לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

גם השומרונים עושים לובינג בארה"ב


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | מה בירושלים (עמוד 11) - 09/04/1995 (יום ראשון)
1. בנימים צדקה חזר כעת מסבב פגישות בארצות הברית שדנו בעתידם של השומרונים לאור הסכמי השלום עם הפלסטינים. 2. ילדים מפגינים - לאור חתימתם של 1000 תלמידי תלמוד תורה על עצומה נגד חילול שבת ברחוב בר אילן, מוחים הורים חרדים על שיתופם של ילדים במאבקים פוליטיים. 3. תיקון לרווקים - ארגון חסד דורות הוקם במטרה לעשות תיקון לרווקים ולעזור להם במציאת בני זוג. 4. עזרה וחוק השבות - אחרי דרישתם של החרדים לבטל את חוק השבות, לאור עלייתם של יהודים מארץ מצוקה מוסלמית, מזכיר להם נח זבולוני, את עזרא ונחמיה, מייסדי הכנסת הגדולה שלא פקפקו והעלו לארץ גם אנשים שהיה קיים ספק לגבי יהדותם.

תזוזה ניכרת חלה בפתרון בעיית השומרונים בקרב בכירים במשרד החוץ האמריקאי, הקונגרס והסנאט בוושינגטון

בנימים צדקה מעורכי "א.ב.", בטאון השומרונים היוצא לאור בחולון וממנהלי המכון ללימוד שומרונות, שחזר בימים אלה משליחות מדינית בארצות הברית, על מנת לעשות נפשות למען השומרונים בקרב אישי ציבור ופוליטיקאים אמריקאים לטובת עתידם של השומרונים, מסר, כי חלה תזוזה ניכרת בבעיית השומרונים במסגרת הסכמי השלום עם הערבים, בקרב בכירים במשרד החוץ האמריקאי, הקונגרס והסנאט בוושינגטון.
השליחות היתה בברכת הכהן הגדול השומרוני יוסף בן אב-חסדה העבתאי ומזכיר הקהילה השומרונית בשכם וקרית לוזה (הר גריזים), על מנת להביא להכרה בשומרונים כחלק בלתי נפרד מן תהליך המדיני והסכם השלום עם הפלסטינים.

בנימים צדקה חרש את ניו-יורק, פילדלפיה וושינגטון, המגמה היתה להשיג מחויבויות אמריקאיות לעיבוד ה "סעיפים השומרונים" שהעמידו השומרונים על שני הצדדים בהסכמי השלום. והם: מעבר חפשי דו-צדדי בין שומרוני שכם וקרית-לוזה לבין שומרוני מדינת ישראל, בכל מצב מדיני חדש באותו התנאים השוררים מאז יוני 1967; אי פגיעה כלכלית בשומרונים הגרים בשכם ובקרית לוזה בכל מצב מדיני חדש; הבטחת עתידה הקיומי של הקהילה השומרונית, על ידי הרחבת שטחי המחיה שלה בהר גריזים והתפתחותה הנרחבת בדרכים חוקיות.

בפגישות שקיים בנימים צדקה עם אישים בכירים ומדינאים בוושינגטון הוגש להם חומר רקע והסברה בכתב על כל הנושאים הנוגעים לנקודות אלו. לפי ההתרשמות של צדקה ישנה התקדמות ניכרת בהבנת מצבם העדין של השומרונים של שכם. בוושינגטון, אומר צדקה, קיימת חוסר מודעות מרובה לחלקם של השומרונים בתהליך השלום.

הפגישות התנהלו באמצעות אנשי קשר ידידי שומרונים בארצות הברית, המסייעים בהתנדבות מלאה לקדם את ענייני השומרונים בשכם וקרית לוזה.

דפים בנושא:


ילדים מפגינים

הורים חרדים מוחים ומביעים את סלידתם מגרירת ילדים של תשב"ר (תינוקות של בית רבן) למאבקים הפוליטיים על סגירת רחוב בר אילן בשבתות. כזכור, הוגשה עצומה של כ-1,000 ילדים שחתמו על פטיציה לסגור את רחוב בר אילן לתנועה בשבתות ובחגים. ההורים המתנגדים להחתמת ילדיהם על הפטיציה טוענים, כי אין לערב ילדי תלמודי תורה במאבקים פוליטיים, וטעות חינוכית עשו אלה שהחתימו את הילדים מבלי לשאול את הוריהם.

עיסוק זה להחתים ילדים על עצומה לראש העיריה אהוד אולמרט שיסגור את הכביש בשבת, גורם לילדי התלמודי תורה להתעסק בתחום שהוא מחוץ ללימודים, שיבואו להחתים את ההורים ולא את ילדיהם צאן הקדושים.

תיקון לרווקים

גם זה קורה בארץ, לאחרונה קם ארגון, בשם ארגון חסד דורות (אחד) על שם רבנו יוסף חיים, שמטרתו לפחות ולא יותר מאשר תיקון למעוכבי זיווג על פי דברי מקובלים בדורות הראשונים. הארגון מיועד לאלה שעדיין לא מצאו את בני או בנות זוגם.

כמו כן מתקיימים באותו ארגון תיקונים פרטיים, וכלליים המעוררים רחמי שמים ומועילים לרפואה, פרנסה, זרע של קיימא, שידוך, תיקוני עוונות, שלום בית וכן תיקון המועיל לנפטרים להצילם מן העונש המוטל עליהם בעולם הבא. כמו כן ניתן לחתום על הוראות קבע וכל מי שחותם על הוראה זו מקבל קמיע מכסף טהור משובץ באבנים שהיו בחושן אפוד שערכן רב מאד וסגולותיהן רבות מאוד. נוסף לכל אלה: ניתן גם להזכיר שמות לרפואה, לזווג, לזרע של קיימא, בציון של אהרן הכהן ע"ה שקברו הנו בירדן, וזאת שלאחר הסכם השלום עם ירדן נתאפשרו התפילות על קברו של אהרן הכהן אחיו של משה רבנו ע"ה ...

עזרה וחוק השבות

הסערה שהקימו הפוליטיקאים החרדים בכנסת, בגלל עלית תושבים ממדינת מצוקה מוסלמית לישראל, והם החרדים טוענים, לביטול חוק השבות, לחרדים אלה יאמר כי כבר היו דברים מעולם.

אנא ברוב טובם שיפתחו פעם, גם את הגמרא, וילמדו פרק במסכת קידושין, את הפרק הרביעי, הנקרא בשם מצלצל עשרה יוחסין ושם, בדף ס"א ע"א נאמר: עשרה יוחסים עלו מבבל, כהני, לויי, ישראלי, חללי, גירי וחרורי, ממזירי, נתיני, שתוקי ואסופי את כולם העלה עזרא כפי שכתוב בספר עזרא ונחמיה, עזרא העלה אף אנשים מתל מלח, תל חרשא, כרוב, אדן, כולם מקומות בבבל ועליהם נאמר: "ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם" (עזרא ב' נ"ט).

מי היו עזרא ונחמיה, לא פחות מחברי הכנסת החרדים, הטוענים לביטול השבות בגלל עליית אנשי המצוקה ממדינה מוסלמית. עזרא היה סופר מהיר בתורת משה אר נתן ה' אלקי ישראל (עזרא ז' ו'). על עזרא נאמר כי בתחילה נתנה התורה לישראל בכתבי עברי ולשון קודש, חזרה ונתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי (סנהדרין כ"א ב') שם נאמר עוד: "ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אלמלא (לא) קדמו משה".

לפי המסורת הכנסת הגדולה נוסדה ע"י עזרא ונחמיה. שאנשיה הראשונים לפי הרמב"ם היו בית דינו של עזרא והם: חגי, זכריה, מלאכי, דניאל, חנניה מישאל, עזר נחמיה בן תכליה, מרדכי בלשן, זרובבל והרבה חכמים עימהם השלימו מאה ועשרים זקנים. האחרון מהם הנו שמעון הצדיק והוא בכל המאה ועשרים (הקדמה לספר הרמב"ם למשנה תורה).

עזרא תקן הרבה תקנות, עזרא היה ממניחי היסודות של היהדות לדורות, אותה הכנסת הגדולה שקדמה, לתנאים הראשונים, הניחה את היסודות לאותו הבניין האדיר של היהדות האדירה. עד עצם היום הזה ואחר כך דרך כל תקופת גלותו זה כאלפיים וארבע מאות שנה בפני כל סערות הדורות שעברו עליה ואף היה כוחו יפה לקיים את עם ישראל למן הזמן ההוא עד שהגיע שוב למלכות עצמאית בימי החשמונאים, עד היום הזה.

נוסף לכך גם המצב הכלכלי והרוחני בארץ ישראל בשעתו לא היה טוב כמו שנאמר: והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה, ותבואתה מרבה למלכים אשר נתת עלינו בחטאותינו ועל גווייתנו מושלים, ובבהמתנו כרצונם, ובצרה גדולה אנחנו" (נחמיה ט' ל"ו ו ל"ז).

ועוד נאמר: "והעיר (ירושלים) רחבת ידיים וגדולה והעם מעט בתוכה ואין בתים בנויים" (נחמיה ז' ד'). עד אשר היה הכרח להפיל גורל על העם כדי להושיב בה (בירושלים) אחד מעשרה. מרבית העם גופו היה נמצא בדלות נוראה, עד אשר נמכרו לעשירים הם ונשותיהם ובנותיהם לעבדים ולשפחות. ולמרות זאת "העז" עזרא יחד עם נחמיה להעלות מבבל את עשרה היוחסין שבהם היו גם ממזרים, ולא יהודים.© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר מה בירושלים 1995

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: אברבנאל 1, בני-ברק (ארגון חסד דורות (משוער)) | רחוב בר אילן ירושלים | וושינגטון, ארצות הברית | רחוב בן עמרם 5, חולון (מערכת א.ב. חדשות השומרונים)
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות