לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

פרס מתפטר היום, המערך לא יסכים לצירוף מודעי עכשיו

ישיבת "שרינו" הבוקר לפני ההליכה לנשיא. חשש בליכוד מפני כוונה להמשיך בממשלת מעבר. הרצוג מתחיל בהתיעצויות


מאת: יוסי מלמן, עליזה ולך, טובה צימוקי, נח זבולוני ומוחמד חלילה, סופרי "דבר"
פורסם: דבר | דבר - עמוד ראשון (עמוד 1) - 10/10/1986 (יום ששי)
שרים במפלגת העבודה ובראשם יצחק רבין יעשו הבוקר מאמץ של הרגע האחרון למנוע את צירופו של ח"כ יצחק מודעי לממשלה ולאפשר לשרי מפלגתם להיות מעורבים יותר, גם לאחר הרוטציה, בתהליכי קבלת ההחלטות בענייני משק וכלכלה.

נודע, כי כמה שרים, שאינם מרוצים מהדרך שבה ניהל עד כה ראש הממשלה את המו"מ עם הליכוד, מתכוונים לתבוע ממנו להציג בפגישתו היום עם יצחק שמיר קו תקיף יותר.


לפני שיילך ראש הממשלה לנשיא כדי להודיע לו על התפטרותו, הוא יכנס הבוקר ב-9 ישיבה מיוחדת של "שרינו" כדי לסכם את עמדת המפלגה בשאלת צירופו של מודעי לממשלה. רוב השרים מתנגדים לכוונת שמיר והליכוד להחזירו בעוד ארבעה ימים כשיציג את ממשלתו בכנסת. מזכ"ל מפלגת העבודה, ח"כ עוזי ברעם, שישתתף גם הוא בישיבה, מתנגד בתוקף לכוונה זו וסבור כי על פרס להבהיר זאת לשמיר. גם שר הביטחון מתנגד לשובו של מודעי לממשלה, אולם שרים אחרים במפלגה מעריכים כי הסיכויים שתתקבל דרישתם אינם גדולים ועל כן הם יתרכזו בניסיון למנוע ממודעי לשוב למשרד המשפטים, ולאפשר לו לשמש רק כשר בלי תיק או לחילופין לדרוש שההכרעה בסוגיה תידחה בחודשיים-שלושה.

נסים מתנגד

בתוך כך נודע כי שר האוצר, משה נסים, מתנגד לסיכום שהושג בכתב בין פרס לשמיר בקשר להשתתפות שרים מהעבודה בתהליכי ביצוע המדיניות הכלכלית. על פי הסיכום שהושג עוד לפני שבוע ואשר הועלה בכתב על ידי מזכיר הממשלה יוסי ביילין שנכח בפגישה, הסכים שמיר כי שר הכלכלה והתכנון, גד יעקבי, יקבע יחד עם נסים את סדר היום של ישיבות ועדת השרים לענייני כלכלה. סוכם גם כי ליעקבי ולנסים תהיה זכות וטו על הבאת נושאים לוועדה בדומה להסדר שיש לפרס ולשמיר בקשר לדיוני הקבינט המדיני. כן הוסכם שראש הממשלה, ממלא מקומו ושרי האוצר והכלכלה ישמשו פורום עליון לבירורים על נושאי כלכלה שנויים במחלוקת וכל אחד מהם יוכל לזמנו לדיון. לבסוף נקבע באותה ישיבה בין פרס לשמיר כי יעקבי יישב בראש ועדת השרים לענייני כלכלה כל אימת ששר האוצר לא יוכל להשתתף בדיוניה. אולם שמיר הודיע לפני ימים אחדים לפרס כי נסים מתנגד בתוקף לסיכום שהושג. מפלגת העבודה דורשת איפוא ששמיר יעמוד בסיכום ויכפה את דעתו על נסים.

פרס לנשיא היום

ראש הממשלה פרס, יבוא היום ב-11 למשכן נשיאי ישראל כדי להגיש את מכתב התפטרותו לנשיא חיים הרצוג. מיד עם הגעתו מתכוונים הנשיא וראש הממשלה להופיע בפני העיתונות ולמסור הודעה על ההתפטרות ועל ההכנות להרכבת הממשלה. מיד לאחר הגשת כתב ההתפטרות מתכוון הנשיא להתחיל בהתיעצויות לקראת הרכבת הממשלה. לשם כך זומנו לפני הצהרים נציגי סיעות הקואליציה (מערך, ליכוד, יחד, אומץ, ש"ס, המפד"ל ושינוי). הן מתכוונות לומר להרצוג כי הן ממליצות להטיל את הרכבת הממשלה על שמיר.

הרצוג מקווה להתחיל בסבב השיחות גם עם סיעות האופוזיציה ולהיום זומנו גם נציגי סיעות מפ"ם, התחיה ור"ץ. הרצוב מתכוון לסיים את סבב השיחות עד השעה 2.30 כדי שלא יהיה חילול שבת. ככל הנראה ביום ראשון, ערב יום כיפור, לא יקיים הנשיא סבב התיעצויות ויטיל את מלאכת ההרכבה על שמיר ביום ראשון או לכל המאוחר ביום ג' בבוקר, כדי שיהיה אפשר להציג את הממשלה כבר ביום זה בכנסת.

דרישה לפרוש

[נראה לנו שחלק זה נכתב ע"י נח זבולוני]
בינתיים נשמעת בקרב המפלגות הדתיות דרישה לפרוש מן הקואליציה הממשלתית מיד לאחר הרוטאציה, בעקבות הבטחת מפלגת העבודה - בחתימת פרס, ברעם ורפי אדרי - ליו"ר "שינוי", השר אמנון רובינשטיין, כי לא יחולו שינויים בסטטוס קוו בעניינים דתיים ולא תהיה חקיקה דתית נוספת.

דורשי הפרישה מן הקואליציה טוענים כי המערך יטרפד כל יוזמה וניסיון לשנות את הסטטוס קוו לקידום נושאים דתיים. נודע כי לקראת הרוטאציה קיימו נציגי המפלגות הדתיות שיחות בלתי רשמיות עם ראשי הליכוד בנושאים דתיים שהטיפול בהם הוקפא בתקופת ממשלת האחדות. בין הנושאים שנדונו בין ראשי הליכוד ונציגי הסיעות הדתיות היו סגירת קולנוע "היכל" בפתח-תקוה, האצטדיון ברמת-גן, חקיקת חוק שבת ארצי ושיפור מעמדם של בתי הדין הרבניים.
[נראה לנו שזה סוף חלקו של נח זבולוני בכתבה]

דראוושה יימנע

חה"כ עבד אל ווהאב דראושה (מערך) הודיע אתמול כי יימנע מהבעת אמון בממשלה בראשותו של שמיר. "מצפוני אוסר עלי להצביע בעד ממשלה בראשות שמיר המתנגד לוועידה בין-לאומית והמצהיר כי יפעל לעיבוי ההתנחלויות ולהקמתן של התנחלויות חדשות בשטחים, דבר שירחיק את השלום ואף יסכנו", אמר דראושה, שדיבר בפני פעילי מפלגת העבודה הערביים בנצרת. הוא אמר עוד כי בהימנעותו הוא מוחה גם על כך שממשלת האחדות בראשות פרס לא מימשה במשך שנתיים את הסעיפים המיוחדים שהתחייבה עליהם כלפי האוכלוסיה הערבית.

הליכוד: כולם יישארו

סיעת הליכוד החליטה אתמול לתבוע, על-פי הצעת יו"ר הסיעה ח"כ שרה דורון, שהממשלה בראשות שמיר תכלול את כל שרי הליכוד שהיו בממשלה עם הקמתה לפני שנתיים. בליכוד דוחים כל אפשרות שמודעי לא ייכלל בממשלה שיציג שמיר לאישור הכנסת בשבוע הבא ולדעת בכירים בליכוד, התחייבותו לצרף את מודעי לממשלה מוצקה ובלתי ניתנת לפשרה בשיחותיו עם פרס.

בינתיים גם גוברת החשדנות בקרב הליכוד, שמא מתכוון פרס להתפטר היום מראשות הממשלה כדי להפוך את הממשלה לממשלת מעבר ולמשוך את המו"מ עם שמיר מעבר למועד שנקבע לחילופין. גם אי-הוודאות לגבי מועד כינוסה של הכנסת מעורר עצבנות בליכוד. אתמול אמרו אישים בליכוד, שתוכנן לפתוח את המושב המיוחד ביום ג' הבא ב-12 בצהריים, והנה נזכר מישהו שאותו יום הוא יום הזיכרון לחללי מלחמת יום הכיפורים ותיתכן דחיה של כינוס המושב המיוחד. יצויין, כי הסיכויים שהכנסת תוזמן ביום ג' גדולים ולכל היותר תידחה הישיבה לשעות אחרי-הצהריים.

הערות: בבחירות שנערכו בשנת 1984 קיבל המערך בראשותו של שמעון פרס 44 מנדטים לעומת 41 של הליכוד בראשותו של יצחק שמיר.
לאחר הבחירות עקב "התיקו" ששרר בין הגושים הוקמה ממשלת אחדות לאומית, בה שימשו ברוטציה שמעון פרס ויצחק שמיר


© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר דבר - עמוד ראשון 1986

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: קריית הממשלה ירושלים
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות