לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

כיצד נוסדה ופועלת מועצת גדולי התורה


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | דבר - עמוד פנימי (עמוד 9) - 16/07/1981 (יום חמישי)
ספק אם נמצא בארץ או בחו"ל מוסד דומה למועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. זהו מוסד שאין לו כל מסגרת פרלמנטרית, הוא בלתי ממוסד בעצם. במשרד הפנים ובמחוזותיו אין כל הכרה רשמית במוסד זה. במוסדות אגודת ישראל לא תמצאו כל תקנות שלו ובכל זאת אין כוח חזק ומושרש כמו מועצת גדולי התורה, שהשפעתה מכריעה לא רק בענייני הפנים של אגודת ישראל אלא אף בעניינים שבין האגודה לבין מוסדות המדינה.

מועצת גדולי התורה שואבת את כוחה לא מהיות חבריה נבחרים מבחינת הקלפי, אלא מהיותם מובחרים מבחינת אישיותם וגדולתם בתורה או מסמכותם החסידית, מה שמעניין הוא, כי אף שהמועצה מורכבת מגוונים שונים, הן מבחינת ארצות המוצא של חבריה והן מבחינת האידיאולוגיה שלהם, לא זכור עד היום מקרה שההחלטות שלה יפלו על ידי ספירת אצבעות, כלומר על-פי הצבעות.

מועצת גדולי התורה היא הסמכות העליונה של אגודת ישראל העולמית מיום הווסדה בשנת תרע"ב, לפני 69 שנים, בקאטוביץ. המועצה מורכבת מאדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות מפורסמים וגוף עליון זה מכריע בכל ענייני האגודה ואין עליו עוררין.

לפני היתה מועצת גדולי התורה, שנבחרה על ידי הכנסיה הגדולה של אגודת ישראל ורבנים, מתכנסת אחת לחמש או שבע שנים, בזמן ישיבות הכנסיה של אגודת ישראל העולמית. נוהג זה היה קיים עד מלחמת העולם השניה. אז היו מתכנסים בראשותם של הגאון ר' חיים עוזר גרודזנסקי, ז"ל מווילנא, האדמו"ר מגור הגאון ר' אברהם מרדכי אלתר ז"ל, והאדמו"ר ר' ישראל מצורטקוב ז"ל.

לאחר השואה, בשנת תש"ו בכנסיה הגדולה של אגודת ישראל שהתכנסה במרינבד שבצ'כוסלובקיה, הוחלט על הקמת מועצות גדולי התורה בשביל ארץ ישראל, אירופה וארצות הברית, לכל ארץ בנפרד. הוחלט שיהא זה מוסד קבוע ויתכנס לא רק בזמן הכנסיה אלא לעתים קרובות, כשעומדות על הפרק בעיות חשובות.

לארץ ישראל נבחרו האדמו"ר מסדיגורא הרב אברהם פרידמן, הרב אברהם יצחק קליין, האדמו"ר מויזניץ הרב ברוך הגר, האדמו"ר מצרון הרב דב בריש וידנפלד, הרב זלמן סורוצקין, רבה של לוצקי, הרב יוסף כהנמאן - ראש ישיבת פוניבז, הרב מאיר קרליץ אחיו של "החזון איש". במשך הזמן צורפו אליהם עוד רבנים וראשי ישיבות מפורסמים. נשיאי מועצת גדולי התורה היו הרב ר' איסר זלמן מלצר, ראש ישיבת "עץ חיים" בירושלים, לאחר פטירתו כיהן בתפקיד הרב זלמן סורוצקין ואחריו היתה רוטציה בנשיאות בין האדמו"ר מגור ר' ישראל אלתר ז"ל ויבדל לחיים הרב מנחם שך, ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק.

בנשיאות מועצת גדולי התורה בארצות הברית כיהנו הרב ראובן גרוזובסקי, ראש ישיבת קמניץ, אחרו הרב אהרן קוטלר והרב משה פיינשטיין, המכהן בכהונה זו עד היום הזה. עם חברי המועצה נמנים הרב יעקב קמנצקי ראש ישיבת "תורה ודעת" ניו יורק, הרב יצחק רודרמן ראש ישיבת נר ישראל בלטימור, הרב שניאור קוטלר ראש ישיבת לייקווד, הרב מרדכי גיפטר ראש ישיבת טלז, והאדמו"ר מבלוזנב. כנשיא מכהן כאמור הרב משה פיינשטיין.

כיוון שמועצת גדולי התורה היא הסמכות העליונה של אגודת ישראל, היא המחליטה על הצטרפות לקואליציה או לאו והדברים ידועים. אחת ההחלטות של מועצות גדולי התורה בארץ ובחו"ל, שגרמה לפירוד באגודת ישראל, היתה ניתוק הקשרים עם פועלי אגודת ישראל. לפני זה התכנסה ישיבת מועצת גדולי התורה בי"ז בסיון תש"ך [1960] בירושלים, לאשר מחדש ולקיים את החלטתה הקודמת מיום י"ז חשון תש"ך, האומרת ש "אין לנציגי החזית הדתית התורתית (אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל), בנסיבות הקיימות להיכנס לממשלה".

פועלי אגודת ישראל הפרו את החלטתה של מועצת גדולי התורה ונכנסו לממשלה וכשר נתמנה ר' בנימין מינץ ז"ל. לאור זה התכנסה מועצת גדולי התורה בג' מנחם אב תש"ך וקבעה, בצער רב ובכאב עמוק כי "ראשי פועלי אגודת ישראל הוציאו את עצמם מכלל החרדים לדבר ה". וכי "על ידי הצטרפותם לממשלה הנוכחית, נגד החלטתם המפורשת של כל חברי המועצה בארץ ובחו"ל, ניתקו ראשי פועלי אגודת ישראל את הקשר האחרון עם תנועת אגודת ישראל ומעשה זה מהווה חוליה אחרונה בשרשרת של מעשים ופעולות מצדם, שלא הייתה רוח חכמים נוחה מהם. ומשום כך איבדו פועלי אגודת ישראל מעצמם את זכותה לשאת כהיום את שם אגודת ישראל, היות ומעשיה מנוגדים לעקרונותיה ודרכה של אגודת ישראל".

הרב אליעזר מנחם שך, שבמועצת גדולי התורה הוא אחרון ממשיכי דרכם של הרבנים זלמן סורוצקין והרב ר' זאב (וולולה) סולובייצ'יק מבריסק, הוא הסמכות העליונה והבלתי מעורערת בישיבות הליטאיות והספרדיות בארץ ובחו"ל.

במועצות גדולי התורה כיום, מחוץ לרב שך, יש גלריה חדשה של אדמו"רים וראשי ישיבות צעירים וחדשים, שתפסו את מקומם של גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות, שהיו חברי מועצת גדולי התורה בעבר.

*


חברי "מועצת גדולי התורה" אינם נבחרים עוד ע"י הכנסיה הגדולה של אגו"י כי אם ע"י רבנים מ "אגודת ישראל" ובאחרונה אף לא ע"י רבנים אלא חברי המועצה בעצמם מצרפים חברים חדשים במקום אלה שהלכו לעולמם או שהתפטרו.

מועצת גדולי התורה הנוכחית מורכבת מאדמו"רים וראשי ישיבות ורבנים אלה: האדמו"ר מגור הרב שמחה בונים אלתר, הרב אליעזר מנחם ש"ך ראש ישיבת פוניבז' בבני-ברק. הם גם מכהנים כנשיאי המועצה. חברים בה: האדמו"ר מסלונים הרב נח ברזובסקי, האדמו"ר ממחנובקה הרב יהושע השיל טברסקי, הרבי מוויזניץ הרב משה הגר, האדמו"ר ממודזיץ הרב שמואל אליהו טאוב, הרבי מסדיגורה הרב אברהם יעקב פרידמן, האדמו"ר מבעלז הרב יישכר דב רוקח ("הינוקא"), הרבי מביאלא הרב יחיאל יהושע רבינוביץ, הרב פנחס אלתר ראש ישיבת "שפת אמת" בירושלים אחיו של האדמו"ר מגור, הרב שמחה זיסל ברוידא ראש ישיבת "חברון" ירושלים, הרב ברוך שניאורסון ראש ישיבת ציבין, הרב נסים קרליץ ראש כולל "חזון איש" בני ברק, הרב משה שמואל שפירא רב ישיבת באר-יעקב, הרב אברהם יעקב זלזניק ראש ישיבת "עץ חיים" בירושלים, הרב יוחנן סופר ראש ישיבת "ערלוי" ירושלים.

© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר דבר - עמוד פנימי 1981
אזכור הכתבה בעמוד הראשון של העיתון

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: רחוב ישעיהו פרס 2, ירושלים (מרכז אגודת ישראל) | מריאנסקה לאזנייה, צ’כיה (נקראת גם מרינבאד ובה נערכה הכנסייה הגדולה השלישית של "אגודת ישראל") | קטוביץ, פולין
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות