לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

יו"ר רופאי קופ"ח תמליץ לכבד צווי ריתוק אם יוצאו

שר הבריאות עדיין מסרב לרתק רופאים. יחד עם חידוש המו"מ היום צפויה החלטה של מנהלי מחלקות להחריף את השביתה. ח"כ פורוש מדרבן את בגין להגיב


מאת: יוסף גולן, א. גבע, דנקה הרניש, נח זבולוני, שמעון וייס, סופרי "דבר"
פורסם: דבר | דבר - עמוד ראשון (עמוד 1) - 27/04/1983 (יום רביעי)
רופאים וסטודנטים לרפואה מתחילים היום בהחתמה המונית על עצומה אל ראש הממשלה מנחם בגין, שבה הם קוראים לו: "אינך יכול לעמוד מן הצד. תתערב מיד !"

היום מתכנסים מנהלי המחלקות בבתי-החולים כדי להחליט על החרפת השביתה. מדובר בנטישת כל בתי-החולים והשארת בית-חולים תורן אחד בכל אזור.


חילוקי-דעות חריפים התגלעו בין רופאי קופת-חולים לגבי ההתייחסות לצווי הריתוק למרפאות של קופת-חולים, שאת הוצאתם דורשת ההסתדרות והנהלת קופ"ח כדי לאייש את המרפאות באורח חלקי.

יו"ר ארגון רופאי קופת-חולים ד"ר מרים צנגן אמרה בתשובה לשאלת סופר "דבר", כי אם יוצאו צווי ריתוק לרופאי המרפאה, יצטרך כל אחד להחליט בעצמו כיצד ינהג. ארגון רופאי קופת-חולים לא ייעץ לרופאים להפר צווי ריתוק. היא סירבה לענות על השאלה כיצד היא תנהג אישית, אולם הדגישה וחזרה והדגישה שהארגון לא יקרא לרופאים להפר את הצו.

שר הבריאות אליעזר שוסטק מסרב בינתיים להוציא צווים בטענה, כי זה עלול להחריף את הסכסוך. בניגוד לדעתה של ד"ר צנגן, ד"ר רם ישי וד"ר שמואל פרידמן, שניהם רופאי קופת-חולים ואף פעילים בארגון רופאי קופת-חולים, מתנגדים בתוקף להוצאת צווים לרופאי המרפאה.

בבאר-שבע עוררה קריאתו של יו"ר מרכז קופת-חולים פרופ' חיים דורון להוציא צווי ריתוק לרופאי המרפאה זעם רב בקרב הרופאים הם מתכנסים היום ועומדים להחליט על החזרת פנקסי-החבר שלהם להסתדרות.

שוסטק שוב אופטימי

חה"כ מנחם פרוש נפגש אתמול עם ראש הממשלה מנחם בגין ודירבן אותו לפעולה בעניין הרופאים. בעקבות כך פנה ראש הממשלה אל שר האוצר יורם ארידור ואל שר הבריאות אליעזר שוסטק.

פנייתו זו של בגין הביאה לפגישת שר האוצר ושר הבריאות והם החליטו לזמן להיום את נציגי הרופאים למו"מ.

ח"כ פרוש נפגש אתמול אחה"צ עם שר הבריאות, שהביע באוזניו אופטימיות לקראת המו"מ היום, אך סירב להוציא צווי ריתוק לרופאי מרפאות קופ"ח.

ח"כ פרוש אמר לסופר "דבר" כי ימתין לתוצאות המו"מ המתחדש היום ואחר-כך יכנס את ועדת העבודה, או שהוא עצמו ידרוש משר הבריאות להוציא צווי ריתוק כדי להפעיל את המרפאות. פרוש מסתמך על הודעת פרופ' חיים דורון, שחלק ניכר מן הרופאים ייענה לצווי ריתוק.

נציג פאג"י: הממשלה לוחמת נגד קיום קופ"ח

הממשלה מנהלת מלחמה מתוכננת נגד עצם קיומה של קופ"ח, שביתת הרופאים היא לא סכסוך מקצועי אלא השקפה פוליטית מטעם הממשלה נגד קופ"ח של ציבור העובדים.

דברים אלה השמיע נציג פועלי אגודת ישראל באיגודים המקצועיים, הרב גרשון הרפנס, בדיון שהתקיים בראשית השבוע בוועדה המרכזת של ההסתדרות.

"שערים", בטאון "פועלי אגודת ישראל", מביא את הדברים הבוטים שאמר הרב הפרנס בגליונו הבא. בין היתר אמר הרב: "השרים שוסטק וארידור, הנושאים באחריות אישית על שיתוק הרפואה הציבורית, מבטאים למעשה את שליחותה של הממשלה כולה במימוש פרוגרמה המבוססת על האידיאולוגיה של תנועת החרות".

השבתת הרופאים במרפאות קופת-חולים נועדה לחסל את קופת-חולים הכללית, מוסיף הרב הרפנס, אחרי ששר הבריאות לא הצליח להשתלט עליה באמצעות חוק הבריאות שהוא יזם. עלינו לפרסם ברבים, כי למעשה מתנהלת כאן מלחמה מתוכננת מצד הממשלה נגד עצם קיומה של קופ"ח הכללית ,אותו מוסד מפואר שנבנה בעמל רב בישראל למען ציבור העובדים.

האגף לאיגוד מקצועי תובע משוסטק הפעלת המרפאות לאלתר

הוועדה המתאמת של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות החליטה אתמול לתבוע משר הבריאות אליעזר שוסטק לפעול מיד כדי להבטיח את בריאות הציבור בקהילה ולהבטיח כי רופאים ישובו לעבוד גם במרפאות קופ"ח, שהופקרו לחלוטין בעקבות הסדר שנקבע בין השר לבין ההסתדרות הרפואית.

באיגוד המקצועי שוקלים גם נקיטת פעולות מחאה שונות על מחדליו של שר הבריאות בתחום כה רגיש וחיוני. על-פי הצעת יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ישראל קיסר, פנתה הוועדה המתאמת של האגף בקריאה ל רופאי קופת-חולים של הסתדרות העובדים הכללית ואל ארגון רופאי קופ"ח, לא לתת יד להרס שירותי הבריאות הציבוריים ולשוב ללא שהות לעבודה במרפאות.

היום מתחדש המו"מ בין ההסתדרות הרפואית לבין האוצר, בהשתתפות השר יורם ארידור ושר הבריאות אליעזר שוסטק. קופת-חולים לא הוזמנה לפגישה. מנכ"ל קופ"ח פרופ' חיים דורון אמר אתמול בראיון טלוויזיה, כי "חזרנו ודרשנו משוסטק, שיפעיל סמכויותיו אף לגבי מרפאות קופ"ח, אולם הוא מסרב".

כן אמר פרופ' דורון, כי קופת-חולים מספקת עתה 95 אחוז של התרופות והוא מוסיף להציע פסק-זמן בשביתה ומו"מ רצוף.

פרופ' דורון: נעשו עסקות בין "מכבי" וקופ"ח מאוחדת להסתדרות הרפואית

אם נחזיר לחולים 600 שקל שאותם שילמו למוקד תעלה ההסתדרות הרפואית את התעריף. ניסינו להפנות חברים לרופא פרטי, והוצא חוזר שאסור לרופא פרטי לקבל פחות מ-1000 שקל לביקור, אמר אתמול פרופ' חיים דורון בפגישה של הוועד המפקח של קופ"ח בירושלים.

קופת-חולים משתדלת להקל על החבר, ציין פרופ' דורון. אחיות מבקרות בבתי אלה ששוחררו מבית-החולים כדי לספק להם תרופות ולעקוב אחרי מצבם. עומדים להנהיג סידורים מיוחדים באזורי הפיתוח, אך אי-אפשר למנוע סבל, והחבר צריך לדעת שנאבקים כדי שהוא יוכל גם בעתיד ליהנות מהרפואה הציבורית, בלי מגבלה כספית.

מבקשים להרוס את הרפואה הציבורית ורבים נותנים לכך יד, הטעים פרופ' דורון. מקשים על קופ"ח להקים צריף ליד בית-חולים, אולם רשויות מקומיות ממהרות ומאשרות ל "מוקדים" להקים צריף ליד בית-החולים. נעשו עסקות בין קופת-החולים של מכבי וקופ"ח המאוחדת וההסתדרות הרפואית.

את עיקר האחריות הטיל דורון על שר הבריאות. הוא קרא לרופאי קופ"ח שלא לתת יד להרס המרפאות, הרס שהם מסייעים לו ללא כוונה.

במשרד הבריאות אין עדיין החלטה לגבי מימוש האופציה השמורה לשר הבריאות בהסכם שנעשה עם הרופאים והיועץ-המשפטי לממשלה בשבוע הראשון לשביתת הרופאים. בהסכם זה נאמר ששר הבריאות יקרא לרופאים לאייש את המרפאות במתכנות בתי-חולים, על-פי שיקוליו בהסכם זה לא מדובר בהוצאת צווי ריתוק בלבד אלא גם בפנייה אישית של שר הבריאות לרופאי מרפאות.

שוסטק: שני הצדדים צודקים

"אלמלא התלות בהסכמי המסגרת היה אפשר לפתור את שביתת הרופאים בתוך מספר שעות", אמר אתמול שר הבריאות אליעזר שוסטק בהופיעו בפתיחת הוועידה ה-12 של "מגן דוד אדום" בכפר המכביה.

בראשית דבריו אמר שוסטק, כי "הסכסוך קשה מפני ששני הצדדים צודקים, וכי תמיד קשה לפתור בעיה במצב כזה".

מודן: לציבור הרופאים זכות לשבות

מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' ברוך מודן תבע אתמול להעניק טיפול רפואי חינם למי שחי מקצבת סעד או מקצבת הביטוח הלאומי.

מנכ"ל משרד הבריאות מדגיש, שלציבור הרופאים יש זכות לשבות, אולם אסור להפקיר חולים שאינם יכולים לשלם.

מזכירי מועצות הפועלים: על שר הבריאות להפעיל סמכותו או להתפטר

הנהלת חבר מזכירי מועצות הפועלים, שהתכנסה אתמול במועצת פועלי באר-שבע, החליטה לתבוע משר הבריאות להפעיל לאלתר סמכותו כדי שיופעלו מרפאות קופ"ח עם צוות רופאים באחזור זהה לזה המפעיל את בתי החולים או להתפטר.

כן הוחלט לתמוך ביוזמת מזכירי מועצות הפועלים ברחבי הארץ ולצאת לירושלים ולהפגין נגד הרס הרפואה הציבורית ונגד התנהגות שר הבריאות אליעזר שוסטק בפרשה זו.

חבר מזכירי מועצות הפועלים יצא נגד אותו חלק בהנהגת ההסתדרות הרפואית, שמטרתו היא חיסול הרפואה הציבורית והנהגת שירות רפואה לעשיר לחוד ולמעוטי היכולת לחוד.

הפגנה בקרית-שמונה כ "זעקה אנושית"

מאות מתושבי קרית-שמונה והסביבה הפגינו אתמול במרכז העיר במחאה על הנזקים הבריאותיים הנגרמים לתושבי האזור בעקבות שביתת הרופאים, הפוגעת, לדבריהם, בראש וראשונה בישובים המרוחקים ובעיירות הפיתוח. התושבים נשאו כרזות שבהן נאמר, בין השאר: "אל תפקירני לעת זיקנה".

תושבים אמרו, כי הם חיו בימים הקשים ביותר של הפגזות הקטיושות והחזיקו מעמד, אבל עתה, עם שביתת הרופאים, אין ביכולתם להמשיך יותר, כי הדבר פוגע בראש וראשונה בבריאותם של התושבים ובעיקר של הזקנים והילדים שבהם.

זו אינה זעקה פוליטית, אמרו המפגינים, אלא זעקה אנושית. הם תבעו את פתיחתו מחדש של חדר המיון הקדמי ואת תגבור הסיוע הרפואי בקרית שמונה והסביבה, בהעדר רפואה פרטית באזור.

© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר דבר - עמוד ראשון 1983

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: רחוב ארלוזורוב 101, תל אביב (הנהלת קופת חולים כללית) | רחוב בן טבאי 2, ירושלים (משרד הבריאות בשנות ה-70 עד שנת 2013) | רחוב פרישמן 64, תל אביב (הסתדרות פועלי אגודת ישראל)
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות