לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

המאבק על הבוחר הדתי בירושלים


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | הקלפי המוניציפלית (עמוד 8) - 19/10/1983 (יום רביעי)
תעמולת הבחירות לעיריית ירושלים, ביחוד בין הרשימות הדתיות, נכנסה להילוך גבוה. לא פחות משמונה רשימות דתיות מתחרות על קולו של הבוחר הדתי בירושלים.
המאבק הוא די חריף, ויש רשימות דתיות חדשות שקמו אך ורק כדי להחליף את כוחה של אגודת ישראל, בידעם מראש שלא יעבור את אחוז החסימה.

בראש רשימת אגודת ישראל עומד ר' מאיר פרוש, בנו הצעיר של ח"כ הרב מנחם פרוש. בבחירות הקודמות הלכו אנשי האגודה ברשימה אחת עם פועלי אגודת ישראל (פא"י) וקיבלו חמישה צירים במועצת העיר. השניה, מפד"ל, עם שלושת הצירים שלה בראש, מציגה את ד"ר חיים משה יצחק גבריהו, שעיסוקו העיקרי הוא חקר המקרא.

פא"י הולכת הפעם ברשימה נפרדת, בראשותו של ר' שלמה זלמן דרוק, חבר ותיק במועצת העיר, שעשה רבות למען חרדים וחילונים גם יחד. רשימה רביעית חרדית היא תל"י (התנועה למען ירושלים), שבראשה עומד הרב אברהם רביץ, קבלן ותלמיד חכם, מראשי ישיבת החוזרים בתשובה בירושלים "אור שמח" ; במקום הרביעי ברשימה מופיע הצייר החוזר בתשובה, הרב איקא ישראלי. רשימה חרדית נוספת, שלא הופיעה בבחירות הקודמות, היא של ספרדים חרדים בשם "שומרי תורה" (בקיצור ש"ת), הנתמכת על ידי הרב הראשי לשעבר עובדיה יוסף. ובמקום השני שלה עומד בנו של הרב, דוד יוסף.

עוד רשימה דתית בשם תדי"ר, שהופיעה גם בבחירות הקודמות, קיבלה הפעם תוספת לשם - מצ"ד (מפלגה ציונית דתית), מיסודו של ח"כ חיים דרוקמן שפרש ממפד"ל. גם ברשימת תמ"י מופיע במקום הראשי יהודי דתי בשם עמרם חרוש, שפרש בשעתו ממפד"ל. בראש רשימת "התחיה" עומד גרשון סלומון, מנאמני הר הבית, גם הוא פחות או יותר מנהל את תעמולת הבחירות בשם הדת ובית המקדש.

לפנינו איפוא שמונה רשימות דתיות, הנאבקות על קולו של הבוחר הירושלמי הדתי והחרדי.

אגודת ישראל, שבראשה עומד כאמור ר' מאיר פרוש, קפצה כטרמפיסטית על עגלת החילונים שברמת אלון, המתגוררים בקירבת המקום שהבריכה מוקמת בו והם מתנגדים להקמתה לא מסיבה דתית אלא מחשש שמא היה תהיה מטרד לדיירים הסמוכים לה. בנו של ח"כ פרוש קפץ על המציאה והוא מנפנף בשוטו על סוס זה.

תדי"ר - מצ"ד, שאת מערכת הבחירות שלה בירושלים מנהל ז'ק בן-אודיס, לשעבר מיועציו של פלאטו-שרון, קפצה על סוס "העקומים", ההצגה שהוצגה בתיאטרון העירוני בירושלים, וקראה לציבור החרדי במאה שערים ובישיבות לקיים "מחאת דממה" נגד הצגת המחזה וכן למחות נגד מכירת כרטיסים בשבתות בתיאטרון "הקרון" שבגן הפעמון. אבל ההמונים לא באו לעצרת המחאה. הגיעו רק כמה עשרות והם לא זכו אפילו לפרסום.

כנשאלו אנשי תד"יר - מצ"ד מדוע אינם מוחים נגד חילול השבת הנגרם על ידי משחקי הכדורגל של בית"ר ירושלים, לא היתה בפיהם תשובה משכנעת.

"התחיה" מנהלת את התעמולה שלה לבחירות לעשיה בנושא הר הבית שאיננו בידינו אלא בידיו של הווקאף המוסלמי.

גורלה של רשימת תל"י בעת כתיבת שורות אלה, שבועיים לפני הבחירות, טרם ידוע; תנועת תל"י נוסדה לפני כחצי שנה, על רקע המענקים וההקצבות הממשלתיים הניתנים, לפי ההסכם הקואליציוני, לארבעת חברי הכנסת של אגודת ישראל, בעד מוסדות הדת היהודים. הדבר עורר התמרמרות בקרב הציבור החרדי ובמיוחד בקרב אלה שאינם נהנים מהמענקים. הם תובעים שיופקד פיקוח על הכספים האלה וכי יקויימו בחירות בסניפי האגודה. סביב התנועה הזו מתרכזים תלמידי ישיבות ורבנים והיא אף קיבלה את ברכת גדולי הרבנים, בהם האדמו"ר מגור ונשיא מועצת גדולי התורה, הרב שמחה בונים אלתר. לקראת הבחירות למועצת עיריית ירושלים הופיעו אנשי התנועה למען ירושלים ברשימה נפרדת בשם תל"י.

עם הופעת הרשימה החרדית הבדלנית נדלקה נורה אדומה באגודת ישראל, כי רבים מן הבוחרים הפוטנציאליים של האגודה עשויים להצביע בעד תל"י, בעד פא"י ובעד רשימת שומרי תורה. חברי כנסת מאגודת ישראל פנו איפוא אל ראשי הישיבות, שאנשי תל"י סרים למרותם, ובמיוחד אל רב אליעזר מנחם שך, נשיא מועצת גדולי התורה וראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, וביקשום שיפעילו את השפעתם על ראשי תל"י ועל שומרי תורה הספרדים לבטל את הרשימות שלהם.

על אף השיחות הממושכות שקיימו עם הרב שך, הצדיק הרב את עצם קיומה של התנועה, אך ביקש מאנשי תל"י לבטל את הרשימה הנפרדת, משום שהיא עלולה להזיק לרשימת אגודת ישראל.
ראשי התנועה העמידו תנאי לביטולה והוא: פיקוח על כספי המענקים הממשלתיים למוסדות הדת וקיום בחירות פנימיות בסניפי האגודה, אך עד עצם היום הזה טרם נפל הפור. אולי בעת שרשימה זו תראה אור יבטלו את רשימת תל"י.

ברשימת מפד"ל, שבראשה הוצב ד"ר גבריהו, איש "ליכוד ותמורה", אחריו איש סיעת "הצעירים", דוד ברגמן, ורק אחריו איש "למפנה", שוררת מתיחות על שאיש "למפנה" עומד במקום בלתי-ריאלי. רבים הביעו את מחאתם על שהעמידו בראש הרשימה את ד"ר גבריהו. נאמר להם: אל תזלזלו בגבריהו, הוא עוד אמור להיות נגיד בנק ישראל. כידוע, גם נגיד בנק ישראל הנוכחי, משה מנדלבאום, הופיע בשעתו בראש רשימת מפד"ל, כמועמד לראשות העיר.

תעמולת הנגד

גם התעמולה נגד ההצבעה בעד רשימת האגודה ורשימות הדתיים האחרות, היא במלוא הקיטור.
מנהלים אותה אנשי נטורי-קרתא, בראשותו של "שר החוץ" שלהם, הרב משה הירש. הם מארגנים כינוסים ומקהילים קהילות במבצרם שבשכונת מאה שערים בירושלים. בכינוסים אלה החליטו לפתוח מערכה נגד הבחירות לעיריית ירושלים, והם מוקיעים את הסניפים של הדתיים המתיימרים בתעמולתם לעמוד על משמר קדשי הדת והיהדות. הם גם אוסרים על ההשתתפות בבחירות מפני שנשים מופיעות ברשימות ואף פעילות בהן.

אם לא די בהתקפה זו, הנה קם ארגון בשם אחוד רבני ומגידי השיעורים שליד רשת שיעורי ערב "תורה ויהדות", המשתייכת לאגודת ישראל, והוא מאשים את מעסיקיהם כי הם מנצלים את המענקים הממשלתיים הניתנים לרשת בכך שהם כופים עליהם לחתום, בעת קבלת המשכורת החדשית, למען רשימת אגודת ישראל למועצת עיריית ירושלים.

בפניה פומבית אל ראשי אגודת ישראל דורשים מגידי השיעורים שלא לערבב אותם, נגד רוצנם, בנושא הבחירות, על ידי החתמתם בכוח בעת קבלת השיקים החדשיים על פניה לציבור להצביע בעד רשימת אגודת ישראל. בהמשך הפניה הם טוענים, כי תורתם, אמונתם ומטרתם היא אך ורק להביא להמוני בית ישראל בכל מקום ומקום את דבר ה' וההלכה, ומאחר ששמותיהם יופיעו על הפניה להצביע בעד אגודת ישראל, ערכה של התורה וכל השפעתם יהיו כלא היו. נוסף על כך הם מתריעים כי ההקצבות הממשלתיות הניתנות לרשת שיעורי הערב של תורה ויהדות לעם, ניתנות כדי להגדיל ולהאדיר את התורה ובזה שכופים עליהם לחתום על הרשימות כתנאי לקבלת השיקים, הם מועלים במטרה ובמו ידיהם הופכים אותה לפוליטית.

הנהלת רשת תורה ויהדות לעם דוחה את האשמה של מגידי השיעורים וטוענת, כי מאחורי גוף זה מסתתרים אנשי נטורי קרתא, המחרימים את הבחירות לעיריית ירושלים ומנהלים תעמולה בציבור החרדי שלא ללכת להצביע.

דפים בנושא:


© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר הקלפי המוניציפלית 1983

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: רחוב ישעיהו פרס 2, ירושלים (מרכז אגודת ישראל) | כיכר ספרא 10, ירושלים (רחוב יפו 2 - כיכר צה"ל - עיריית ירושלים עד לשנת 1993) | רחוב חזנוביץ 1, ירושלים (סניף המפד"ל בירושלים) | רחוב מאה שערים 24, ירושלים (בית ברינקר - אולם הסתדרות פועלי אגודת ישראל) | מאה שערים, ירושלים (נטורי קרתא)
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות