לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

נסים

משטרה בברכת הרבי


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | דבר - עמוד פנימי (עמוד 9) - 30/01/1989 (יום שני)
אחד החוקרים סיכם את המבצע ואמר, כי ברור לו שהכל נעשה אך ורק בזכותו של הרב הקדוש. את ההרגשה הזו העלו במכתב מיוחד ששלחו לרבי

משטרת ישראל פנתה רשמית אל האדמו"ר מלובאביץ' (ברוקלין, ניו-יורק) וביקשה את ברכתו. הפניה נעשתה בד בבד עם ההודעה ששיגרה משטרת ישראל אל הרבי, כי כל החפצים שנגנבו מספריית חב"ד בירושלים נמצאו שלמים והוחזרו למקומם. המשטרה הביעה תקוותה כי לא יקרה עוד כדבר הזה, איחלה לרבי אריכות ימים ושנים כדי שיוכל להמשיך ולהפיץ את רעיונותיו וביקשה את ברכתו הקדושה כדי שתצליח בכל בענייניה.

"כפר חב"ד", בטאון חסידי לובאביץ' בישראל, שמסר על פניית המשטרה לרבי, מספר גם על ה "נס" שחולל הרבי - החזרת החפצים הגנובים. במיוחד הוא מדגיש את חשיבות הווידאו, המכשיר שבו מחדירים חסידי חב"ד את המסורת ואת היהדות-נוסח-הרבי לתוך מוסדות ציבור וארגונים שונים.

המדובר בספריית חב"ד על-שם הרבנית מליובאביץ', שנפטרה לפני כשנה. הספריה הוקמה במרכז ירושלים, סמוך לקולנוע "אדיסון", ובמשך זמן קיומה הקצר "זכתה" מדי פעם לביקורים של פורצים למיניהם. בתחילה הגדירו חסידי חב"ד את הביקורים "כפריצות נגד ופרצת" וסברו כי אלה נעשו על רקע מערכת הבחירות לכנסת, בבחינת חיסול חשבונות בין יריבים דתיים. הם חיזקו את הדלתות, הוסיפו מנעולים והכל הלך למישרין, עד שביום בהיר אחד התברר כי הווידיאו היקר נעלם ואיננו. יצויין שהווידיאו שימש גם את חוגי משטרת ירושלים - סרטי הווידאו הוקרנו במסיבה ערכו חסידי חב"ד לשוטרים בירושלים. כשהוגשה התלונה למשטרה על גניבת הווידאו, מספרים אנשי חב"ד, הרגישו השוטרים כי האבידה היא שלהם.

ימים מספר לאחר הגשת התלונה למשטרה שמעו השכנים הסמוכים לספריה, באישון ליל, רעשים שונים ומשונים בוקעים משם. הם הזעיקו את המשטרה. משנודע לשוטרים כי בחב"ד מדובר, זינקו למקום. בתוך דקות ספורות כבר היו שם מיטב כוחות המשטרה ובמבצע דרמאטי התגברו על חוליה של חמישה פורצים, שחלקם עדיין עסקו בפריצה והיתר העמיסו את השלל על הרכב שחיכה להם בחוץ. התברר לשוטרים שנפלו בחכתם דגים שמנים.

אחד מטובי החוקרים סיכם את המבצע ואמר, כי ברור לו מעל לכל ספק, שהכל נעשה אך ורק בזכותו של הרב הקדוש שליט"א. את ההרגשה הזו העלו במכתב מיוחד ששלחו לרבי.

ההפתעה העיקרית היתה הנס שקרה לווידאו. הוא נמצא שמור במסתור של חבורת הפורצים, עם כל אביזריו השונים, שלם וללא פגע. החוקרים תהו מדוע נזהרו כל-כך הפורצים מלפגוע בו ומדוע לא מכרו אותו. עתה התברר העניין: הווידאו נמצא בי"ט כסלו, שהוא יום "חג הגאולה" של הרב שניאור זלמן מלאדי (1745-1813), מייסד שושלת חב"ד, שנאסר ברוסיה הצארית ושוחרר בי"ט כסלו שנת תקנ"ט, לפני 190 שנה. לציון יום השחרור מקיימים חב"ד חגיגות כל שנה והפעם היה הווידאו היקר אורח כבוד בחגיגה זו.

תגובה

[תגובת משטרת ישראל לכתבה - פורסמה בתאריך 19/02/1981 במדור מכתבים של עיתון "דבר", ותגובת נח זבולוני.]

בלי נסים

המקורות כנראה הטעו את כותב הרשימה "משטרה בברכת הרב: ("דבר" 30.1.89). העובדות הן אלה:

בתאריך 27.11.88 נעצרו חמישה חשודים תושבי בית-שמש. בחקירתם הודו שפרצו פעמיים לספריית חב"ד ברח' ישעיהו 22 וגנבו וידאו, קלטות סטריאו ומספר תמונות. כתוצאה מהחקירה נתפס כל הרכוש שנגנב והוחזר בשלמות לנציגי חב"ד. בתודה שלחו נציגי חב"ד מכתב. מעבר לכך איש לא שלח ולא קיבל מכתבים.

רות שלזינגר, סגן-ניצב
עוזר דובר המשטרה


תגובה נגדית

הערת הכותב:

הדברים נמסרו בשם אומרם: "כפר חב"ד", בטאון חסידי לובאביץ.

מקור הכתבה

[המקור כפי שנשלח ע"י נח זבולוני]

משטרת ישראל פנתה באופן רשמי אל האדמו"ר מליובאוויץ השוכן בברוקלין, וביקשה את ברכתו שיצליחו בכל מעשי ידיהם ועניניהם, יחד עם זאת היא שולחת את איחוליה לרבי להמשך הפצת רעיונותיו ואריכות ימים ושנים שמחות.

הפניה נעשתה בד בבד עם ההודעה ששיגרה משטרת ישראל אל הרבי, כי כל החפצים שנגנבו מספריית חב"ד בירושלים נמצאו שלמים והוחזרו למקומם, תוך תקווה כי לא יקרה דבר דומה בעתיד ומבקשת את ברכתו הקדושה להצלחה בכל עניניהם ומאחלים לו הפצת רעיונותיו ואריכות ימים ושנים.

"כפר חב"ד" בטאון חסידי ליובאוויץ בישראל המוסר על הפניה של משטרת ישראל, מספר גם [על] "נס" של הרבי, בהחזרת החפצים הגנובים, במיוחד על ה "וידיאו" המכשיר החשוב של חסידי חב"ד שבו הם מחדירים את המסורת והיהדות של הרבי לתוך מוסדות צבוריים וארגונים שונים.

המדובר בספריית חב"ד ע"ש הרבנית מליובאוויץ שנפטרה לשני כשנה, שנוסדה במרכז העיר בסמוך לקולנוע "אדיסון" בירושלים. הספריה "זכתה" לביקורים בלתי רצויים של פורצים למיניהם, שפקדו את הספריה מדי פעם. בראשונה היו חסידי חב"ד מגדירים את הביקורים "כפריצות נגד ופרצת" ... וחשבו כנראה שנעשו על רקע חיסול חשבונות בין יריבים דתיים בגלל מערכת הבחירות לכנסת. הדלתות חוזקו, נוספו מנעולים והכל הלך כשורה עד שביום בהיר התברר כי ה "וידאו" המכשיר היקר נעלם ואיננו, יצויין כי הוידיאו שימש כמכשיר חשוב גם בחוגי משטרת ישראל ע"י הקרנת סרטי הוידיאו שנערך במסיבה שערכו חסידי חב"ד לשוטרים בירושלים. כשהוגשה התלונה למשטרה על גניבת הוידיאו מספרים אנשי חב"ד שהיתה הרגשה בין השוטרים כי האבידה היא שלהם.

לאחר מספר ימים של הגשת התלונה למשטרה, הרגישו השכנים הסמוכים לספרייה באישון ליל, רעשים שונים ומשונים וחשודים, שהדירו שנתם מעיניהם, שבלאו הכי לא ישנו כראוי מאז הפריצות שפקדו את הספריה. השכנים הזעיקו את המשטרה. מתוך ידיעה כי מדובר בחב"ד מיד זינקו למקום תוך שניות ספורות מיטב הכוחות המשטרתיים ובמבצע דרמאטי התגברו השוטרים על חוליה של 5 פורצים שביצעו את זממם, חלק מהם עסקו בפריצה והיתר העמיסו את השלל על הרכב שחיכה להם בחוץ. התברר שהשוטרים "עלו" על דגים שמנים, ואין סיבה הגיונית מדוע דווקא כאן, הם נתפסו על "דברים קטנים".

אחד מטובי החוקרים במשטרה סיכם את המבצע וסיכם כי ברור לו מכל ספק שהכל נעשה אך ורק בזכות הרב הקדוש שליט"א ואת התחושה הזו העלו במכתב מיוחד ששלחו לרבי.

ההפתעה הייתה ב "נס" שקרה ל "וידיאו" שנמצא באמתחת חבורת הפורצים מונח במשמרת בטוחה, ולידו האביזרים השונים, שלם וללא פגע, כשאין סיבה מדוע נזהרו כל כך מלפגוע בו או לפחות למוכרו. אבל עתה התברר ה "נס" הוידאו נמצא בי"ט כסלו שהוא יום "חג הגאולה" של הרב שניאור זלמן מלאדי (1745-1813) מייסד שושלת חב"ד שנאסר בשנת [1798] ברוסיה הצארית ושוחרר בי"ט כסלו שנת תקנ"ט לפני 190 שנה, ביום זה נערכת חגיגה אצל חב"ד והמכשיר היקר הוידאו מהווה חלק חשוב ביום חגיגי זה.

ובמכשיר זה זכו אנשי המשטרה בירושלים, לצפות במסגרת מסיבת חג החנוכה שערכו חסידי חב"ד לשוטרים שכולם מאזינים לספורי החסידים על פך השמן הטהור שנמצא חתום בחותמו של הכהן הגדול ולא נגעה בו יד זרה לטמא אותו, ולפניהם מונח המכשיר החשוב, כלומר הוידיאו, שגם בו לא נגעה יד לרעה, ושנעשה נסים לאבותינו בימים ההם (פך השמן) ובזמן הזה (הוידיאו) ...

הערות על גירסת המקור: הכתבה המודפסת די דומה לכתבה המקורית, לבד שינוי של הפסקה האחרונה, בה מעמיק נח זבולוני להשוות בין "נס" חנוכה לזה שקרה לחב"ד, ולהשמטתה של "הפואנטה" המסיימת את הכתבה: על הנסים שנעשו בימים ההם בזמן הזה.

כמו כן הושמטה ההערה: שהפורצים עלו על "דגים שמנים" אך כאן נתפסו על "דברים קטנים", תוספת שאמורה להגחיך את הדרמאטיות של "המבצע הנועז" של משטרת ישראל.
- אלי זבולוני

© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר דבר - עמוד פנימי 1989
תגובת משטרת ישראל לכתבה - פורסמה בתאריך 19/02/1981 במדור מכתבים של עיתון "דבר", ותגובת נח זבולוני.
לחצו לפתיחת המסמך
מקור הידיעה מודפס במכונת כתיבה ע"י נח זבולוני.

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: רחוב קלרמון גאנו 3, ירושלים (משרד השיכון - קריית הממשלה - שייח’ ג’ראח (החל משנות ה-80)) | רחוב ישעיהו 22, ירושלים (מדובר בספריית חב"ד היכל מנחם) (ספריית החסידות היכל מנחם) | 770 Eastern Parkway, Crown Heights, Brooklyn, ניו יורק, ארצות הברית (מגורי הרבי מלובביץ’) | הבית האדום, כפר חב"ד (בנין 770 - מערכת שבועון כפר חב"ד (משוער))
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות