לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

"גוש אמונים" בעיני איש מדע סובייטי


מאת: נח זבולוני
פורסם: לא פורסם | נשלחו לפרסום - 00/01/1985
מיון מהיר:
גוש אמונים
מפלגות הימין
מאמר
נשלחו לפרסום
1985
כך נראית "גוש אמונים" בעיני איש מדע סובייטי פ. ג. סאראטוב, עובד בכיר במכון למדעי המזרח באקדמיה למדעים של ברית המועצות.

לפי בקשת קורא יהודי של העיתון "ביראבידזאנער שטערן", בטאון החבל היהודי האוטונומי של בירובידזאן, פירסם סאראטוב במדור העיתון "ציונות בלי מסכה" מאמר בשם "טרוריסטים והפרטנרים שלהם". במאמר פרטים ו "גילויים" על "גוש אמונים" שרבים מאיתנו אין עליהם כל מושג ...

סאראטוב מתחיל את מאמרו ב "חממה" שבה הבשיל הפרי ששמו "גוש אמונים" ושהורתו ולידתו היה במפד"ל. ומספר את תולדות המפד"ל שנוסדה בשנת 1956 מהמיזוג של "המזרחי" (1902) עם "הפועל המזרחי" (1922). ומתאר כיצד תפסה עוד בגלגולה הקודם (המזרחי) עמדות חשובות בחיי הישוב היהודי בארץ ישראל טרם קום המדינה וכיצד עמדה על המשמר בקיום מצוות התורה כגון: כשרות, ענייני אישות (גיטין וקידושין), ירושה, אימוץ ילדים, שיהיה לפי ההלכה היהודית וכדת משה וישראל. בהמשך מספר סאראטוב על כוחה של המפד"ל בכנסת ככף המאזניים להקמת ממשלות בישראל, על תמיכתה במפא"י ולאחר מכן "במפלגת העבודה" מאז הקמת המדינה עד 1977.

סאראטוב מציין את ה "תוהו ובוהו" הפוליטי והסוציאלי השורר לדבריו במדינת ישראל, בשל המלחמות הרבות ובמיוחד מלחמת "יום הכיפורים". הוא אומר שכאוס זה שורר גם בתוך כל השכבות בארץ, מאז הלחץ של הציבור על ממשלת גולדה מאיר - משה דיין שנאלצו להתפטר, גברה בישראל הפעילות של חוגים ימניים שניצלו את המצב הקשה לצורכיהם שלהם במטרה לתפוס את השלטון בישראל. הכוחות הקלריקליים והלאומניים למיניהם חברו יחד והקימו חזית אחת, והצטרפו אליהם גם אישים ממפלגות ציוניות שונות בתביעה לשינויים רדיקליים וקיצוניים במדיניות הממשלה.

במרץ 1974 התכנסו בכפר עציון כ-200 נציגים קיצוניים של מפלגות דתיות, ביוזמת רבנים, בוגרי ישיבת "מרכז הרב" בירושלים שבראשה עמד הרב צבי יהודה קוק, שהוכתר למנהיג חוגים אלה. ב "כפר עציון" נוסדה המפלגה החדשה "גוש אמונים" שמשמעותה: חבורת מאמינים.

מפלגה חדשה זו שבראשה הועמד כאמור הרב צבי יהודה קוק, נהפכה מיד למפלגה פוליטית קיצונית. מנהיגה יחד עם יוצאי ישיבת "מרכז הרב" הרבנים משה לוינגר, חיים דרוקמן, יוחנן פריד ואחרים, סטו ממדיניות המפלגה, שביסודה הכריזו מייסדיה, כי "גוש אמונים" תהיה סיעה במפד"ל. לא עבר זמן רב וראשי "גוש אמונים" הודיעו כי הם פורשים מהמפד"ל וינהלו מדיניות עצמאית שאינה קשורה לשום מפלגה. הכרזה זו יצרה מצב חדש. פוליטיקאים ממפלגות הימין החילוניות ניצלו את המצב החדש, בכדי לתפוס "טרמפ" הם הגישו תמיכה מאסיבית ל "גוש אמונים". גם ההסתדרות הציונית העולמית הכירה בקיומה ותמכה בה.

ההקצנה ב "גוש אמונים" נתגלתה בתביעותיה הפוליטיות שהגישה לממשלת ישראל, שאל לה להסכים לשום פשרה טריטוריאלית עם הערבים, ובראש וראשונה לשמור על הגבולות ההיסטוריים ביהודה ושומרון דהיינו השטחים הכבושים של המדינה. למעשה התחילו אנשי "גוש אמונים" לממש בפועל את התכנית של "ארץ ישראל הגדולה" (ארץ ישראל השלמה) ולהתנחל במקומות שונים בגדה המערבית. טאראטוב מדגיש כי תהליך ההתנחלות החל עוד בימי שלטון "המערך", ובשנת 1977 כאשר "הליכוד" הגיע לשלטון - החלה ההתנחלות ביתר שאת אבל באותו הפרינציפ.

ביוני 1976 הצהיר נציג "גוש אמונים" בכנסת גאול קיאן (אולי הכוונה לגאולה כהן נ.ז.) בפני משלחת מאמריקה כי "גוש אמונים" אינו כובש אלא משחרר שטחים כבושים כדי להקים עליהם ישובים יהודיים.

בתחילת 1976 פירסם "גוש אמונים" את תכניתו להקמת ישובים בגדה המערבית מתוך הדגשה כי נוכחות הישוב היהודי בגדה המערבית תבטיח את השמירה על שלמות הארץ וריבונות על שטחים אלה. בתכנית זו תמך "הליכוד" שהיה אז באופוזיציה, וחבר הכנסת אמנון לין (כיום חבר מפלגת העבודה ומערך נ.ז.) קרא להגביר את התנופה להקמת ישובים יהודים בגדה המערבית, בנמקו כי ישובים יהודים אלה יעידו כמאה עדים ויהוו הוכחה לערבים כי אנו היהודים לא נמצאים בגדה המערבית באופן ארעי ואף לא ככובשים ...

"גוש אמונים" מבצע, למעשה, את התכנית של אלו הגורסים שיש לגרש את הערבים מהשטחים הכבושים בגדה המערבית וברצועת עזה.

התכניות של "גוש אמונים" התפרסמו ברבים בשנת 1980, והאלוף (מיל.) אהרן יריב, לשעבר ראש המודיעין, הודיע עליהן במכון ליחסים בינלאומיים בישראל.

עיתון "הארץ" שנתן פרסום רב לתכנית זו הוסיף נופך משלו, כי היא היתה פרובוקאטיבית והייתה מיועדת לעורר למרד מזויין ערבי, ואז תנצל ממשלת ישראל את ה "מרד" ותכניס את כוחות הבטחון וצה"ל לתוך הגדה המערבית ורצועת עזה ותגרש את 700-800 אלף התושבים הערבים מתוכם.

בהתסמך על העתונאי אמנון קפליוק שאישר את דברי האלוף יריב, ופרסם את תוכן דבריו, ב "על המשמר" של 22 במרץ 1982, ציין גם העתונאי גלאי ב "על המשמר" כי ראשי "גוש אמונים" שאפו ליצור מצב בלתי נסבל לתושבים הערבים, כדי שייאלצו לקחת נשק ביד ולהכריז על מרד מזויין, וזאת כדי שתהיה אמתלא לגרש אותם מהגדה המערבית ורצועת עזה. גלאי הדגיש כי בפועל מבצעים תכנית זו אנשי "גוש אמונים" מדי יום ביומו.

התוקפנות הישראלית ביוני 1982, כלומר מלחמת לבנון והרציחות של הפליטים הפלשתינאים בסברה ושתילה, שעוררו מחאות חריפות ותגובות נזעמות בעולם כולו לא השפיעו, לדברי סאראטוב, על "גוש אמונים". הם התחילו בפעולות אלימות ובפרובוקציות נגד התושבים הערבים בערים שונות המאוכלסות רק על ידי ערבים כגון שכם וחברון.

ב "קרית ארבע" הישוב של "גוש אמונים", לפי הוראות של ראשי "הגוש" התארגנו מחתרות מזויינות באמתלא להגן מפני האיומים של הערבים ...

בתחילת שנת 1983 החלה התכנית של "גוש אמונים" לרקום עור וגידים, ולא רק הקמת ישובים יהודים אלא אף הקמת תשתית למפעלים כלכליים ובתי חרושת. תגובת העיתונות הישראלית היתה כי במשך פחות מ-10 שנים מיום קיומו של "גוש אמונים" נהפך ה "גוש" למפלגה עתירת נכסים ומפעלים הנתמכת ע"י מפלגות בישראל.

סאראטוב יודע לספר כי יהדות התפוצות באירופה ובארצות הברית ודרום אפריקה, נרתמה למשימה זו בתמיכה ב "גוש אמונים", בצרפת ישנו מיליונר יהודי בשם ז. פראנק-פוטר, מנכבדי הקהילה היהודית בצרפת שנותן מהונו ל "גוש", בראש התומכים ב"גוש" באנגליה עומד סגן נשיא המזרחי (מפד"ל), י. קלוזנר. בשוויץ נתמך ה "גוש" בידי הרב בוצקה ראש ישיבה במונטרי (אגב הרב בוצקה והישיבה שלו עברו לירושלים - נ.ז.). הרב הראשי של דרום אפריקה הרב ד"ר כספר תומך נלהב של "גוש אמונים" שלפי יוזמתו נוסדה בדרום אפריקה ועדה שמטרתה לתמוך בגוש אמונים, גם בקנדה הוקמה ועדה דומה.
בארצות הברית נרתם למשימה זו בתמיכה ל "גוש" בעל המספנות המליונר היהודי ל. איזלסון. גם "קרן רוטשילד" תומכת ב "גוש אמונים", ביחוד עוזר ל "גוש" ש. שיינפלד מראשי היהדות הדתית בארצות הברית. "גוש אמונים" מקבל תמיכה כספית מאסיבית מארצות המערב. גם ההסתדרות הציונית העולמית וביחוד מחלקת העליה של הסוכנות היהודית שבראשה עומד איש מפלגת "חרות" חיים אהרן עוזרת ל "גוש" בהרבה.

סאראטוב "מגלה" כי "גוש אמונים" היה פעיל במבצע "האלף" שמטרתו להביא לישראל אלף משפחות יהודיות מאמריקה וקנדה לחופשת חודש הקיץ. מחלקת העליה של הסוכנות היהודית משתפת את "גוש אמונים" בפעולות בתפוצות למען עליה לישראל ושליחי ה "גוש" שיצאו מטעם מחלקת העליה לעודד את העליה לישראל בקרב האוכלוסיה הדתית בתפוצות. אנשי ה "גוש" ניצלו הזדמנות זו והקימו מועדונים ומשרדים בלונדון, אנטוורפן ובערים אחרות באירופה. פעילות ה "גוש" קיימת הודות לעזרה שמגישים חוגים ימניים ודתיים לאומיים קיצוניים וגם אנשי מדע כמו מדען הפיסיקה הגרעינית יובל נאמן מראשי "התחיה" שהצהיר ברורות שההתנחלות ביהודה ושומרון ורצועת עזה צריכה להביא לדחיקת רגלי הערבים שלא יהיה להם מקום בשטחים אלו ושלא יעלו על הדעת להקים בשטחים אלו מדינה פלשתינאית.

התנופה בפעילות ה "גוש" בשטחים הכבושים הביאה אף להקמת "ועדות בטחון" בישובים של ה "גוש" וזאת לדבריהם כדי להגן על המתנחלים מפני ערבים.

מנהיגי "גוש אמונים" קוראים בריש גלי לפעולות טרור נגד ערבים - טוען סאראטוב - וזאת בהסתמך על הרב לוינגר שהכריז בשעת הלוויה של קצין צבא שנפל בקרב עם "הפרטיזנים" הערבים הפלסתינאים שאמר: "באה העת לקחת נקם בעד הרצח".

בתחילת שנת 1983 גילתה משטרת ישראל מחתרת יהודית שחבריה נמנו על ישיבות ההסדר ב "קרית ארבע". המטרה של המחתרת היתה לתפוס ולכבוש את מסגד "אל אקצה" בירושלים המקודש לכל מוסלמי העולם. משטרת ישראל הראתה סובלנות למחתרת היהודית ורובם שוחררו ממעצר בהביעם "חרטה על מעשיהם", ואלה שנדונו ונשפטו, חלקם קיבלו חנינה מנשיא מדינת ישראל חיים הרצוג ושוחררו מהכלא.

נוסף לפעילות ה "גוש" נגד ערבים הרי הם גם פעילים מאוד נגד ברית המועצות ועומדים בחזית אחת עם אלה המנהיגים הציונים שמנהלים את המאבק האנטי סובייטי בישראל.
בינואר 1984 ביוזמתן של ישיבות "ההסדר" נוסדו בישראל ועדים שונים אנטי סובייטיים, כמו "הועדה לפעולות נגד ברית המועצות" שרוב החברים בה נמנים על חוגים דתיים קיצוניים שחלקם רב במלחמה האנטי סובייטית, והיא נתמכת ע"י "המועצה הציונית" תוך הדגשה כי הפעילות האנטי סובייטית קיבלה תנופה רבה דווקא באחרונה ונוסדו בישראל ועדים בשמות שונים ומשונים ביניהם "הוועד הבינלאומי להצלת יהודי ברית המועצות" שבראשו עומד הרב רפאל הלפרין לשעבר אגרופן ידוע.

סאראטוב, טוען, כי "גוש אמונים" נתמך גם ע"י שמעון פרס ויצחק שמיר, אבל עמוד התווך של הממשלה בתמיכה ב "גוש" הינו שר התעשייה א. שרון שגמר אומר להקים אזור תעשייתי רב היקף בגדה המערבית, למרות שהממשלה לא דנה בתכניתו של שרון ולא אישרה אותה, אבל השר שרון כדרכו מייצר עובדות ...

בסוף - כותב סאראטוב - כי "גוש אמונים" פועל באופן הדוק עם המפלגות הימניות הפשיסטיות כגון "התחיה" והכנופיה הטרוריסטית "כך" של מאיר כהנא. וזאת בהסתמך על מסמכים ופרוטוקולים הלקוחים מהועידה ה-20 של המפלגה הקומוניסטית בישראל, בהם נאמר כי בתקופה האחרונה גדל הראסיזם [גזענות - א.ז.] והפאשיזם בישראל ופעולות של המפלגות הימניות גובלות עם פוגרומים. כהנא נוקט בשיטות נאציות. אבל יש לדעת, לדברי סאראטוב, כי כהנא הוא רק קצה הקרחון. לאמיתו של דבר כל הכוחות הפשיסטיים בישראל טמונים אצל המפלגות הימניות כמו "התחיה", "ליכוד" ובראשן "גוש אמונים" ...

הערות: תאריך הכתבה נקבע לפי התאריך האחרון המוזכר בה (ינואר 1984) והעובדה שמדובר בתקופה שבה היתה ממשלת אחדות לאומית בראשותם של פרס ושמיר ובפרט לאור העובדה שמוזכר כי אריאל שרון היה שר המסחר והתעשיה, כלומר בתקופת הכנסת ה-11 (כלומר אחרי אוגוסט 1984). מאחר ומדובר על תכניותיו של אריאל שרון להקמת אזורי תעשייה, לקחנו בחשבון שהדבר ארע מספר חודשים לאחר הקמת הממשלה, וכך הגיענו לתאריך ינואר 1985.

הכתבה יועדה כנראה לעיתון "דבר" אך לא פורסמה.
- אלי זבולוני
Powered By Click for details


לא פורסם נשלחו לפרסום 1985
לחצו לפתיחת המסמך
לחצו לפתיחת המסמך
שימו לב: התמונות מוגנות בזכויות יוצרים, אין להעתיקם ללא ציון המקור ממנו נלקח הדף - לפרטים פנו לדף צרו קשר
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות