לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

מלחמת העירוב גולשת מפלטבוש לבורו פארק


מאת: נח זבולוני
פורסם: לא פורסם | נשלחו לפרסום - 00/10/1980
"מלחמת העירוב" בברוקלין הולכת וגוברת והיא מתפשטת משכונה לשכונה. המלחמה החלה באיזור פלטבוש ועברה לשכונה החרדית יותר בורו פארק, שכונה בה ישיבות, תלמודי תורה, ומוסדות חינוך מהדור הישן, בה מתגוררים עשרות אלפי יהודים חרדים והיא מרכז של חצרות האדמו"רים וחסידים.

לפני כחצי שנה כזכור וכאמור החלה מלחמת העירוב בלפטבוש עליה פרסמנו במדור זה ב-28 באוגוסט. המלחמה החלה על רקע התקנת עירוב בשכונה זו המתיר לטלטל בשבתות וביום הכיפורים אולם התקנת העירוב לא תקל על יהודים אלה בגלל שקמו מיד עוררין עליו שטענו כי בעיר גדולה כמו ברוקלין הרשות הרבים הינו דאורייתא, ואין תקנה בהתקנת העירוב ואסור לשאת בשבת, ולהיפך, המטלטל הוא גורם לחילול שבת בפרהסיא, גם לאחר התקנת העירוב.

קנאי השכונה מנתקים את העירוב ואילו המחייבים ומצדדים בו מתקנים אותו מיד. המנתקים נוקטים בשיטה מתוחכמת. הם מנתקים אותו רגעים אחדים לפני כניסת השבת, שאין בידם לתקנו. משום כך החל גיוס ל "משמר העירוב" השומרים עליו כבבת עין. אולם חרף שמירה מעולה זו מצליחים לחבל בו, ולכן בכדי לדעת האם העירוב מתוקן או מקולקל, מרימים דגל ענק המתנוסס על מוט גבוה הנראה בכל השכונה. והנה אם צבעו ירוק סימן שמותר לטלטל, ואם חלילה אדום - העירוב מקולקל בדומה ל "רמזור" להבדיל אלף הבדלות ...

ועתה כאמור, התפשטה "מלחמת העירוב" מגבולות פלטבוש והגיעה לבורו פארק. המעניין בדבר כי בעוד בפלטבוש לוחמים הקנאים בעירוב, הרי בבורו פארק הפוך הדבר. מתקיני העירוב בבורו פארק הם יהודים חרדים קנאים מבית מדרשו של האדמו"ר מסטמאר ורבני "התאחדות הרבנים" העומדת תחת מרותו והשפעתו של האדמו"ר מסטמאר הקנאי. ואילו המתנגדים לעירוב הם אנשי "אגודת הרבנים" שבראשה עומד הרב הישיש הגאון משה פיינשטיין נשיא אגודת הרבנים ויו"ר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל באמריקה, שהכריז איסור על העירוב ופסק כי אין תוקף לעירוב ומי שנושא בשבת על סמך העירוב מחלל את השבת בפרהסיא.

על התקנת העירוב בבורו פארק הודיע לפני מספר שבועות "הוועד העולמי לתיקון עירובין בברוקלין נ"י " במודעה ענקית שפורסמה בעיתונות היהודית באמריקה עליה חתומים רבנים ואדמו"רים שרובם משתייכים ל "התאחדות הרבנים" המצדדים בהתקנת העירוב בבורו-פארק ובאיזורים אחרים בברוקלין. התקנת העירוב גרמה לתגובה מיידית שבאה מהרב משה פיינשטיין נשיא אגודת הרבנים ויו"ר מועצת גדולי התורה באמריקה. בתגובה שלו הוא מזהיר מפני האיסור החמור של חילול שבת ואומר בין היתר: "מי שסמוך על העירוב הוא מחלל שבת בפרהסיא ואלה שעשו את העירוב מכשילים את הרבים בחילול שבת קודש". משום כך הוא דורש שלא להתקין עירובין בשום שכונה בברוקלין, ועל העירוב בבורו פארק לפי דבריו אסור לסמוך.

מתקיני העירוב לא שמו את ידם בצלחת ויצאו בהתקפה מוחצת נגדית גם במודעה שעליה חתומים גדולי התורה מן הדור הקודם, כמו: מרן הגאון ר' חיים עוזר גרודזנסקי אבד"ד דק"ק וילנא, אישיות ידועה בעולם התורני ובעולם היהודי כולו, מרן הגאון בעל החזון איש מבני ברק, מרן הגאון מלכיאל צבי הלוי בעל "דברי מלכיאל", מרן הגאון שלום מרדכי הכהן בעל שו"ת מהרש"ם, מרן הגאון בעל "אבני נזר", מרן הגאון בעל "הרי בשמים" מרן הגאון בעל "תירוש ויצהר", מרן הגאון ר' יונתן שטייף, מרן הגאון ר' צבי פסח פראנק רבה של ירושלים, מרן הגאון הקדוש אדמו"ר מסטאמאר, מרן הגאון ר' יוסף אלי' הנקין, מרן הגאון ר' שמעון קאליש האדמו"ר מאמשינוב, מרן הגאון חיים בן ציון נאטלוביץ, מרן הגאון ירוחם ליינר אדמו"ר מראדזין בעל התכלת בציצית, מרן הגאון מרדכי שלמה פרידמן האדמו"ר מבויאן ועוד ועוד כהנה וכהנה מהדור הקודם ששבקו חיים לכל חי, וגם רשימה של רבנים ואדמו"רים החיים בדורנו שפסקו שאין לברוקלין דין רשות הרבים דאורייתא.

לאור כל חתימות אלה מצהיר ה "ועד" "מתוך יראת הכבוד ודרך ארץ למרן הגה"ק מהר"מ (הרב משה פיינשטיין) שליט"א, ולאחר קידה והשתחווי', הננו מודיעים שהוועד למען תיקון עירובין סומכין בזה על הוראת רבותינו הק' מדור העבר, נוסף לרבותינו שבדורנו אנו שחולקים בזה על פסק מרן שליט"א ופסקו, שאין לנו רשות הרבים דאורייתא בברוקלין. והלכה כרבים, כמבואר בגמרא עירובין י"ג דהלכה כבית הלל כי רבים הם, אף דבית שמאי מחדדי טפי [ * ] ".

אולם לא במלחמת מודעות נגמר הקרב. אנשי השכונה ואולי גם מחוצה לה עברו למעשים ממש, ובשבתות האחרונות רבים העדים למלחמה מכורעת המתנהלת בשכונה לאחר התקנת העירוב. המחייבים את העירוב יוצאים בשבתות מבית הכנסת כשהטליתות מתחת לשכמם ורב ידוע בשכונה רצה להפגין נוכחות העירוב, הוא נשא את מסכת עירובין בפורמט גדול שנדפסה בדפוס של האלה והאחים ראם בוילנא, הם נתקלו בילדים ומבוגרים שקיבלו אותם בצעקות בוז, מחללי שבת ועוכרי ישראל. אף אשה שהוליכה עגלת ילדים ובה תינוק זכתה לגידופים וחירופים ולמילות גנאי, ולא די בכך, הפכו את העגלה והפילו את התינוק שבדרך נס נשאר בחיים.

אנשי ה "ועד" טוענים כי אלה העושים זאת לא עושים מתוך קנאת ה' כי אם מתוך קנאת סופרים ורוגז על שלא החתימו אותם עם גדולי התורה על ההיתר להתקנת העירוב. ועוד שואלים קושיה שאין עליה תירוץ. שאלתם היא, אם "אגודת הרבנים" שבראשה עומד הרב משה פיינשטיין המתנגד לעירוב משום שלפי דעתו הוא גורם לחילול שבת, למה לפי הלוח של אגודת הרבנים מקדימים את יציאת השבת בחצי שעה, האם זה לא חילול שבת? דבר שמתנגד לשיטת הרבנו תם, לפיו פסק "החפץ חיים" ב "משנה ברורה" שלו. לכן שואלים למה לא צועקים על אלה המקדימים את יציאת השבת, מחללי שבת ועוכרי ישראל?

אגב גם בפלטבוש לא שקטו מאז הרוחות. שם מתגודדים אלה באלה, אלה מנתקים ואלה מתקנים, והדגל או שהוא אדום או ירוק, הכל לפי מצב העניינים ...

לטדי קולק ראש עיריית ירושלים ישנה בעיה - רמות [ ** ] ומאה שערים, ואילו לעמיתו אדוארד קוץ' ראש עיריית ניו-יורק היהודי יש פלטבוש ובורו פארק ...

דפים בנושא:


הערות:
* חכמים יותר, או חדים בחוכמתם
** נח זבולוני מתכוון כאן לכביש "המריבה" בשכונת רמות, שעם סלילתו קיימו החרדים הפגנות נגד פתיחתו ביום שבת.

כתבה זו מתייחסת לכתבה שפורסמה בעיתון "דבר" בתאריך 28/8/1980 (על משמר העירוב), בהנחה שהכתבה ההיא פורסמה מספר חודשים לאחר תחילת מלחמת העירוב, ובהתייחס לעבודה שנח זבולוני מתאר שמלחמת העירוב החלה חצי שנה לפני פרסום הכתבה הנוכחית, סביר שכתבה זו נכתבה בסביבות חודש אוקטובר 1980.

הכתבה יועדה כנראה למדור "זוטות מהעולם היהודי" בעיתון "דבר", אך לא פורסמה, ייתכן שהספיקה לעיתון הכתבה הראשונה, ואולי "נבהלו" משפע הרבנים המוזכר בכתבה.
- אלי זבולוני
Powered By Click for details


לא פורסם נשלחו לפרסום 1980
לחצו לפתיחת המסמך
לחצו לפתיחת המסמך
שימו לב: התמונות מוגנות בזכויות יוצרים, אין להעתיקם ללא ציון המקור ממנו נלקח הדף - לפרטים פנו לדף צרו קשר
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות