לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

גלריה: נח זבולוני סיפור חיים - 1927-1929 - חלק ו


תאריך: 01/01/2002
 
הקלטת אודיו: שנות לימודיו של נח זבולוני בסימיאטיץ' ובוולוז'ין. סיפורים על ראשי ישיבת וולוז'ין החל מרב חיים מוולוז'ין, רב יצחק מוולוז'ין, הרב רפאל שפירא, הרב יעקב שפירא ועוד. הסבר על שיטות הלימוד בישיבת וולוז'ין. כן מסופר על המעבר לישיבת נובהרדוק בביאליסטוק.

ניתן לראות את הטקסט המצורף להלן בסרט הוידאו על ידי הפעלת כפתור הכתוביות (CC)

(מוצג במצב של FULL SCREEN של סרט הוידאו)

[00:02] יובל מלמד: רגע, בוא נחזור. איפה שהיינו זה בסוף קלעצק. התחלת להגיד שבקלעצק הייתה תקופה קשה. מה היה שם?

[00:11] נח זבולוני: לא היה שם שום דבר, עזבתי את קלעצק, אבל אני הייתי קצת חולה.

[00:17] נח זבולוני: היו שם קצת בראש, לא הייתה היגיינה, אז בראש היו קצת פצעים.

[00:27] נח זבולוני: ואי אפשר היה לרפאות את זה. היה מומחה בביאליסטוק, עם רנטגן. אז כבר היה רנטגן.

[00:37] יובל מלמד: אז כבר היה רנטגן.

[00:38] נח זבולוני: כן.

[00:39] יובל מלמד: אבל לא רב ...

[00:40] נח זבולוני: לא, לא, לא. רנטגן. אז הייתי שם. כשהייתי כבר בביאליסטוק, אז אחר כך מסמיאטיץ', הלכתי מוולוז'ין לסמיאטיץ', ב- 1927.

[01:02] יובל מלמד: רגע. עכשיו אתה מדבר אחרי שעזבת את קלעצק?

[01:05] נח זבולוני: כן! עזבתי את קלעצק ...

[01:07] יובל מלמד: כמה זמן בעצם הייתה בקלצק?

[01:08] נח זבולוני: שנה וחצי.

[01:09] יובל מלמד: שנה וחצי. אז זו בעצם הישיבה הראשונה שלך. "הישיבה הגדולה".

[01:13] נח זבולוני: הישיבה הגדולה הראשונה.

[01:17] יובל מלמד: ושם ראית את הרב שך, אמרת. סיפרת עליו.

[01:20] נח זבולוני: כן! ראיתי את הרב שך, ראיתי שם את רב שלמה סיניצר שאחר כך היה ראש ישיבה בחיפה, שכחתי את הישיבה.

[01:34] נח זבולוני: ישיבה הייתה שם פעם, בחיפה. ישיבה חרדית. ואחר כך היה שם אני חושב, יואל ויגר, שמעת? יואל קלופט. הרב קלופט. [ * ] לא שמעת ?

[01:50] יובל מלמד: לא.

[01:51] נח זבולוני: היה יואל ויגר, מריגה. יואל ויגר. למדן היה. אישיות היה.

[02:00] יובל מלמד: החלטת לעזוב בגלל שהיה תנאים קשים?

[02:04] נח זבולוני: את מה?

[02:05] יובל מלמד: את קלצק.

[02:07] נח זבולוני: תנאים קשים. אני הרי לא הייתי תלוי בדעת אחרים, לא הייתי צריך לשאול את האבא ואת האמא ואת האחים והאחיות.

[02:26] נח זבולוני: מה שמצא חן בעיני. דיברתי עם חברים, אמרו שמה "יש שבר במצרים", אז נסעתי שמה.

[02:34] יובל מלמד: אז לאן עברת מקלעצק?

[02:36] נח זבולוני: מקלעצק עברתי ל ... [וולוז'ין] ואחר כך הייתי שם, הייתי בביאליסטוק,

[02:49] יובל מלמד: רגע. אז וולוז'ין.

[02:50] נח זבולוני: כן.

[02:51] יובל מלמד: אז מה היה שם?

[02:55] נח זבולוני: וולוז'ין, ומסמיאטיץ' אינני זוכר ... בוולוז'ין הייתה שם ישיבה שסיפרתי לכם. שכל התלמידים היו ציונים, "מזרחי".

[03:15] נח זבולוני: אז סגרו את הגמרא, ונסעו כולם לארץ ישראל. ברל ששון. שמעת ברל ששון? אבא שלו הוא היה במשפחת רב חיים.

[03:35] נח זבולוני: רב חיים מוולוז'ין [ ** ] פריד, פריד, ממשפחת פריד. ד"ר פריד.

[03:42] נח זבולוני: והם היו הוא ויולינה, יונה. הם שניים והאבא היו מ "המזרחי". כל הישיבה הייתה מהישיבות של ר' חיים עוזר, הרב חיים עוזר, ר' חיים עוזר גרודזנסקי יו"ר ועד הישיבות.

[04:10] נח זבולוני: נשיא ועד הישיבות. שלח בחורים שלא ...

[04:15] יובל מלמד: תיסגר הישיבה.

[04:18] נח זבולוני: כן. מה זאת אומרת. וולוז'ין !! כשבאתי ילד. וולוז'ין. לא הייתי ... ענק, והיה שם אחד השמש שהוא היה יותר ממאה.

[04:36] נח זבולוני: והוא זוכר את רב איצל'ה, הבן של רב חיים. [ *** ] . זה יכול להיות? זה יכול להיות!

[04:52] יובל מלמד: מי? רב איצלה הבן של רב חיים מוולוז'ין?

[04:56] נח זבולוני: רב איצלה היה [הבן של] רב חיים מוולוז'ין.

[04:58] יובל מלמד: היה הבן של.

[05:00] נח זבולוני: כן. מייסד הישיבה. ושם היה, [הוא נמצא] בבית כנסת שלנו אוהולי. אתה מכיר את אוהולי?

[05:14] נח זבולוני: אבא שלו למד בישיבה. והיה גולובנצ'יץ, הרב גולובנציץ, שמעת? הם היו שם שני אחים. הם אחר כך באו פה, בארץ.

[05:30] נח זבולוני: אחד היה רב באגודת אחים אמריקה, בגאולה, ולאחד הייתה מכולת. למשפחה שלו יש בנים.

[05:45] נח זבולוני: יש טוען רבני גולובנציץ, - זה הבן שלו. בוולוז'ין, ככה היה, ישבנו ולמדנו, אבל לא ראיתי תכל'ס.

[06:00] יובל מלמד: מי היה שם ראש ישיבה?

[06:02] נח זבולוני: ראש ישיבה היה רב יענק'ב. יענק'ב שפירא [רב יעקב שפירא] הבן של רב רפאל.

[06:06] יובל מלמד: מי זה?

[06:08] נח זבולוני: רב רפאל שפירא. היה חתנו של משה בר. גאון. יש פה שפירא בבאר-יעקב, ראש ישיבה, אז הוא הנכד של רב רפאל שפירא.

[06:27] נח זבולוני: הדוד שלו, רב יענק'ב שפירא הוא היה ראש ישיבה. אבל השיטה שם הייתה אחרת.

[06:34] נח זבולוני: לשיטת'ו. זה השיטה של הנצי"ב [ **** ] הגיון ושיטת'ו.

[06:48] נח זבולוני: צריך ליישב, כשיש קושיה, רב חיים אמר [רב חיים מוולוז'ין – מייסד ישיבת וולוז'ין] – הגיון.

[06:59] נח זבולוני: אבל היו בשיטת'ו. אומרים: לא! זה סובר שם במקום אחר. בסוגיה דומה לזו, לשיטתו.

[07:13] יובל מלמד: מה ההבדל בין שתי הגישות?

[07:17] נח זבולוני: ההבדל. אין התעמקות בזה, יש בקיאות. יש יותר בקיאות מאשר התעמקות.

[07:30] נח זבולוני: רב חיים, מאחת צווי דינים, צן דינים, דרייסיק דינים, ובפנים, ושמה לשיתט'ו, אתה מבין? לשיטתו.

[07:42] נח זבולוני: הרמב"ם סובר למשל, וזה סובר שלא כמו הרמב"ם. קושיה ?! לא! זה לשיטתו! לא שמעת מושג כזה?

[07:54] יובל מלמד: כן, כן. בטח שמעתי.

[07:58] נח זבולוני: כשרב יענק'ב היה חולה, הוא היה חולה. כשלנגבורט, שמעת רב שמעון לנגבורט? ראש ישיבה של וולוז'ין, בבני-ברק או ברמת-גן. כי בבני-ברק לא הכניסו את ישיבת וולוז'ין.

[08:20] נח זבולוני: זה היה ברמת-גן אני חושב [כנראה מדובר על ישיבת גאוני ויז'ניץ בתל-אביב], רב שמעון לנגבורט, חתנו של רב יענק'ב [ ***** ] היה ראש הישיבה.

[08:26] נח זבולוני: כשרב יענק'ב היה אומר שיעור, אז כל הקירות של הישיבה, על הנושא ומראה-מקומות. אתה מבין? אתה מבין מה זה לשיטת'ו?

[08:50] יובל מלמד: הוא היה כותב מראי-מקומות?

[08:53] נח זבולוני: מראה-מקומות', אולי 50-60 מראה-מקומוס, בגמרא. בקיאות! הרמיגלסקי [הרב אליהו רמיגולסקי] – שיטת וולוז'ן – הנצי"ב.

[09:12] נח זבולוני: הרב עמיאל היה גם כן, רב שמעון שקופ – קצת, הגיון – לא בקיאות. אבל הרב ברוך בר היה למשל רב חיים. מה זה, רב חיים זיגט [אמר].

[09:34] נח זבולוני: מסימיאטיץ' הייתי בביאליסטוק,

[09:42] יובל מלמד: רגע, רגע. אז וולוז'ין סיימת, ואז עברת לסימיטיץ' ?

[09:45] נח זבולוני: סימיאטיץ', כן.

[09:47] יובל מלמד: סימיאטיץ' זה נובהרדוק.

[09:49] נח זבולוני: סימיאטיץ' לא היה נובהרדוק. היה רמיגולסקי.

[09:52] יובל מלמד: זה מה שסיפרת קודם.

[09:56] נח זבולוני: "נישט קין פירש ונישט קין מוסר".

[09:58] יובל מלמד: כמה זמן היית שם ?

[10:00] נח זבולוני: חצי שנה, אולי פחות אפילו. לא הרבה. אז מילא כבר מסימיאטיץ' ידעתי שלא יקבלו [לישיבה נחשבת].

[10:17] נח זבולוני: כשאתה בא לישיבה, ושואלים אותך: "איפה למדת?" אני לא יכולתי להגיד שלמדתי פעם בקלעצק. "איפה למדת עכשיו ?".

[10:31] נח זבולוני: אז לו הייתי אומר בסימיאטיץ' – גמרנו!

[10:34] יובל מלמד: למה? היה לזה שם רע?

[10:37] נח זבולוני: לא שמעת מקודם על חיים עוזר ? חרם על הישיבה הזו!

[10:44] יובל מלמד: למה? בגלל שהוא היה נגד "מוסר" ?

[10:46] נח זבולוני: לא נגד מוסר. [נגד] ה- "מזרחי". מזרחי זה היה "טרייף". אתה יודע מה היה "מזרחי" בפולין?

[10:55] נח זבולוני: אתה לא יודע? זה היה יותר גרוע מאשר קומוניסטים. כי קומוניסטים אומרים שזה רחוק, אבל פה. על הגבול. מניח תפילין, שומר שבת.

[11:10] נח זבולוני: זה קרוב לליבך. מהקומוניסטים לא פחדו, בפולין. לא פחדו! פחדו מההשכלה. מהמזרחי.

[11:32] נח זבולוני: תחכמוני. שמעת תחכמוני? זה לא היה מזרחי, זה היה יותר גרוע ממזרחי.

[11:40] נח זבולוני: אז נסעתי כבר לאוסטרו-מזובייצק, זה הסביבה. הישיבה שייכת לביאליסטוק. איפה שהיה הסטייפלר ואברהם יפה'ן [ראש ישיבת נובהרדוק א.ז.], איפה שהסבא של הרב שלנו.

[11:59] נח זבולוני: ומשמה... באתי קרוע, בלוע... אתה יודע למה רב חיים מית'ה ?

[12:15] יובל מלמד: נו?

[12:17] נח זבולוני: שהוא מטפל בבגד.

[12:21] יובל מלמד: אם יש לו רק רבב אחד ...

[12:24] נח זבולוני: על אחד ! ... יש "ביטול היש"

[12:39] יובל מלמד: תניא. בעל התניא.

[12:41] נח זבולוני: לא. בעל התניא שמניא! "ביטול היש" זה נובהרדוק. "ביטול היש" !!

[12:49] יובל מלמד: אבל זה התחיל. זה מושג קדום.

[12:51] נח זבולוני: כן, כמובן! אבל הם עשו ... אז לא היה חב"ד כמו עכשיו. חב"ד אחר היה. למדו "תניא". אני גם כן למדתי תניא.

[13:10] נח זבולוני: לא בישיבה שלהם, אבל למדתי. אתה יודע איך התניא מתחיל? בספ"ג דנדה, הלא התניא מגמרא מנידה.

[13:26] נח זבולוני: שכחתי ...איך מתחיל התניא ... צדיקים [המשפט הוא: "משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע" ... א.ז.]

[13:33] יובל מלמד: נובהרדוק, איך היה. אמרת שהיו ארבעה מקומות, מקורות ...

[13:41] נח זבולוני: היו שם, מרכזים היו ארבעה מרכזים: ביאליסטוק בראשה עמד הרב אברהם יפה'ן, שם למד הסטייפלר,

[13:55] נח זבולוני: היה אחד במזריץ', זה אבי-אבות, היה שם דוד בליאכר. אני הייתי שם גם, התחנה האחרונה לפני שנסעתי, אחרי קמיניץ הייתי שם.

דפים בנושא:


הערה:
* הרב יואל קלופט - אב בית דין בחיפה.
** הרב חיים איצקוביץ מייסד ישיבת וולוז'ין.
*** רב יצחק מוולוז'ין, רבי איצלה וולוז'ינר.
**** הרב נפתלי צבי יהודה ברלין – ראש ישיבת וולוז'ין.
***** רב יעקב שפירא, ראש ישיבת וולוז'ין
- אלי זבולוני


תודה מיוחדת לניר אוורבוך על המרת קסטות האודיו לפורמט דיגיטלי.
Powered By Click for details


 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות