לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

לקראת רשימה חרדית נפרדת בבירה


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | דבר - עמוד פנימי (עמוד 7) - 17/08/1983 (יום רביעי)
מיון מהיר:
חב"ד
מאמר
1983
רבנים, אדמו"רים ואישים חרדים בעלי השפעה פועלים יחד למען הקמת רשימה חרדית נפרדת של אגודת-ישראל לבחירות לעיריית ירושלים. מצפים שישתתפו בה נציגים של חסידי גור וחב"ד ושל פועלי אגודת-ישראל.

המריבות והחיכוכים בשורות אגודת-ישראל, בראש וראשונה על ההקצבות והמענקים שממשלת הליכוד נותנת ביד רחבה ובעין יפה לארבעה חברי-הכנסת של האגודה, לכל אחד בנפרד למען המוסדות הסרים למרותו, גרמה לעתים קרובות משברים בין נציגי האגודה במפלגה ובין נציגיה בכנסת. אגודת-ישראל עמדה אוט-אוט-אוט לפני פילוג, על רקע זה או על עניינים אחרים דומים. אולם צחוק הגורל, דווקא המענקים הממשלתיים, העלולים כאמור להביא לידי פילוג, הם המלכדים את השורות של אגודת-ישראל כלפי חוץ.

שעת האמת הולכת וקרבה והמבחן של אגודת-ישראל יהיה מועד הגשת הרשימות לבחירות המוניציפליות. אז יתברר אם תהיה רשימה אחת של האגודה או שמא יוגשו כמה רשימות חרדיות נפרדות.

בירושלים כלולים מאז ומתמיד ברשימת אגודת-ישראל גם חברי פועלי אגודת ישראל. בקדנציה הנוכחית מכהנים במועצת עיריית ירושלים מטעם הרשימה המאוחדת אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל שני חברי פא"י, ר' שלמה זלמן צרוק ור' דב רבינוביץ. הראשון מוותיקי תנועת פא"י וחבר מועצת-העיר והשני נמנה עם חסידי חב"ד המובהקים בירושלים.

בסיעת אגודת-ישראל לעיריית ירושלים היו בעבר ויש בהווה משברים שונים. סגן ראש העירייה ר' אברהם יוסף לייזרזון, ממקורביו של האדמו"ר מגור שמחה בונים אלתר ואחיינו של הגאון הירושלמי הרב שלמה זלמן אוורבוך, המכהן כמנכ"ל החינוך העצמאי, התפטר מהסגנות, על רקע אי-הידברות בבעיות שונות והעדר שפה משותפת עם "הבוס" של ירושלים, ח"כ הרב מנחם פרוש.

יצויין, כאמור שברשימת אגודת ישראל לעיריית ירושלים מופיעים גם חברי פא"י (פועלי אגודת ישראל), מה שאין כן בכנסת, שם הטיל נשיא מועצת גדולי התורה, הרב אליעזר מנחם שך וטו, על הופעת חברי פא"י ברשימת אגודת ישראל. בעקבות הווטו של הרב שך הופיעה מפלגת פועלי אגודת ישראל ברשימה נפרדת לכנסת. בכנסות הקודמות הייתה פא"י מיוצגת על-ידי שנים או שלושה נציגים ואילו בכנסת הנוכחית לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה ונשארה בלי נציג.

בהתקרב מועד הבחירות המוניציפאליות בירושלים ובמקומות אחרים, מורגשת תסיסה באגודה בשני מישורים. הראשון - מקומה של פא"י ברשימת אגודת-ישראל. עד עתה תפס נציג פא"י, ר' שלמה זלמן צרוק, את המקום השני, אולם לאחר שפא"י לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה בבחירות לכנסת הנוכחית ירד קרנה גם במישור המוניציפלי. חוגים בתוך אגודת-ישראל, העויינים את פא"י, דורשים להוריד את נציג פא"י למקום השלישי ברשימת אגודת-ישראל ופא"י לעיריית ירושלים. לעומתם חלק ניכר באגודת-ישראל, הנמנה עם חסידי גור וגם כאלה הנמנים עם חסידי חב"ד בירושלים, שיש להם חשבונות עם ח"כ מנחם פורוש, השולט בסניף אגודת ישראל בירושלים, הביעו מורת-רוח על החלטת מזכירות המפלגה בירושלים. ההחלטה היא להציג את מאיר, בנו הצעיר של ח"כ מנחם פורוש, במקום הראשון ברשימה לעיריית ירושלים.

בעקבות הצגת מאיר פורוש בראש המפלגה נוצר שיתוף פעולה הדוק בין חסידי גור, חב"ד ופא"י. גם גישתו הפייסנית של האדמו"ר מגור הנוכחי כלפי פא"י עזרה להידוק הקשרים בין פא"י לבין חלק מסויים של אגודת-ישראל, הדורש לשלב את פועלי אגודת ישראל גם ברשימת אגודת ישראל לכנסת. השפעה יש גם ללחץ של חב"ד, המבקשת להשתלב בגוף פוליטי כלשהו, שאיבדו אחיזה בו בגלל כשלונה של רשימת פא"י לכנסת הנוכחית (הרב שמעון אליטוב, נציג חב"ד, הוצב בה במקום השלישי).

בפא"י מחפשים שותפים ופטרונים להליכה משותפת לכנסת, באים בחשבון מפד"ל או אגודת-ישראל. בפא"י מעדיפים את מפד"ל, הקרוב להשקפתם בענייני התיישבות וחינוך יותר מאשר האגודה. במיוחד נערמים קשיים בדרך להצטרפותם לרשימת אגודת-ישראל לכנסת, מפני שהחוגים הליטאיים השולטים במוסדות מפלגה רבים והפוליטיקאים שבתוכה לא יסכימו להמרות את פיו של הרב שך, המתנגד החריף ביותר להליכה עם פא"י. האמת היא שגם להליכה עם מפד"ל קלושים הסיכויים.

נראה כי לפא"י לא תהיה ברירה אלא לגבש אלטרנטיבה לאגודת ישראל בצורת מפלגה חרדית חסידית רב-גונית. בכיוון זה אכן פועלים רבנים, אדמו"רים ואישים חרדים, המבקשים להרכיב רשימה לכנסת הבאה וגם לבחירות המוניציפאליות, שיהיו מיוצגים בה חסידי גור וחב"ד. אנשי פא"י וחרדים בלתי-מפלגתיים.

לחסידי לובביץ' חשבון ישן נושן עם ראשי אגודת-ישראל מהפלג הליטאי, שבראשו עומד הרב אליעזר שך, נשיא מועצת גדולי התורה, ושמקורביו הם ח"כ לורנץ ופורוש, במיוחד על רקע חוק השבות "מיהו יהודי", בנושא זה חלה התקרבות בין חב"ד לגור, שתי החצרות היו משדרות על גל אחד. מאידך גיסא נטוש מאבק סמוי, לעתים אף גלוי לעין, בין הפלג החסידי לבין הליטאי בתוך אגודת-ישראל. הפלג החסידי באגודה ובסיעתה בכנסת נקט את כל האמצעים כדי לבסס עמדה חזקה נגד שני חברי-כנסת המקורבים לפלג הליטאי, לורנץ ופורוש. המאבק ביניהם כמעט הביא לידי פילוג בתוך אגודת-ישראל, דבר שרוב היהדות החסידית נרתע ממנו. חוגים אלה רואים בחב"ד ובבטאונו "כפר חב"ד", גורם המלבה חילוקי דעות ומתסיס את החוגים החסידיים נגד הליטאים, ובמיוחד נגד נשיא מועצת גדולי התורה הרב אליעזר מנחם שך.

שיתוף-הפעולה בין חצר גור בירושלים לבין חצר לובאביץ' בניו-יורק, הביא להתפכחות בקרב חוגים מסויימים באגודת-ישראל, החוששים מפני הבאות. הם מצביעים על המאבקים המשותפים בענייני "גיור כהלכה", שעלולים להביא לידי קרע בתוך המפלגה.
בהתקרב מועד הבחירות המוניציפליות נעשה הכל בכדי למנוע הופעת רשימות נפרדות.

גם בקרב חסידי גור נשמעות זמירות חדשות. חוגים מסויימים חוששים כי היריבות בין חסידי סטמאר לחצר חסידי לובאביץ', שהחריפה לאחרונה בגין גזיזת הזקנים של חסידי חב"ד בניו-יורק, תגרור הקמת רשימה חסידית חרדית, שתלך לבחירות המוניציפאליות בנפרד מאגודת-ישראל.

עד עתה הצביעו חסידי סטמאר בבחירות המוניציפליות בעד רשימת האגודה, וזאת בהסכמתו הסמויה של האדמו"ר הקודם, המנוח רבי יואליש טייטלבוים. אולם אם תופיע רשימה שיהיו מיוצגים בה חסידי חב"ד, שנואי נפשם של חסידי סטמאר, הם לא יצביעו בעדה.

גם חסידי בלז, שרכשו להם עמדה בקרב האגודה אחרי שהשפילו את כבודה של העדה החרדית בירושלים במאבק עקבי חסר תקדים ופתחו שירותי דת קהילתיים עצמאיים כמו בתי-דין, רושמי נישואין, הכשרים וכו', גם הם לא יצטרפו לרשימה חסידית, שתיפרד מאגודת-ישראל. בינתיים בחר מרכז אגודת-ישראל מטה בחירות ארצי, שמטרתו המיידית לשים קץ לשמועות על פילוג באגודה.

חסידי חב"ד מאוכזבים מהקמת מטה הבחירות של האגודה והם עומדים חסרי אונים מול דרישתם התקיפה של עסקנים רבים בחצר גור להפסיק את "הרומן" בין גור לחב"ד. אולם אין זה סוף פסוק. ימים יגידו אם תהיה רשימה חרדית אחת או כמה רשימות נפרדות.

דפים בנושא:


© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר דבר - עמוד פנימי 1983
אזכור הכתבה בעמוד הראשון של העיתון

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: רחוב ישעיהו פרס 2, ירושלים (מרכז אגודת ישראל) | כיכר ספרא 10, ירושלים (רחוב יפו 2 - כיכר צה"ל - עיריית ירושלים עד לשנת 1993) | רחוב מאה שערים 24, ירושלים (בית ברינקר - אולם הסתדרות פועלי אגודת ישראל)
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות