לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

גלריה: נח זבולוני סיפור חיים - 1930-1932 - חלק י"א


תאריך: 01/01/2002
 
הקלטת אודיו: ובה יסופר על לימודיו של נח זבולוני בישיבת נובוהרדק - בית יוסף - מזריץ פודל, ישיבה ששמה את הדגש על לימודי מוסר. נח זבולוני מספר על עקרונות המוסר שהיו בישיבה: בדידות, אמיצות וביטחון. כן מספר רנ"ז על הסבא מנובהרדוק - ר' יוזל הורוביץ.

ניתן לראות את הטקסט המצורף להלן בסרט הוידאו על ידי הפעלת כפתור הכתוביות (CC)

(מוצג במצב של FULL SCREEN של סרט הוידאו)

[00:09] יובל מלמד: במזריץ עצמה, כמה זמן?

[00:11] נח זבולוני: חכה רגע, עוד לא גמרנו

[00:13] יובל מלמד: אה. אתה עוד לפני?

[00:14] נח זבולוני: עוד לפני מזריץ. אני נכנסתי למזריץ, ובאתי, ולמדתי שם. שנה או כמה. אבל אני רציתי לנסוע לארץ ישראל ולא היה לי תעודת לידה.

[00:35] נח זבולוני: כי אני הייתי בפולין בלתי-לגאלי. לא הייתי קיים. כשהגיע הגיל שלי לגיוס, הלכתי להתגייס, שמה, בחורי ישיבה היו מתגייסים.

[00:55] נח זבולוני: אבל מקודם הם היו לא אוכלים, לא ישנים, עושים בעלי מומים, חתכו אצבעות, עשו עיוורים, עשו פיסחים, עשו חרשים.

[01:08] נח זבולוני: אתה יודע את הסיפור, שאחד עשה את עצמו חרש, לא שומע, אמרו לו לך הביתה, בשקט, הוא הלך. אההה.... חביבל'ה, תבוא בחזרה.

[01:31] נח זבולוני: מזריץ. במזריץ הייתי, אני לא זוכר כמה, היה ר' אהרן. ר' אהרן וינשטיין.

[01:46] יובל מלמד: הוא היה ראש ישיבה?

[01:48] נח זבולוני: ראש ישיבה. כן. היה למדן.

[01:51] יובל מלמד: לא הבנתי. מה אמרת עם תעודת לידה? איך זה נכנס לפה?

[01:54] נח זבולוני: כי אני לא הייתי לגאלי בפולין.

[01:58] יובל מלמד: כבר שם רצית לעלות לארץ?

[02:01] נח זבולוני: אני רציתי להיות לגאלי. אתה מבין? אבל שמעתי, שהם, במזריץ, הם פתחו סניף בדווינסק, לטביה, זה בערך בסביבות וילנה.

[02:26] נח זבולוני: אז אני לקחתי תעודה, לא. ונכנסתי לר' חיים עוזר [גרודזנסקי] ואמרתי שאני רוצה לנסוע לקמניץ. ... איך זה היה שם, אני לא זוכר בדיוק.

[02:52] יובל מלמד: מה? עם ועד הישיבות?

[02:53] נח זבולוני: ועד הישיבות. דיברתי כבר על זה?

[02:57] יובל מלמד: לא. אמרת שבקמניץ, הזכרת את זה, אמרת שזה אחרי.

[03:04] יובל מלמד: כל הסיפורים שאתה מספר על הפעולות והכל, זה היה במזריץ?

[03:10] נח זבולוני: על מה? על מה פעולות?

[03:11] יובל מלמד: פעולות, של מוסר,

[03:12] נח זבולוני: כן, כן, של מוסר. במזריץ!

[03:15] יובל מלמד: מה היה הדבר שם? שנה שלמה למדת שם?

[03:18] נח זבולוני: כן! אולי יותר משנה.

[03:20] יובל מלמד: זה המון זמן.

[03:21] נח זבולוני: היינו עושים "בדידות". היו תקופות, למשל "ברל" זה בדידות. אדר היה "אמיצות", מה אמיצות? לקום ולעזוב.

[03:48] נח זבולוני: מרדכי הראה אמיצות לגבי המן. הבנת? אחר כך היה "בטחון"

[03:58] יובל מלמד: מה היה אמיצות? איזה דברים?

[04:00] נח זבולוני: "אמיצות" היו נכנסים לבית מרקחת לקנות מטר מסמרים. אתה יודע פרדוקס? בבית מרקחת – מסמרים – מטר. לא קילו, רק מטר.

[04:20] נח זבולוני: וצוחקים. כשצוחקים ממך, זה עושה לי חזק, אתה מבין כבר מה זה? אמיצות עשיתי. בדידות גם כן. בדידות.

[04:38] נח זבולוני: בדידות היו עוזבים את מזריץ, ונוסעים בעיירות קטנות והולכים לבית הכנסת ויושבים. "חבורה". זה היה כמו כיתה. חבורה זה נקרא. כיתה.

[04:59] יובל מלמד: חבורה כזו נוסעת יחד?

[05:01] נח זבולוני: כן. למשל חבורה זו, חבורה זו, בחבורה היו כ- 20 או 25 בחורים. אז היו מתיישבים, ואומרים "בטחון בלי שתדל'ס". אתה מבין? מה זה "בלי שתדל'ס" ?

[05:23] נח זבולוני: הרמב"ם אומר – בטחון – בטח בה' אבל צריך להשתדל! צריך לעשות איזה דבר. אבל יש כאלה שסוברים שבטחון בלי שתדל'ס, אתה מבין?

[05:40] נח זבולוני: אבל הם היו מתיישבים בתוך בית-הכנסת ואני הולך לנשים, אומר: "הו, בחורים יושבים שם ולומדים, לכו שם תביאו להם אוכל" והם לא ידעו שאני משתדל [עבורם].

[06:01] נח זבולוני: אז הם, אחר-כך, בסוף היום, כשהיו מתאספים, איך אומרים, נכנסים לעומק של הדבר

[06:19] יובל מלמד: מתעמקים. עושים סיכום של כל ה-

[06:22] נח זבולוני: סיכום, כן. סיכום של מה שהיה. אז הם אמרו: "הו, כשאסולישטוט – זה הזדמן – הנה בטחון". אצלם זה היה בלי שתדל'ס. לא השתדלו – לא ידעו.

[06:39] נח זבולוני: אבל אני הייתי עושה את זה. אפשר להגיד שעל כל דבר ודבר שבאים ... סיפרתי פעם בעניין בית-שימוש?

[06:55] יובל מלמד: שמה?

[06:59] נח זבולוני: אחר-כך היו הולכים ומעמיקים בתוך הפעולה. מה זה? אני סיפרתי "פעולה" שעשיתי. פעולה יפה.

[07:15] נח זבולוני: שם השירותים, היו בחוץ. לא היה בפנים – בבית. היה שם דלת, ושם היו יושבים, ופה יש בור ושם היו מנקים. אני הולך, דפקתי [טוק טוק טוק] עשר דקות או רבע שעה.

[07:42] נח זבולוני: יושבים. אחר-כך אני שמעתי כבר שהוא רוצה ללכת, כשהוא יוצא, אז הסתובבתי מהגב שלו, למה? בכדי שלא להעליב אותו.

[07:59] נח זבולוני: אתה מבין?

[08:01] יובל מלמד: למה הוא התעכב כל כך הרבה.

[08:03] נח זבולוני: כן. אבל אז ראש החבורה שלנו אמר. לא. "כוחות הנפש" – אתה התביישת! בפניו. לא, שלא רציתי להעליב אותו, אתה התביישת!

[08:30] יובל מלמד: אתה זוכר עוד פעולות?.

[08:35] נח זבולוני: לא זוכר. זה פעולה, זה "בטחון"

[08:47] יובל מלמד: איך עוברים, למשל קבוצה כזו, איך עוברים ממזריץ לכפר?

[08:51] נח זבולוני: מה זה לכפר?

[08:52] יובל מלמד: רכבת? איך נוסעים?

[08:53] נח זבולוני: הולכים. בעגלה. ליום אחד, זה לא לתמיד. ליום אחד, חצי יום אפילו.

[09:04] יובל מלמד: ברגל? או בעגלה.

[09:06] נח זבולוני: לא ברגל. זה רחוק. עגלות! שם היו עגלות. לא היו אוטובוסים, לא שום דבר, לא היו רכבות. היו רכבות, אבל למרחקים, למרחקים של ורשה, ורשה – מזריץ הייתה רכבת.

[09:20] נח זבולוני: היו גם אוטומובילים. אבל עיירות קטנות אז היה "בעל עגלה'ס". היו נוסעים

[09:29] יובל מלמד: כמה היו נכנסים בעגלה? אתה זוכר?

[09:31] נח זבולוני: שלושה, ארבעה אנשים. וה "בעל עגלה" היה נוסע, למשל, היה משא, בתוך העגלה היה משא, למשל היה מעביר מעיר לעיר, איזה דברים, מצרכים, אני יודע מה, וגם אנשים

[09:55] יובל מלמד: איך בכלל ... מזריץ. היה גם "לימוד" ? היה "לומד'ס" ?

[10:02] נח זבולוני: שם בעיקר הצטיינו במוסר. זה היה ה- "קן" של מוסר. ביאליסטוק היה של "לומד'ס", ר' אברהם יפה'ן והרב אברהם ויינשטיין, ר' אהרן ויינשטיין, היה למדן, הוא היה תלמיד של ר' ברוך בר, פעם, אחר כך הלך לנובהרדוק אצל הסבא

[10:30] נח זבולוני: אבל שמה, בעיקר לא "לומד'ס".

[10:34] יובל מלמד: מי זה היה שם הרב הורוביץ? של מה ?

[10:37] נח זבולוני: מי?

[10:38] יובל מלמד: הרב הורוביץ. היה ראש ישיבה שם.

[10:40] נח זבולוני: ר' יוזל. רב יוזל הורוביץ [ 1 ] היה המייסד, של נובהרדוק. היה "בעל הבית'ס". הוא לא חוזר בתשובה, אבל הוא עשה תשובה.

[11:01] נח זבולוני: כשהוא פרש מהעולם, הוא היה סוחר, אני יודע מה ... אז מספרים שהוא התבודד ביער, בא לבית קטן

[11:15] נח זבולוני: אבל סגרו אותו, ועשו שני חורים, הגישו לו אוכל, אחד חלבי, ואחד בשרי. כמו חלונות כאלה, חורים כאלה היו עושים, שמה בית קטן היה. בית מעצים.

[11:35] נח זבולוני: הלא שם לא היו בתים מרעפים, אולי בית-הכנסת היה,

[11:43] יובל מלמד: רגע, זה הסבא מסלובודקה?

[11:46] נח זבולוני: מי?

[11:47] יובל מלמד: רבי יוזל הורוביץ. לא?

[11:49] נח זבולוני: לא! זה מנובהרדוק

[11:50] יובל מלמד: הסבא מנובהרדוק.

[11:51] נח זבולוני: לא! רבי הירש פינקל [ 2 ]

[11:54] יובל מלמד: מי שסיפרת עכשיו זה הסבא מנובהרדוק. אני שאלתי על זה שכתב מילי דשבתא.

[12:02] נח זבולוני: מילי דשבתא, זה היה תלמיד של רב אברהם יפה'ן [ 3 ] , אפשר להגיד.

[12:10] יובל מלמד: או זהו. איפוא? גם למדת [שם]

[12:12] נח זבולוני: אוסטרוב מזובייציק.

[12:14] יובל מלמד: זהו, אתה למדת אצלו.

[12:16] נח זבולוני: כן. ברור! יש לו משפחה, יש לו נכדים, הם קרובים של שילה רפאל, התחתנו עם קרובים של שילה רפאל.

[12:31] נח זבולוני: סגל! רב מאיר סגל היה רב בחיפה, רב גדול

[12:42] יובל מלמד: שם זה היה יותר "לומד'ס" באמת?

[12:44] נח זבולוני: כן, היה "לומד'ס".

[12:46] יובל מלמד: אבל רב אברהם יפה'ן היה בביאליסטוק

[12:48] נח זבולוני: בביאליסטוק

[12:49] יובל מלמד: זה "לומד'ס"

[12:50] נח זבולוני: זה שייך לביאליסטוק. כי בביאליסטוק לא היו קיצונים ב "מוסר" כמו במזריץ. שם היו "לומד'ס". למדו!

[13:03] יובל מלמד: ובמזריץ מה היה? היה לימוד גם?

[13:06] נח זבולוני: למדו. אבל לא כל-כך.

[13:09] יובל מלמד: למשל, במשך היום התעסקו הרבה עם "מוסר"? היה סדר מוסר, או מה?

[13:13] נח זבולוני: כן, ברור. יש כאלה שהיו "עובדים", עבד, עובד, והוא כל היום מתעסק בפעולות, כל מיני דברים, ורשם הכל.

[13:31] יובל מלמד: היה שם מישהו שהתפרסם? היום, או משהו? במזריץ?

[13:39] נח זבולוני: במזריץ. אנשי מזריץ ייסדו את ישיבת נובהרדוק בארץ ישראל, בתל-אביב.

[14:01] יובל מלמד: שם גם היה הסיפור עם שיבתי בבית השם? מה שסיפרת עם הדם?

[14:05] נח זבולוני: שיבתי בבית אדושם, היה ברוסיה. בפולין הלא אפשר היה ללמוד. לא הכריחו אותו. אבל ברוסיה הבולשביקים, הקומסומולצים, היבסקציה [ 4 ] , אתה יודע מה זה יבסקציה?

[14:27] נח זבולוני: הם הלכו נכנסו והרסו. שם היה מציאות-צר צריך לעשות, אז חתכו פה, הוציאו נדר, וכתבו, כמו נדר "שיבתי בבית אדושם, כל ימי חיי".

דפים בנושא:


הערה:
1. רבי יוסף יוזל הורוביץ - "הסבא מנובהרדוק" - ומייסד ישיבת נובהרדוק.
2. הרב נתן צבי פינקל מייסד ישיבת "כנסת ישראל" סלובודקה.
3. רב אברהם יפה'ן - ראש ישיבת נובהרדוק בביאליסטוק ואחר בארצות הברית ובירושלים.
4. יבסקציה - גוף במפלגה הקומוניסטית ברוסיה שנועד לדכא את הציונות ואת היהדות.
- אלי זבולוני


תודה מיוחדת לניר אוורבוך על המרת קסטות האודיו לפורמט דיגיטלי.
Powered By Click for details


 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות