לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

בעיות הלכתיות בהשבת אבידה


מאת: נח זבולוני
פורסם: לא פורסם | נשלחו לפרסום - 00/07/1995
רבני ירושלים ובני ברק יושבים על מדוכה הלכתית "קשה" והיא: מוצא אבידה ועליה סימנים מובהקים שלפי ההלכה על המוצא להחזיר לבעלה. השאלה היא אם מצא בגד שהצניעות רחוקה ממנו בלשון המעטה, מה דינה, האם חייבים להחזיר את האבידה לבעלה או לא ?

רב אחד פסק שמוצא האבידה יסע לשוק ערבי וימכור את הבגד הבלתי צנוע לאשה ישמעאלית ואת הכסף יחזיר לבעל האבידה ... כי את הבגד הבלתי צנוע אסור להחזיר לבעלת האבידה שתוסיף ללבוש בגדים בלתי צנועים.

לשאלה נוספת, מי שמצא בובה יקרה ורצה להשיב לבעלה. הבעיה, היות שהבובה היא שלמה כל האיברים שלה, ולדעת פוסקי הלכה אסור להחזיק צורת אדם כזו בבית. נשאלת השאלה האם המוצא יוריד אחד מאבריה לפני שיחזיר את הבובה, או יש להשיבה מיד ?

על שאלה זו פסקו כי ישנם מקלים בבובות משחקים ואין רשות להוריד אחד מן האיברים, ויש להחזיר כמות שהיא ... שתי התשובות לשאלות ההלכתיות ניתנו מתוך שיעור שהשמיע הרב יצחק זילברשטיין רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק.

ועל פסק הלכה זה קמו עוררין שטענו ומצאו סימוכין במקומות שמותר להשמיד את הבגד ולא צריך ללכת לשוק הערבי ולמכור אותו ולהחזיר את הכסף לבעלת הבגד הבלתי צנוע. שם כתוב: "דרב אדא בר אהבה ראה כותית אחת שהייתה לבושה כרבלתא (בגד אדום, שראו את הבגד כבגד של פריצות - הערוך - נ.ז.) הוא חשב שהיא בת ישראל ולובשת בגד של פריצות. מה עשה ? קם וקרע את הבגד". מכאן משתמע שכל שכן שאסור לטפל בבגד של פריצות ואסור להחזיקו בבית וכל שכן שאין צורך ואין חיוב לנסוע לשוק ערבי בכדי להחזיר לאשה את כסף הבגד.

ערעור נוסף שאסור למכור את הבגד הבלתי צנוע למי שאינו יהודי כי גם הוא מצווה על איסור "גילוי עריות" ובגד לא צנוע הינו אביזרייתו של גילוי עריות ואסור להכשילו, כי לפי ההלכה מותר לפשוט את הבגד מגוף האישה ולקרוע אותו. הלא זה כמו מי שמצא קתלי חזיר. האם במקרה זה הוא חייב ללכת ולמכור ולהחזיר לבעל האבידה של החזיר? הלא בנידון יש חיזוק עובדי עבירה רחמנא ליצלן.

בעניין הבובה האם מותר להוריד את הראש או איבר אחר מגופה, הדבר שנוי במחלוקת פוסקים והשאלה נשאלה בתיקו (תשבי יתרץ קושיות ובעיות).

הערות: כתבה זו נכתבה באותו זמן כמו הכתבה עלון ישיבות ההסדר יוצא נגד הופעת רקדניות בטקסים בצה"ל מאחר והופיעה באותו קובץ דפים. לאור זאת נקבע התאריך יולי 1995.

הכתבה יועדה לעיתון "דבר", מדור "מה בירושלים" אך לא פורסמה.
- אלי זבולוני
Powered By Click for details


לא פורסם נשלחו לפרסום 1995
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות