לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

גלריה: נח זבולוני סיפור חיים - 1929-1930 - חלק י


תאריך: 01/01/2002
 
הקלטת אודיו: ובה יסופר על לימודיו של נח זבולוני בישיבות סמיאטיץ' וקמניץ. איזכורים של רבנים חשובים בתקופתו של רנ"ז ובדור הקודם: הרב עזריאל הילדסהיימר, האדר"ת, רב יצחק אלחנן ספקטור ועוד.
בנוסף אנו מגלים מתי התקיימו ההקלטות - בשנת 2002 כאשר נח זבולוני היה בן 92 שנה.

ניתן לראות את הטקסט המצורף להלן בסרט הוידאו על ידי הפעלת כפתור הכתוביות (CC)

(מוצג במצב של FULL SCREEN של סרט הוידאו)

[00:05] נח זבולוני: אז היה [סקנדל] – טוב, בסדר

[00:12] יובל מלמד: אז מה עשו?

[00:15] נח זבולוני: מה עשו? לא תפסו, לא ידעו מי. אתה מבין מה זה היה שם?

[00:24] נח זבולוני: אבל שמעתי שיש בסמיאטיץ' שבר, שיש ישיבה קטנה, ומשלמים טוב, אז "נח" קם בבוקר אחד – שלום – נסעתי... באתי אליו,

[00:47] יובל מלמד: מה המרחק בין קמניץ לסמיאטיץ' ?

[00:49] נח זבולוני: רחוק! זה רחוק, עם עגלות

[00:56] יובל מלמד: איך אתה שמעת על זה? איך היית מעודכן בכלל, איך שמעת מה קורה ? איפה יש ישיבות?

[01:02] נח זבולוני: יודעים! הרי בישיבות האלה מספרים. בישיבות היו יודעים שנפתחת פה ישיבה, שם ישיבה, לא היו טלפונים, לא היה טלפון. לא היה שום דבר, לא היה טלפון.

[01:19] נח זבולוני: אני בא אליו, הדרת פנים, יפה, ג'נטלמן, ג'קט – של מנג'טים [חפתים – א.ז.] אתה יודע מה זה מנג'טים?

[01:33] נח זבולוני: הוא אומר, אני לא יודע איך הוא קרא לי, "קוידנובר", אצלנו לא לומדים לא "פויליש", לא "מוסר".

[01:46] נח זבולוני: אתה מבין מה זה? אנשים חשבו ששם לומדים לימודי חול. אז הוא אומר, לא "פויליש" – פולנית.

[01:56] יובל מלמד: איך הוא אמר את זה ביידיש?

[01:57] נח זבולוני: ביידיש!

[01:58] יובל מלמד: איך?

[01:59] נח זבולוני: קוידנובר. באון צוור נישט קאן פוליש, נישט קי מוסר. אתה מבין? הוא השווה את השפה הפולנית ל.. [לימוד מוסר]

[02:16] נח זבולוני: טוב, אמרתי לו - "אז לא". הייתי שם חצי שנה אולי, ראיתי, זה לא זה. ברחתי משם.

[02:28] יובל מלמד: מה היה שם? היה שם דבר מיוחד?

[02:31] נח זבולוני: שום דבר לא היה! משמה נסעתי, משמה למשל ... כשאני בא לישיבה, זה היה לפני אוסטרוב מזובייציק

[02:51] נח זבולוני: משם באתי ... לא היה לי לאן לנסוע, ... כשאני בא לישיבה, [שואלים אותי] "איפה למדת?" אז אני צריך להגיד, איפה.

[03:07] נח זבולוני: אם אני אגיד סמיאטיץ', לא יקבלו אותי.

[03:18] יובל מלמד: אם תגיד שהיית בסמיאטיץ'.

[03:20] נח זבולוני: זה אולי כבר יש ... אתה לא זוכר אם כבר סיפרתי את זה?

[03:30] יובל מלמד: רגע. אוסטרוב מזובייציק זה אחרי קמניץ?

[03:35] נח זבולוני: לא. לפני קמניץ. משם נסעתי לאוסטרוב מזובייציק [מסמיאטיץ']

[03:50] יובל מלמד: זה אחרי קמניץ. בסמיאטיץ' לאוסטרוב מזובייציק, ומאוסטרוב מזובייציק ל ?

[03:59] נח זבולוני: קמניץ.

[04:00] יובל מלמד: אז מה היה מקמניץ? אתה זוכר?

[04:03] נח זבולוני: מקמניץ. נסעתי ... עזבתי את קמניץ,

[04:09] יובל מלמד: אני זוכר שסיפרת, אז עם "ועד הישיבות", שלקחת משהו מחשבון

[04:16] נח זבולוני: אוההההה, זה כבר אחרי קמניץ.

[04:28] נח זבולוני: אחרי קמניץ, אני ראיתי שיש מתחים, אז אני נסעתי.

[04:31] יובל מלמד: מה זה מתחים?

[04:40] נח זבולוני: כל מיני דברים. גם מתחים

[04:42] יובל מלמד: מה, בין ההנהלה לבחורים?

[04:44] נח זבולוני: בחורים, כן. אז אני עזבתי את ...

[04:49] יובל מלמד: מה היה הקשר כל אותו הזמן שלך עם הבית? ידעו מה קורה איתך?

[04:54] נח זבולוני: בערך. לא היו כל כך קשרים. כי אז לא היו קשרים כל כך טובים עם רוסיה.

[05:09] יובל מלמד: אז בעצם לא היה לך אף אחד.

[05:11] נח זבולוני: אף אחד! אני כתבתי ... הייתי פעם מקבל מכתב מאימא או מאחותי. אבא כבר מת, או חולה היה.

[05:27] יובל מלמד: ראיתי היום ספר על "הגדול ממינסק", שמעת עליו? ירוחם יהודה לייב פרלמן.

[05:42] נח זבולוני: פרלמן, כן. הוא היה רב של מינסק. הוא היה גדול. מי כתב את הספר? מה כתוב בספר?

[05:52] יובל מלמד: האמת שלא הסתכלתי ממש בספר, אבל ראיתי שם תמונות, הראו שם קצת תמונת של "הגדולים" באותו דור.

[05:57] נח זבולוני: של מי?

[05:58] יובל מלמד: הראו שם, לא ממש באותו דור, אבל "גדולים" באותה תקופה. הראו את "הבריסקר", את הבית-הלוי, את ר' חיים. היו שם כמה שאתה בוודאי מכיר.

[06:13] יובל מלמד: יש אחד שאני חושב שהזכרת אותו, רב עזריאל הילדסהיימר

[06:27] נח זבולוני: הילדהיימר! הוא ממייסדי אגודת ישראל, כמו רוזנהיים. רב עזריאל הילדסהיימר

[06:41] יובל מלמד: איפה הוא היה שם?

[06:43] נח זבולוני: היה בגרמניה!

[06:44] יובל מלמד: זהו, בברלין.

[06:45] נח זבולוני: בברלין. הלא הם עשו קהילות נפרדות. זה התחיל הקהילות הנפרדות,

[07:00] יובל מלמד: ממי? מהניאולוגים?

[07:02] נח זבולוני: לא! מהחרדים! הלא היו שם רפורמים, אז הוא, יעקב רוזנהיים, וכל אלה מהקרובים שלכם, של גיסך, מה המשפחה שלו?

[07:38] יובל מלמד: ברויאר ?

[07:39] נח זבולוני: כן. היה ברויאר, הידלסהיימר, והם היו קהילות נפרדות.

[07:57] יובל מלמד: מתוך החרדים ?

[07:58] נח זבולוני: לא!

[08:00] יובל מלמד: נפרד ממי ?

[08:02] נח זבולוני: נפרדו מהקונסרבטיבים. אבל בכל זאת הייתה התנגדות, הם לא היו כל כך "כשר" לגמרי ביהדות הליטאית-החרדית. כי הם גם [הלכו ל] אוניברסיטה, ועם השכלה, לימודי חול.

[08:30] נח זבולוני: אבל, הם עמדו בפרץ, זה התחיל עכשיו בכל העולם, בהונגריה, גם כן, עזריאל הילדסהיימר, היו שם מירושלים הילדסהיימר – משפחות.

[09:04] יובל מלמד: הייתה שם עוד תמונה – נחום שמש. שמעת עליו?

[09:07] נח זבולוני: רב נחום הורודנר

[09:12] יובל מלמד: כן! כן!

[09:14] נח זבולוני: רב נחום גרודנר – למעשה הארודנה.

[09:24] יובל מלמד: נכון, בספר כתוב הורודנה.

[09:26] נח זבולוני: הורודנה. בתי הורודנה בירושלים. למה קוראים לו גרודנה? .

[09:30] יובל מלמד: הרוסים?

[09:31] נח זבולוני: הרוסים. הרוסים לא יכולים להגיד "הא", אז הם [אומרים] גרודנה. .

[09:40] יובל מלמד: יש שם עוד תמונות של האדר"ת [ 1 ]

[09:42] נח זבולוני: האדר"ת, היו בזמנו.

[09:46] יובל מלמד: מפוניבז' ?

[09:48] נח זבולוני: האדר"ת, היה הלא חותנו של הרב קוק. אשתו הראשונה של הרב קוק הייתה בתו של האדר"ת. רבינוביץ', תאומים רבינוביץ'.

[10:08] נח זבולוני: האדר"ת, היה בירושלים אני חושב [הרב של ירושלים]

[10:11] יובל מלמד: כן, כתוב שם פוניבז' וירושלים.

[10:13] נח זבולוני: כן, הרב של. אחר כך לקחו אותו לירושלים.

[10:18] יובל מלמד: והנצי"ב כמובן.

[10:20] נח זבולוני: כן, הנצי"ב. ורב יצחק אלחנן

[10:25] יובל מלמד: רב יצחק אלחנן ספקטור

[10:28] נח זבולוני: ספקטור, כן. הם היו שם חובבי ציון. הנצי"ב היה חובבי ציון, והרב קוק היה תלמיד של הנצי"ב לא של משה בר.

[10:50] נח זבולוני: הנצי"ב היה שם, רב מאיר שמחה למשל,

[10:56] יובל מלמד: היה חובב ציון ?

[10:57] נח זבולוני: ברור! הוא נתן חתימה אפילו, חתם על "קרן היסוד". כי קרן היסוד היה "טרייף" [טריפה], קרן היסוד זה היה תרבות הלא.

[11:12] נח זבולוני: בראש קרן היסוד עמד ז'בוטינסקי. קרן-קיימת, נו – גאולת אדמה. אבל קרן-היסוד זה תרבות.

[11:25] יובל מלמד: אה. זה גם תכנים.

[11:26] נח זבולוני: מה?

[11:27] יובל מלמד: זה היה תכנים, זה היה ערך תרבותי..

[11:31] נח זבולוני: תרבותי! זה לא כל כך היה ב "חרדיות". אבל רב שמחה היה שם. הרב קוק היה עם... או אה.

[11:58] יובל מלמד: טוב, בוא נחזור אליך.

[12:00] נח זבולוני: מה?

[12:01] יובל מלמד: נחזור להיסטוריה שלך.

[12:03] נח זבולוני: כן. היסטוריה.

[12:04] יובל מלמד: כן. הרבה זמן. אתה היום בעצם בן . תשעים ושתיים ?.

[12:09] נח זבולוני: תשעים ושתיים. אלף תשע מאות ועשר.

[12:13] יובל מלמד: היה כתוב לך פעם תאריך לידה, או שאתה לא יודע תאריך לידה.

[12:16] נח זבולוני: לא. אני לא יודע. אני עשיתי לפי חישובים שלי, שעזבתי את רוסיה הייתי בן 14, ואז נעשיתי בר-מצווה, אז ממילא זה 1924. זה בערך 92.

[12:49] יובל מלמד: היינו בסיפור פחות או יותר בקמניץ. אז מקמניץ אתה אומר ש ...

[12:55] נח זבולוני: מקמניץ אני נסעתי למשפחה שלי באיבניץ. עיירה קטנה ליד הגבול. רציתי לדעת מה [קורה] במשפחה שלי.

[13:14] יובל מלמד: איזה גבול?

[13:16] נח זבולוני: גבול רוסיה – פולין. הרי בפולין הייתי. איבניץ זה על יד ראקוב, לא רחוק מקוידנוב. מבארנוביץ', ושם הייתי, נסעתי

[13:31] נח זבולוני: ושם הייתי שם, נסעתי למזריץ'. אף אחד לא שאל: "מה, מֵה, מה. כל הישיבות רצו מכתבי המלצה, במזריץ "ארגר איז בעסר" – מה יותר גרוע [יותר טוב]

[13:52] יובל מלמד: רגע. מזריץ זה אחת מהישיבות של נובהרדוק.

[13:57] נח זבולוני: המרכז.

[13:58] יובל מלמד: איך נובהרדוק היה בנוי? מה היה המבנה של נובהרדוק?

[14:04] נח זבולוני: מוסר!

[14:05] יובל מלמד: כן, אבל מבחינת המרחב, ההתפשטות שלהם, היה להם ארבעה מרכזים.

[14:10] נח זבולוני: המון, המון. בפולין היה להם ארבעה מרכזים: מזריץ – העיקר, ביאליסטוק עם ר' אברהם יפה'ן, ורשה ופינסק.

[14:29] נח זבולוני: פינסק היה שם רב שמואל וינטרוב, שמעת וינטרוב? פינסק לא היה כל-כך מהקיצונים, הכי קיצוני במוסר היה במזריץ' ובלומד'ס היה ביאליסטוק.

[14:52] נח זבולוני: שם למד "הסטייפלר". והסבא של הרב שלנו,

[15:00] יובל מלמד: בן ציון ברוק.

[15:01] נח זבולוני: בן ציון ברוק. והשרשבר, אם שמעת, השרשבר, ולדמן, הרב ולדמן. אשתו הייתה נשואה לחז"פ [ר' חיים זאב פינקל] לבן של רב לייזר יודל.

[15:25] יובל מלמד: של השרשבר?

[15:26] נח זבולוני: כן.

[15:29] יובל מלמד: למזריץ' הגעת ...

[15:31] נח זבולוני: במזריץ.

[15:34] יובל מלמד: מה עם העיירה הזו של הקרובים?

[15:36] נח זבולוני: הייתי שם, עבדתי. היה להם מאפייה ומסעדה, אז אני עבדתי. עבדתי, אבל לא בשביל כסף, הייתי שם אצלו, ישנתי, בן דוד שלי היה.

[15:53] יובל מלמד: בן-דוד ראשון?

[15:54] נח זבולוני: בן-דוד ראשון, כן. הורוביץ. איסר הורוביץ'. אימא שלו ואבא שלי אח ואחות היו, אח ואחות.

[16:05] יובל מלמד: אז שם היית תקופה, ואחר כך עברת למזריץ?

[16:10] נח זבולוני: משם כבר רציתי לנסוע לישיבה, לקמניץ לא רציתי כבר לנסוע, רבתי, אינני יודע למה, אז באתי למיר. נכנסתי דיברתי עם רב לייזר יודל והיה בסדר.

דפים בנושא:


הערה:
1. האדר"ת - הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים
- אלי זבולוני


תודה מיוחדת לניר אוורבוך על המרת קסטות האודיו לפורמט דיגיטלי.
Powered By Click for details


 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות