לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

גלריה: נח זבולוני סיפור חיים - 1925-1927 - חלק ה


תאריך: 01/01/2002
 
הקלטת אודיו: שנות הלימודים של נח זבולוני בקלעצק שבליטא עת למד בישיבתו של רב אהרן קוטלר וזו של ר' אליהו רמיגלסקי.
בשיחה זו מספר נח זבולוני על גדולי ישראל ואישים עימם נפגש בתקופה זו ואחריה: רב אהרן קוטלר, רב חיים שמואלביץ, חיים גראדה, ר' חיים זאב פינקל, ר' אליהו רמיגלסקי ואחרים. על הווי הישיבה, ואנקדוטות מאותה תקופה.

ניתן לראות את הטקסט המצורף להלן בסרט הוידאו על ידי הפעלת כפתור הכתוביות (CC)

(מוצג במצב של FULL SCREEN של סרט הוידאו)

[00:06] נח זבולוני: אז, הוא אמר לנו "קצייעס או ישיבס" אם זה היה שם "נושים", אז הוא אמר שיעור, זאת אומרת "חבורה".

[00:27] נח זבולוני: היה אומר "אבני מילואין אוי שמי שמייטסע" אתה מבין ?!

[00:37] נח זבולוני: רב אהרן היה אומר שיעור פעמיים בשבוע. הוא בא, ואחרי שהוא גמר, אז היו שני בחורים והיו "חוזרים".

[00:54] נח זבולוני: כמו חוזר אצל החב"דניקים. היה אחד, [כעת הוא] פה בחיפה, בישיבה, שכחתי את שמה.

[01:10] נח זבולוני: וראש ישיבה היה רב שלמה ליס, סיניצר, שניצר זה כפר היה ברוסיה על יד סלוצק.

[01:23] יובל מלמד: היו פה [בקרית משה] ליס. זה קשור אליהם? היה פה בשכונה ליס.

[01:25] נח זבולוני: מה?

[01:26] יובל מלמד: היה פה בשכונה ליס. לא קשור.

[01:30] נח זבולוני: לא שייך. היה אברהם ליס, אברהם ליס היה ב- "מרכז הרב" ואחר כך היה באנציקלופדיה. גם כן לא שייך.

[01:41] נח זבולוני: זה ליס אחר. מרוסיה. הוא היה חולני. אז הוא היה "חוזר" ואחד [החוזר השני] מטיקטין.

[02:03] נח זבולוני: בחור ממש זקן. אבל הליס הזה היה שניצר-עילוי. שניצר זה כפר היה, כך קוראים לו.

[02:14] נח זבולוני: ואחר כך הוא בא הנה. בחיפה, והיה ראש ישיבה. אז הוא היה תמיד חולה.

[02:22] נח זבולוני: הוא לא ישב בישיבה. הוא ישב אצל רב אהרן. הבנת? היה חולה, ולא יכול היה

[02:36] נח זבולוני: אז הוא היה מאחר בשיעור. אבל אחר-כך היה חוזר. אז שאלתי "מאיפה הוא ידע ?"

[02:52] נח זבולוני: התברר שרב אהרן היה אומר את השיעור לפניו, לפני שהוא הלך [לישיבה]. ממילא הוא כבר ידע את השיעור.

[03:02] נח זבולוני: הוא היה בא, אפילו איחר, וידע.

[03:09] יובל מלמד: איך הגעת בכלל לקלצק ?

[03:12] נח זבולוני: לקלעצק. אמרו לי סע לקלעצק. הלא ראש ישיבה הוא ... אני אגיד לך.

[03:22] נח זבולוני: במיר זה לא היה מתאים. זה היה ב-1924, במיר היו בחורים שבאו "לומדים". הבנת?

[03:38] נח זבולוני: ואני עכשיו יצאתי "פרוויך", זה בעצמו הוא לומד [אוטודידקט]. בברנוביץ' לומדים 3 שנים ואחר כך הם הלכו למיר.

[03:59] נח זבולוני: הם יכולים להסתגל. אבל אני יצאתי רק [התחלתי את הלימודים]. זה היה כמו טרום, קדם.

[04:13] יובל מלמד: קדם-חובה ...

[04:15] נח זבולוני: לא.

[04:17] יובל מלמד: מכינה

[04:18] נח זבולוני: כן. או-טו-טו. אתה מבין? במיר היו שם, מאה וכמה. אבל זו הייתה ישיבה.

[04:38] נח זבולוני: והיו שם בחורים זקנים. אני זוכר אחד בנגורין, "בגין" הוא היה אולי [בגיל] 50, 60.

[04:52] נח זבולוני: הסטייפלר, היה בן 50 כשהתחתן עם אחותו של [החזון איש - א.ז.]

[04:57] יובל מלמד: הוא גם היה במיר?

[04:59] נח זבולוני: לא. הוא למד בסיוספ – נובהרדוק, בביאליסטוק.

[05:10] יובל מלמד: וקלעצק הייתה רחוקה ממיר?

[05:12] נח זבולוני: לא. לא כל כך רחוקה. זה היה בסביבות. קלעצק, קנייסיש, נייסווש, נייסווש – זה לא טרי.

[05:24] יובל מלמד: ואז כבר איפה התגוררת? שם?

[05:27] נח זבולוני: בישיבה. שם היה "סטאנצה". סטאנצה ברוסית זה תחנה. אני התגוררתי אצל ה- "גווער בקארקה"

[05:47] נח זבולוני: גווער – היא הייתה ג'ינג'ית, בקארקה – היא הייתה אופה, עוגות, כל מיני דברים.

[05:56] יובל מלמד: ידעת איפה ליפול.

[05:57] נח זבולוני: לא. לא נתנה.

[05:58] יובל מלמד: לא נתנה?

[06:00] נח זבולוני: אבל היה שם אחד, חיים סוביצקי, זיידל סובייטיצקי. במיר [הוא] היה "ה-" כמו שמואלביץ, חבר של שמואלביץ.

[06:22] נח זבולוני: אלי חזן היה, הוא עכשיו וודאי מת, באמריקה. תלמידים כולם של הרב ברוך בר.

[06:34] נח זבולוני: אז היה לו אח, חיים סובייטיצקי, היה משורר, והוא כתב שירים. היה כך עם שערות ארוכות.

[06:47] נח זבולוני: והוא התאכסן איתי יחד באיזה חדר, או הוא בא אלי, אינני זוכר.

[06:58] נח זבולוני: אז שמה קראו ספרים – זרקו אותו. מי שקרא ספרים [זרקו אותו].

[07:04] נח זבולוני: השערות שלו היו כמו פיאה נוכרית. יושב בחלון – וקורא. לא חשדו.

[07:13] נח זבולוני: אחר כך הוא היה שם, כשבאו הבולשביקים, וזיידל אחיו, זיידל סובייטיצקי, חיים שמואלביץ [ * ] הכיר אותו.

[07:28] נח זבולוני: וודאי, אתה שמעת עליו?

[07:35] יובל מלמד: שמעתי. בטח מכירים.

[07:36] נח זבולוני: אז הוא נסע לאנגליה. היה שמה אחד משורר, שכחתי את שמו, נובהרדוקר היה, אחר כך הוא חזר בשאלה.

[07:57] נח זבולוני: אז בקלעצק. הייתי בקלצק שנה וחצי.

[08:04] יובל מלמד: חיים גראדה ?

[08:05] נח זבולוני: חיים גראדה. כן. [שם המשורר שיצא בשאלה] שמעת על חיים גראדה?

[08:11] יובל מלמד: שמעתי שהוא כתב ספרים על "החזון איש" מאוד מאוד יפים.

[08:14] נח זבולוני: כן. זה אני לא קראתי. אבל הוא היה משורר. גדול. כתב שירה על נובהרדוק. בין אנשי "המוסר" כמו הסטייפלר היה.

[08:29] נח זבולוני: לא "בלומדס" [בלימודים] אבל "במוסר". היה למשל הסבא של הרב מובשוביץ,

[08:40] יובל מלמד: בן ציון ברוק.

[08:44] נח זבולוני: בן-ציון ברוק. סטייפלר היה בלובליך, שרשובר היה ורשאי,

[08:56] נח זבולוני: וואלצ'ה, במיר יש אחד וואלצ'ה. האבא שלו היה הכי גדול במוסר. זה שרשובר.

[09:08] נח זבולוני: שרשובר, הייתה עיר ברוסיה. והוא ניספה כנראה בשואה. אלמנתו התחתנה עם אחיו של פינש.

[09:39] נח זבולוני: היה חז"פ, אתה שמעת עליו?

[09:42] יובל מלמד: חז"פ ?

[09:44] נח זבולוני: חז"פ. [ ** ] הוא נשא את האלמנה של שרשובר.

[09:50] יובל מלמד: הוא היה האח של לייזר יודל

[09:52] נח זבולוני: לא. הבן של לייזר יודל [ *** ]

[09:57] יובל מלמד: חז"פ זה הבן שלו ?

[09:59] נח זבולוני: כן. הוא אח של בייניש. יש שם עוד אח אחד, אינני יודע אם הוא חי.

[10:10] נח זבולוני: אבל, שמעת על חז"פ ? אז הייתי בקלעצק. בקלעצק המצב היה קשה מאוד.

[10:22] נח זבולוני: ... רב של סמיאטיץ.

[10:24] יובל מלמד: איך. איזה רב?

[10:25] נח זבולוני: רמיגלסקי. אני במאמר על הרוגצ'ובר או על הרב ברוך בר, אני מזכיר את הרב רמיגלסקי.

[10:34] נח זבולוני: הוא היה מהמזרחי. כמו עמיאל. הוא אומר ככה, הוא היה אומר שיעור. הוא גירש את הנובהרדוקר, לסמיאטיץ'. לישיבת נובהרדוק.

[10:52] נח זבולוני: ויינברג. ר' שמואל וינטרופ. שמעת?

[10:56] יובל מלמד: כן, בוודאי.

[10:58] נח זבולוני: הוא גירש אותם, גירש את הישיבה, ועשה ישיבה, היו שם תשעה בחורים, לא היה מניין אפילו.

[11:10] נח זבולוני: אבל אני חשבתי, אמרו שמלמדים אצלו שפות. לימודי חול. אז כשבאתי אליו הוא אמר: "אצלנו, אוז לערנן, נישט קין פוליש נישט קין מוסר". אתה מבין?

[11:36] יובל מלמד: הוא השווה פולנית ל- "מוסר".

[11:40] נח זבולוני: הוא גירש אותו. היה שם אחיו של יהודה גרשוני, היה שם כסף. נתנו כסף

[11:52] נח זבולוני: אבל ר' חיים עוזר [ **** ] , היה יושב ראש ועד הישיבות. הטיל חרם על הישיבה הזו – פחדו.

[12:01] נח זבולוני: כי פחדו חשבו שיהיה כמו ריינס [יעקב צבי ריינס – א.ז.] ווידע. אתה יודע ריינס?

[12:08] יובל מלמד: ריינס. בטח.

[12:10] נח זבולוני: הרב ריינס

[12:11] יובל מלמד: ציוני.

[12:13] נח זבולוני: כן. הוא ישב עם השכלה. פחדו. הייתי אצלו שמה. אבל מהישיבה הזו, לא יכולתי להתקבל לישיבה אחרת.

[12:26] נח זבולוני: הייתי שם חצי שנה, ראיתי אין מה לעשות, "לא פוליש.." בשביל מה למדתי שם? לא זה ולא זה. מה יש לי?

[12:38] נח זבולוני: "לא פוליש ולא מוסר ולא תורה" – שום דבר. אבל הוא אמר ככה: היה הולך עם מנג'טים.

[12:50] נח זבולוני: היה פה בן אחד, ד"ר רמיגלסקי בארץ. [חוזר לרב רמיגלסקי] "איבר דריבר" היה אומר שיעור,

[12:59] נח זבולוני: "נוסה ביר זוגן, הרמב"ם מיט הראב"ד כאן זאך יא שליסן, נישט דער יענא געבעס גי-זוגען, און דראב"ד מיט דר רמב"ם, נישט שליסן".

[13:10] נח זבולוני: מה זה שליסן? הראב"ד חולק על הרמב"ם. אז הוא אומר: לא. שהוא היה מתרץ את הראב"ד והרמב"ם שהיו לא חולקים.

[13:23] נח זבולוני: "איבר דריבר" – אני רוצה להגיד. "נוסה מר זוגן" – מוכרחים להגיד, "הרמב"ם והראב"ד כן זאך יא שליסן"

[13:33] יובל מלמד: יכולים לחיות ביחד.

[13:36] נח זבולוני: שליסן, "איסט נישט כן.." [נח זבולוני עובר ליידיש]

[13:38] יובל מלמד: לשכון, לשכון יחד.

[13:40] נח זבולוני: שליסן, זה א-שלוס, שליסל זה מפתח. כן א-שלוס. יש ביידיש דברים כאלה שאי אפשר לתרגם אותם.

[13:59] יובל מלמד: זה כמו במחיצה אחת. שיכולים להיות במחיצה אחת.

[14:03] נח זבולוני: או-טו-טו. "נישט דער יענע געבעס גי-זוגען, און דראב"ד ...

[14:10] יובל מלמד: זה מתי אתה מדבר? זה מאוחר יותר, נכון?

[14:13] נח זבולוני: זה מוקדם! זה אחרי [לפני – א.ז.] הרוגאצ'ובר. זה לפני קמיניץ. בערך 1927.

[14:33] יובל מלמד: רגע, בוא נחזור. איפה שהיינו זה בסוף קלעצק. התחלת להגיד שבקלעצק הייתה תקופה קשה. מה היה שם?

[14:39] נח זבולוני: לא היה שם שום דבר, עזבתי את קלעצק, אבל אני הייתי קצת חולה.

[14:46] נח זבולוני: היו שם קצת בראש, לא הייתה היגיינה, אז בראש היו קצת פצעים.

דפים בנושא:


הערה:
* חיים שמואלביץ היה ראש ישיבת מיר בליטאץ
** חז"פ - ר' חיים זאב פינקל - ראש ישיבת היכל התלמוד בתל-אביב.
*** לייזר יודל פינקל - הרב אליעזר יהודה פינקל - ראש ישיבת מיר במיר.
**** ר' חיים עוזר גרודזנסקי –נשיא מועצת גדולי התורה בליטא
- אלי זבולוני


תודה מיוחדת לניר אוורבוך על המרת קסטות האודיו לפורמט דיגיטלי.
Powered By Click for details


 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות