לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

החרדים נגד דגל התורה


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | מה בירושלים (עמוד 11) - 05/03/1995 (יום ראשון)
מיון מהיר:
דגל התורה
מאמר
1995
1. העדה החרדית יוצאת נגד מפלגת "דגל התורה" ונגד עיתונה "יתד נאמן" וטוענת כי ביקורתה של המפלגה נגד הממשלה, לא נעשתה משום כבוד הדת, אלא בגלל היות הממשלה "שמאלנית" לדעת אנשי "דגל התורה". 2. איפה אריק? - נח זבולוני תמה מדוע קולו של אריק שרון לא נשמע בימים אלו של שיחות שלום והסכמים, כאשר כל צמרת הליכוד רצה להתראיין בטלוויזיה. הפתרון, התקרבות של שרון לאנשי חב"ד, ובהזדמנות זו נזכר רנ"ז במקרה בו עזר לאנשי חב"ד לשכנע את אריק שרון להניח תפילין ליד הכותל המערבי. 3. מגילת אסתר באמהרית - המועצה הדתית בירושלים הוציאה לאור מגילת אסתר בתרגום לאמהרית, הכוללת בנוסף לנוסח המגילה גם חוקים ודינים הקשורים לחג הפורים.

ולמה לא היו נגדה בימי שלטון הליכוד. ועוד: מה לאריק שרון ולרבי מלובביץ'. בשורות טובות לעדה האתיופית

העדה החרדית בירושלים, קוראת למפלגת דגל התורה להסב את שמה למזרחי בלשונה: מסרחי, השם הקודם של המפד"ל. הנימוקים הם הרבה, ובראש וראשונה, בגלל שלפי דעת העדה, לא הצד ההלכתי והתורתי הוא המניע להתנגדותה של דגל התורה לממשלה ולמדינה אלא מפני שהיא שמאלנית, והשקפה זו זהה לדעותיה של המפד"ל.

העדה מונה את הטענות שיש לה נגד דגל התורה ובראש וראשונה, מי הם האשמים בשפך הדם בארץ. על זה ישנה מחלוקת יש האומרים בעוון לשון הרע! יש הסבורים בעוון דיקור באמצע אמירת קדיש, ואילו אלה המשתתפות בכנסת המינית אומרים בעוון ממשלת השמד.

אנשי העדה החרדית טוענים כי דגל התורה מתעלמת משלוש השבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל והן: שלא יעלו לחומה (ביד חזקה), שלא ימרדו באומות, ושלא ידחקו את הקץ (כתובות קי"א), באותו מקום נאמר עוד: אם אתם מקיימין את השבועה מוטב, ואם לאו אני מתיר את בשרכם (פירוש רש"י הפקר). בא ביטאון דגל התורה היתד נאמן ונותן פירוש משלו, שהטבח שאירע בבית ליד הוא בגלל הסכם אוסלו שעשו הציונים עם הערבים. אנשי העדה אומרים כי הפקרת דם יהודי הוא בגלל הקמת המדינה כפי שנאמר במסכת כתובות, ואילו דגל התורה אומרת בשביל הסכם אוסלו בושה וכלימה.

ועוד: בטאון של דגל התורה מסלף את דבריו של הרב מיכאל דוב וויסמנדל ז"ל. בספרו "מן המיצר", הוא האשים את ההנהגה הציונית לכל אגפיה ולכל מפלגותיה בתוכם גם את הרביזיוניסטים ואת המזרחי באחריות הישירה לרציחת ששה המיליון היהודים בשואה. בא עורך יתד ונותן פירוש משלו שדברי הרב וייסמנדל נאמרו אך ורק על ההנהגה השמאלנית כלומר: מפא"י (עבודה), העדה מאשימה את דגל התורה כי בשביל פוליטיקה זולה מנצלת, ומתקיפה רק את ההנהגה השמאלנית, ומסלפת עובדות. ועוד: ההנהגה הימנית, טוענת העדה, לא שפכה פחות דם יהודי מההנהגה השמאלנית, מלחמת לבנון תוכיח כאשר מאות חיילים הובאו לחזית כצאן לטבח. כאשר התוצאות היו ידועות מראש.

מאוד חרה לעדה כאשר דגל התורה דואג בכל עת להגן על כבודו של הימין שכביכול דואג יותר לצרכי דת מאשר השמאל, אבל באה האמת וטופחת על פניה של דגל התורה והנה: בהשמדת ילדי תימן וחטיפתם ורציחתם הרוחנית של ילדי טוניס, טהראן, מרוקו, אלג'יר, עיראק, היו הרוויזיוניסטים שותפים מלאים. וכן כל הגזירות של חילול קברי ישראל – אביי – ורבא – עצמות יריחו – עיר דוד – קיסרטה – 27 ארונות בהר הצופים – וכן חילולי שבת כבתי קולנוע בירושלים בשבתות ובחגים, וכמו כן המערכה על הפצת ארצנו בתמונות שחטא ותועבה וזימה נעשו תחת שלטון הליכוד, וגם גזירת גיוס בנות ובני הישיבות וכן ניתוח מתים.

לא היה אף חבר כנסת אחר מהליכוד שהתנגד לכל הדברים האלה שמנינו, ולכן תמוה הסילוף של היתד המיתמם ומטשטש עובדות ואת האמת טוענים אנשי העדה החרדית בירושלים.

איפה אריק?

מי ראה ומי שמע על אריאל (אריק) שרון שליט"א, שנעלם מן האופק? בימים טרופים אלה כאשר כל מי שיש לו פה ולשון, רץ לטלוויזיה להביע את דעתו, למרות שנאמר: אם אין דעה הבדלה מנין? (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ב'). ואת אריק שרון שלא שומעים ולא רואים אותו מעל מסך הטלוויזיה.

פנינו למדור חיפוש נעדרים בירושלים ושם נאמר לנו כי האבדה נמצאה, אריק חי וקיים. אלא הוא עסוק מאוד ואין לו פנאי להתעסק בשטויות, כפי שהגדירו את תכניתו החדשה של ביבי נתניהו. אריק שרון ממית את עצמו באוהלי חב"ד (ליובאוויץ) ועוסק בהרצאות של הרבי מלך המשיח שיל"ו (שיחיה לעולם ועד).

לא האמנו למשמע אוזנינו, כי מה לעניין שמיטה אצל הר סיני. אבל בעיתון של חב"ד מצאנו אישור. לדברי המדור, בפתיח חדשני של נחייג ונשמע בטלפון 08-493-770, מאפשר הפעלת המערכת גם באמצעות טלפון חוגה ולא רק בטלפון לחצנים, ניתן להאזין לסיפורי מופתים מלאחר ג' בתמוז (יום פטירת הרבי – נ.ז.) ולהרצאתו של הח"כ אריאל (אריק) שרון על נבואת הרבי. לשאלה מה לאריק שרון ולרבי מליובאוויץ? בכדי לתת תשובה הולמת, נזכיר נשכחות כי לאריק שרון היה כבר רומן עם חב"ד, מיד לאחר מלחמת ששת הימים.

אריאל שרון ביקר עם קבוצת קצינים לא יהודים מדרום אפריקה, ליד הכותל המערבי. לפי בקשתו של המנוח הרב אהרן רבינוביץ ז"ל איש ירושלים ואסיר ציון בברית המועצות, פניתי אל אריק שרון ושאלתי אם הוא מוכן להניח תפילין, לאחר תשובתו החיובית – לאו דווקא בהתלהבות גדולה, עזר לו ר' אהרן בהנחת התפילין, על כך פרסמתי בשעתו בעיתון מעריב במדור שיחות. החבד"ניקים עשו פרסום רב והפיצו את התמונה בכל רחבי העולם כאשר באמצע עמד כותב הטורים ונדמה כי הוא הוא המניח את התפילין על ידו של אריק.

לסיפור זה יש גם הפי-אנד. לפני 12 שנה בי"ח אדר תשמ"ג, פרסם "כפר חב"ד" ביטאון ליובאוויץ בארץ, במאמר מערכת על חילופי משמרות את הדברים הבאים:
לאחר מלחמת ששת הימים ביקרה בכותל המערבי קבוצת אישים שכללה בין היתר גם את דוד בן גוריון וגם את אריאל שרון. כשניגש אליהם החבד"ניק התורן, כמו אל כל יהודי וביקשם להניח תפילין הרי דוד בן גוריון סירב, ואילו זה שמבין כל הקבוצה נענה בהתלהבות הכי כנה וגדולה היה אריאל שרון.
תמונתו כשהוא מניח תפילין ליד הכותל אף התפרסמה באותם ימים בארץ ובחו"ל ותרמה רבות להתעוררות בקרב הציבור
עד כאן בכפר חב"ד.

כותב טורים אלה, שהיה עד ושושבין למבצע זה שיגר מכתב על מערכת כפר חב"ד, אל העורך הרב אהרן דב הלפרין והעמיד אותו על דיוקו של הסיפור ההיסטורי, וכן שלא לקפח את כל בריה ובריה ובפרט את שוכן העפר דוד בן גוריון ז"ל, כי באותו מעמד לא היה בן גוריון נוכח כלל, וגם בקבוצה זו לא היו אישים יהודיים, ורק נוצרים קצינים מדרום אפריקה כאמור, וממילא בן גוריון לא סירב להניח תפילין, כי לא היה במקום. אבל כפי שידוע, יש רק אמת אחת.

מגילת אסתר באמהרית

ונסיים בבשורה משמחת ליוצאי אתיופיה בירושלים ובארץ כולה: המועצה הדתית בירושלים הוציאה לאור לקראת חג הפורים את מגילת אסתר בתרגום לאמהרית, כשי ליהודים יוצאי אתיופיה, שיוכלו להשתתף בקריאת המגילה באדר ב', גם אם אינם בקיאים בשפה העברית המקורית.
נוסף לתרגום המגילה יש במגילה זו גם בשפה האמהרית: הלכות ומנהגי חודש אדר; הלכות ארבע פרשיות; צום אסתר; מנהג זכר למחצית השקל; הלכות קריאת המגילה; החייבים בקריאת המגילה; ברכות המגילה; הלכות משלוח מנות; מתנות האביונים.

המגילה הופיעה בהידור רב בצירוף ציורים ואיורים מענייני דיומא, שנתקבלה בשמחה בקרב הקהילה האתיופית בירושלים ובארץ כולה. יצויין כי המועצה הדתית פרסמה בעבר גם את המגילה לשפה הרוסית, גרוזינית, ואף בוכארית הכל לפי רוח הזמן ולפי רוח העלייה לארץ.

דפים בנושא:


© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר מה בירושלים 1995

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: רחוב הרב כהנמן 86, בני-ברק (בית "דגל התורה") | רחוב החבצלת 12, ירושלים (המועצה הדתית - רבנות ירושלים) | הכותל המערבי ירושלים
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות