לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

האם גולי קניה היו חייבים במזוזה?

הרב פסח צבי פרנק זצ"ל דן על כך בספרו "הר צבי" העומד להופיע בימים הקרובים


מאת: נח זבולוני
פורסם: חרות | חרות - עמוד פנימי (עמוד 4) - 29/05/1964 (יום ששי)
האם גולי קניה חייבים במזוזה? שאלה הלכתית זו הנוגעת לתקופה של מלחמת המחתרת, עולה מספרו של עמוד ההלכה בדור, רבה המנוח של ירושלים, הגאון ר' פסח צבי פראנק זצ"ל, בספרו "הר צבי" העומד להופיע בימים הקרובים.

בסימן רל"ז הובאה שאלה האם חייב במזוזה בבית האסורים? וכך כותב הרב פראנק:
נשאלתי מבן ישיבה שנסע לקניה בתור רב להגולים שמה, אם הגולים חייבים במזוזה, וכפי שנמסר לי, הגולים שהוגלו לקניה יכולים לדור שם באיזה בית שרוצים, אלא שמין העיר אסור להם לצאת.

הנה בבית הלל, יורה דעה (סימן ר"פ סעיף ד') פסק דבבית האסורים פטור ממזוזה לפי שאינו דירת כבוד. והביא ראיה מפרק קמא דיומא לגבי לשכת פלהדרין (לשכת הכהן הגדול בעזרה - נ.ז.) דלרבי יהודה חייב, שלא יאמרו כהן גדול חבש בבית-האסורים, משמע דבית האסורים פטור, לפי שאינו דירת כבוד.
ובברכי יוסף (שם) דחה ראייתו שהביא מסוגיית הגמרא ביומא וכתב שאינה ראייה כלל, דלרבנן דירה בעל כורחה שמה דירה, ואין לנטות מדרך הפשט להוליד דין - - -

ולכאורה בנידון גולי קניה יש לומר שגם לדעת הבית הלל חייבים במזוזה, ואינו דומה לבית האססורים שהוא יושב בעל כרחו בבית זה שאינו רוצה לישב שם. אבל כאן אין הוא עצור בבית זה דוקא, אלא בעיר זו יכול לדור בכל מקום שירצה. וקצת ראיה לזה מכהן גדול שאסור לו לצאת מירושלים כמבואר ברמב"ם (הל' כל המקדש פ"ה ה"ז) שכתב: ויהיה ביתו בירושלים ואינו זז משם. ובגמרא יומא (שם) מבואר שדווקא בלשכת פלהדרין הוא פטור ממזוזה, אבל בביתו של כל השנה הוא מחויב במזוזה, וע"כ שכל שבתוך העיר הוא יכול לדור בכל מקום שירצה, אף על פי שאין העיר אסור לו לצאת חייב במזוזה.

עד כאן דברי הרב פראנק זצ"ל.

הרב צ. פ. פראנק זצ"ל, ידוע כאחד הפוסקים הגדולים בדור הזה. ההלכות שקבע נתקבלו כמוסכמות ע"י כל גדולי הדור, ומפסקיו ניתן ללמוד שאלות המתעוררות כיום ושיתעוררו בעתיד.

צולם בספריית שער-ציון, בית אריאלה - מדור העיתונות
Powered By Click for details


חרות חרות - עמוד פנימי 1964

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: Gilgil, קניה (במחנה גילגיל שכנו עצורי האצ"ל והלח"י) | רחוב מלאכי 17, ירושלים (ביתו של הרב צבי פסח פרנק)
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות