לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

ירושלים מפגינה נגד קרקס


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | מה בירושלים (עמוד 11) - 07/12/1994 (יום רביעי)
מיון מהיר:
"כך" - כהנא חי
אוטונומיה
חב"ד
תנועות נוער
מאמר
1994
1. "האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים" מקיימת הפגנות נגד הצגת קרקסים בארץ. ההפגנה הראשונה התקיימה בירושלים. 2. הלכות "כהנא חי" - בעלונם "דרכה של תורה" מטיפים אנשי כהנא חי להקמת מדינת הלכה. 3. שרת כתנא-דמסייע - "מטה המאבק לביטול זכויות האוטונומיה" מצטט התקפה של משה שרת על שמעון פרס, כל זאת בניסיונו להלחם בתהליך השלום. 4. ספרייה פתוחה בשבתות - החרדים בארצות הברית דורשים להסיר את המילה "ישיבה" מ- "ישיבה יוניברסיטי", לאור חילול שבת, וקיום חוגים הומוסקסואליים. 5. איכה הייתה למזבלה - יש הרואים בשביתת עובדי הנקיון בבני-ברק עונש מהשמיים וקוראים לתושבים לפשפש במעשיהם. 6. שירות ו ... תהלוכה - "ילדות ישראל, ילדות צבאות השם" - ארגון ילדות שהוקם במצוות הרבי מלובביץ’ ומטרתו להשתתף במבצעי חב"ד השונים.

"האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים" מקיימת הפגנות נגד הצגת קרקסים בארץ. ההפגנה הראשונה מסוג זה נערכה בירושלים, מול "המרכז התרבותי לעולי רוסיה" במרכז העיר, שם מקיימים קרקס מיני ...

העילה להפגנה מתמצית בסיסמה "זירת הקרקס – זירת הפשע". אמנון יונש, ממארגני ההפגנה וחבר האגודה, אמר: אמנם הקרקס הוא בידור לילדים, אבל לבעלי החיים נגרמים עינויים קשים ונוראים על ידי הרתחת הרצפה, כדי שהדובים ירקדו, על ידי הרעבת בעלי החיים לפני ההצגה, הפחדתם בקולות ירי, בשוק חשמלי ובכוויות, חסימת הפה, קשירת רגלים באזיקים שגורמים להם סבל ופצעים, שימוש בסמים, הצלפה בשוטים וכהנה וכהנה. היו גם מקרים שבישראל נזנחו בעלי חיים על ידי בעלי הקרקסים שפשטו את הרגל ועזבו את הארץ.

נוסף לזה: החיות המגיעות לקרקס ניצודות במקרים רבים כאשר הורגים את האימהות שלהן ולוקחים את צאצאיהן בדרך רצופת ייסורים וסבל רב. רבים מהם מתים במסעות הארוכים בעודם באיבם.
בהתחשב בכל זה עורכים, כאמור, הפגנות נגד מארגני הקרקס, והראשונה בהן הייתה בירושלים.

הלכות "כהנא חי"

אנשי "כהנא חי", שהוצאו אל מחוץ לחוק, מטיפים בעקיפין להריגת יהודים בלא משפט, אם עברו עבירה של עבודה זרה, אכלו חזיר להכעיס, בעלו אשת איש, הרגו חבר (יהודי), אפילו לבשו שעטנ"ז ... הטפה זו עלולה לפגוע גם ברבים מחברי הליכוד, והמבין יבין ...

בגליון חנוכה של "דרכה של תורה", הבטאון של אנשי "כהנא חי", אשר ממשיך להופיע חרף הוצאתה של המפלגה אל מחוץ לחוק, מרחיבים אנשי "כהנא חי" את הדיבור על פרשת הריגת המתייוון בידי מתתיהו, כפי שהובאה בספר "מקבים", בגלל – לגרסת "כהנא חי" – שהוא אכל חזיר (למען הדיוק, המתייוון ניסה להקריב את החזיר על המזבח. נ.ז. ).
סימוכין לדבריהם הם מצאו ב "יד החזקה" לרמב"ם, הלכות רוצח, פרק ד' הלכה יוד. שם נאמר:
"המינים, והם עובדי עבודה זרה מישראל, או העושה עבירות להכעיס – אפילו אכל נבילה או לבש שעטנ"ז להכעיס, הרי זה מין. והאפיקורסין, והן שכופרין בתורה ובנבואה מישראל, מצווה להורגן. אם יש בידו כוח להרגו בסיף בפרהסיא הורג, ואם לאו – יבוא עליהן בעלילות עד שיסבב הריגתן"
עד כאן הרמב"ם.

באותו גיליון מזכירים את הנאום שנשא מאיר כהנא בכנסת לפני 10 שנים (בתשמ"ה) על חוק החזיר, ובין היתר אמר: "האדם הראשון שנהרג על ידי המכבים היה יהודי שרצה לאכול חזיר. ובאולם זה (כלומר הכנסת – נ.ז.) מצא מין את מינו. החזירים מגנים על החזיר".

הטפה זו של "אנשי כהנא חי" מנוגדת להלכה. מי לנו גדול מרב נטרונאי גאון, שכיהן כראש ישיבת סורא בשנים 858-853, והיה הפורה בתשובותיו מכל הגאונים שבתקופתו. הוא כותב: "האידנא כל חייבי מיתות בית דין אין בידינו להלקותו ולא להגלותו ולא להורגו ולא לחובטו, אלא מנדין אותו, מכין אותו מכות מרדות (מדרבנן – נ.ז.) ומבדילין אותו מן הקהל". אותו רב נטרונאי גאון קבע שהקראים החוזרים בתשובה, "יש לקרבן ולהכניסן תחת כנפי השכינה ועדיף מלדחותן" ...

שרת כתנא-דמסייע

"מטה המאבק לביטול זכויות האוטונומיה", ארגון בלתי מוכר בארץ שכתובתו בירושלים, פרסם בעיתוני ארצות הברית קריאה לתמוך בעמדתו ולתרום ביד נדיבה להמשך המאבק.

ה "מטה" גורס, כי "המטרה מקדשת את האמצעים" ונוקט במאבקו אמצעים שלא כל כך מתאימים לאנשים המנהלים מאבק למען שלמות הארץ.

המדובר בציטוט מיומנו של משה שרת ז"ל, שאמר על שמעון פרס: "אמרתי כי אני שולל את פרס תכלית השלילה ורואה בעליית קרנו קלקלה מוסרית ממארת ביותר. אקרע קריעה על המדינה, אם אראנו יושב על כיסא של שר בישראל".

יצויין, כי כולם זוכרים את עמדתו הפוליטית בעניין שלמות המולדת, ואת עובדת היותו בין הראשונים שהטיפו למען שלום בין ישראל וארצות ערב, לרבות הפלסטינים.

למודעות צורפה התמונה המפורסמת של פרס עם ערפאת, שעיקמו אותה והשחיתו את פני פרס, והיא ראויה לראות אור אפילו בארצות הקיצוניות ביותר כאיראן, סוריה ולוב ...

ספרייה פתוחה בשבתות

אין כל חדש תחת השמש. מנהגי בני האדם דומים בכל מקום – בירושלים, בניו-יורק, בפאריס וכו'.

החרדים הקיצוניים בארצות הברית נטפלו באחרונה ל "ישיבה יוניברסיטי" (ישיבת רבי יצחק אלחנן) בניו-יורק. הם דורשים להשמיט את המלה "ישיבה" משמה של האוניברסיטה. הדרישה להוציא את שם "ישיבה, שבאה דווקא מיהודים חרדים, אומרת דרשני. אולם הם עומדים על כך ואף מאיימים בפניה לתורמי הישיבה, שיפסיקו את תמיכתם אם השם לא ישונה ...

ואלה תולדות "ישיבה יוניברסיטי". לפני יותר מ-100 הקים הרב ד"ר רבל בניו –יורק ישיבה בשם "ישיבת רבי יצחק אלחנן" על שמו של הרב יצחק אלחנן ספקטור ז"ל, שהיה רבה של קובנה ומגדולי הפוסקים בדורו (1897-1817) וכן מראשוני חובבי ציון. תחילה הייתה הישיבה ככל הישיבות הליטאיות, אך במשך הזמן צירפו אליה גם אוניברסיטה ושינו את שמה ל "ישיבה יוניברסיטי".

החרדים הקיצוניים באמריקה טוענים, כי ב "ישיבה יוניברסיטי" יש פעילות אנטי דתית, רחמנא ליצלן, בין היתר פעילות של חוג הומוסקסואליים. נוסף לזה הספרייה של הישיבה פתוחה בשבתות ...

ביטאון היורדים "ישראל שלנו", המוסר על האיומים, כותב, כי הנהלת הישיבה מסרבת להגיב על האשמות, אך מוסיף כי העניין גורם מבוכה רבה בצמרת המוסד האקדמי היוקרתי. אנו נוסיף מצדנו: ההאשמה כי הספרייה פתוחה בשבתות, היא סימן טוב, כי גם בשבתות לומדים תורה. ואם זה אסור – שיבואו בטענות גם אל הישיבות החרדיות שאוצר הספרים שלהם (הספריות) פתוח גם כן בשבתות ובחגים ...

איכה הייתה למזבלה

מלה טובה על חרדים הדואגים לאיכות הסביבה, הן בירושלים והן בבני ברק. המדובר בשביתה הממושכת של עובדי הניקיון בעיריית בני ברק, שלא פינו את הזבל והעיר נהפכה למזבלה למשך שבועות רבים.

יהודי בשם בן שמעון מבני ברק רואה בשביתה זו עונש מהשמיים ופונה אל יהודי בני ברק שיפשפשו במעשיהם. לפי דעתו, השביתה הייתה בבחינת מידה כנגד מידה. יש שכנים שלא מתחשבים בזולת ושופכים את האשפה לתוך הביתנים, אפילו הם מלאים עד אפס מקום. וכל זה מתחת אפם של השכנים הגרים ליד הביתן. על כל המחאות, התחנונים והבקשות, יש בפיהם תשובה אחת: "אם אתם גרים כאן, תסבלו. זהו מקום של אשפה". והם עושים זאת גם לאחר פסק הלכה, הקובע שאין להשאיר את כל כמות הזבל במקום אחד. על כך בא עונש השביתה, אלא שסובלים ממנו גם אחרים ...

שירות ו ... תהלוכה

בל"ג בעומר הבא נראה, אם ירצה השם, מחזה מרהיב עין – "ילדות ישראל, ילדות צבאות השם" יצעדו – בנפרד – לצדם של "חיילי צבאות השם" של חסידי לובאוויץ'.

חרף האיסור על גיוס בנות לצה"ל, אפילו לשירות לאומי, אצל חרדים, שהוא בבחינת "ייהרג ובל יעבור", הקימו אנשי חב"ד ארגון חדש בשם "ילדות ישראל – ילדות צבאות השם", כדי לגרום לרבי המנוח שלהם "נחת רוח" ...

הארגון הוקם באחרונה בירושלים במסגרת "מבצע מפעל תרי"ג מצוות – נחת לרבי חייבים לעשות", והוא נוסף על ארגון נוער חיילי צבאות השם של חב"ד.
ארגון-בנות זה הוקם לפי צוואתו של הרבי הרב מנחם מנדל שניאורסון ז"ל, שהמשיחיסטים אומרים עליו שיל"ו (שיחיה לעולם ועד), בין המשימות שהוטלו על הבנות "ילדות צבאות השם" – השתתפות במלוא התנופה בשינון מצוות בעל פה; פעולות חינוכיות בתרי"ג מצוות: מבחנים, חידונים ושעשועים; שינון אמרות הרבי על המצוות, והפתעות מיוחדות. בין היתר – ביקורים במחנות צה"ל עם טנקי המצוות. וכאמור, הן תצעדנה בל"ג בעומר בחוצות תל-אביב לצדם של חיילי "צבאות השם" של צעירי חב"ד.

© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר מה בירושלים 1994

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: בני-ברק | אלנבי 138, תל אביב (האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים) | 500 W 185th St, ניו יורק (ישיבה יוניברסיטי) | רחוב שמריה 11, ירושלים (ישיבת הרעיון היהודי ומערכת "דרכה של תורה")
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות