לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

פלא רפואי

שילמדו הסינים מהתלמוד


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | דבר - עמוד פנימי (עמוד 9) - 19/06/1988 (יום ראשון)
תינוק שנולד עם שני ראשים על איזה מהם יניח תפילין?

תינוק שנולד עם שני ראשים מת בבית החולים בטיינצין שבסין העממית 50 יום לאחר הלידה. לתינוק היו זרועות, רגליים וגוף נורמליים בהחלט, אך עם זאת היו לו שתי קיבות. כאשר היניקו את אחד הפיות בחלב בכה הפה השני וכאשר הזריקו לתינוק זריקה בצד השמאלי של עכוזו בכה הפה השמאלי. ידיעה סנסאציונית זו הופיעה בעתונות הסינית. גם רדיו פקין שידר ידיעה זו מספר פעמים.

אולם לאחר עיון התברר כי הידיעה אינה חדשה כלל וכבר היו לדברים מעולם. לפני יותר מ-1700 שנה קרה מקרה דומה והוא מובא בתלמוד במסכת מנחות, לף ל"ז ע"א. שם נאמר:
בע"א מיניה (שאל ממנו) פלימו מרבי, מי שיש לו שני ראשים באיזה מהן מניח תפילין? אמר לו או קום גלי (לך לגלות) או קבל עליך שמתא (תהא בנידוי וחרם), כי לפי ההלכה מי שלועג או המבזה תלמיד חכם דינו בנידוי, ורבי חשב כי פלימו לועג לו כי לא יתכן שיוולד תינוק עם שני ראשים.

אדהכי אתא (בינתיים בא) ההוא גברא, אמר לו איתיליד, לי ינוקא דאית לי תרי רישי (איש ואמר לו נולד לי תינוק עם שני ראשים) ושאל, כמה בעינן למיתב לכהן? (השאלה היתה בכמה כסף צריך לפדות תינוק זה עם שני הראשים ב-5 סלעים כדין פדיון הבן או ב-10 סלעים מכיון שיש לו שני ראשים ואז הוא נחשב כשני בני אדם ?) אתא ההוא סבא תנא ליה חייב ליתן י' (עשרה) סלעים.
עד כאן לשון הגמרא.

ומסקנת הגמרא היא כאמור, כי תינוק עם שני ראשים חייב להיפדות ב-10 סלעים. לפי מה שקרה בבית החולים בטיינצין הילד חי רק 50 יום. לפי זה, בפדיון הבן, אף אם הילד חי רק 30 יום יש חיוב של פדיון. אבל לגבי מועד הנחת התפילין אין.
גם על הניסוי שנעשה בבית החולים בטיינצין לילד שנולד עם שני ראשים כאמור, מובא במקורות. בעלי התוספות במנחות ל"ד ע"א, ואומרים על המקרה הזה כי בעולם הזה ליכא (אין) דבר כזה אבל יש במדרש אשמדאי.

הוציא מתחת הקרקע אדם אחד שיש לו שני ראשים בפני שלמה המלך, ונשא אשה והוליד בנים כיוצא בו עם שני ראשים וכיוצא באשתו בראש אחד, וכשבאו לחלוק בנכסי אביהם מי שיש לו שני ראשים שאל שני חלקים ובאו לדין בפני שלמה (מדרש רבה).

דברי התוספות הם סתומים וחתומים כי לא נאמר בהם מה היתה החלטתו של שלמה המלך בנידון, על כך באה ה "שיטה מקובצת" ומספרת וז"ל [וזו לשונה]:
שלמה בחכמתו הרתיח מים וכיסה אחד מן הראשים ושפך הרותחים על הראש השני, מחמת צער הרותחים צעק בשני הראשים, אמר שלמה שמע מינה דתולדה אחת היא לשני הראשים ואין נידון אלא באיש אחד.

מכל האמור לעיל מוכח כי היו דברים מעולם, עוד לפני יותר מ-700 שנה נולד תינוק עם שני ראשים וגם נעשו ניסויים בגופו של התינוק כדי להיווכח אם הוא אחד או שניים. נכון שהניסויים לא היו מודרניים וחדישים כמו עתה, אבל היו והיו.

© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר דבר - עמוד פנימי 1988

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: טיינג’ין, סין (כנראה שהכתבה מתייחסת לעיר זו)
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות