לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

הצעה לחדש את תקנת "שטר חליצה" בזמן החופה


מאת: נ. זבילביץ
פורסם: לא פורסם | נשלחו לפרסום - 00/06/1973
הצעה לחדש את התקנה הקדומה, לפיה יש לכתוב "שטר חליצה" לכל זוג העומד להינשא, כמו שנהוג היום לעשות "שטר כתובה", עשויים להקל על אלה הנשים הזקוקות לחליצה, בכדי להינצל מכבלי העיגון - הועלתה באחרונה בחוגים שונים בארץ.

"שטר החליצה" היה משמש בעבר כשטר ערובה והגנה לאלמנות הזקוקות לחליצה מכל מיני סחטנים שבאו בתביעות מופרזות תמורת נתינת החליצה שאין הנשים יכולות לעמוד בהן, ובשל כך היו עלולות להישאר עגונות כל ימי חייהן.

בעקבות מקרים רבים שאירעו באחרונה בארץ בדרישות מופרזות כתנאי לנתינת חליצה והשפלת כבודן של בנות ישראל, מציע מר נ. בר-גיורא מירושלים ב "עמודים" ביטאון הקיבוץ הדתי, לשקול מחדש הפעלת התקנות של כתיבת "שטר חליצה" בישראל, כפי שהיה נהוג בקהילות היהודיות באשכנז בדורות הקודמים, כלומר לפני כ-300 שנה בערך.

כאמור "שטר חליצה" זה היה נהוג בקהילות מסויימות ושימש ערובה למניעת סחיטה ותביעות מופרזות מאלמנות הזקוקות לחליצה. על שטר התחייבות זה היו חותמים האחים של החתן במעמד שני עדים ואותו היו מוסרים לידיה (ממש) של הכלה לפני עמידתה מתחת לחופה. למסמך זה היה תוקף חוקי רבני הלכתי ומוסרי שעליו התחייבו האחים של החתן בחרם ובשבועה דאורייתא, בפה מלא ועל דעת רבנן, כי יתנו את החליצה הדרושה מבלי לבקש תמורה עבורה.

בטופס של "שטר החליצה" כפי שהובא בספר "נחלת שבעה" סימן ה' שמחברו הרב שמואל ב"ר דוד הלוי שחי מלפני יותר מ-300 שנה, אסף בתוך ספרו את כל דיני תיקוני שטרות לפי נוסח כל מדינה ומדינה, נאמר בין היתר: "אזי איזה אח מאתנו האחים שתתבע אותו לחלוץ לה, שלא יקח ממנה או בא כוחה אפילו שווה פרוטה בעולם, וידה על העליונה ויד המערער על התחתונה". והיה אם האחים או האח של החתן טרם הגיע לגיל המצוות ואינו לפי ההלכה מתחייב לתת את החליצה, אז במקרה הנ"ל היה אב החתן מתחייב מצידו לעשות הכל להשפיע על הבן כשיגדל לכתוב את השטר הנ"ל וזה הנוסח במקרה דנן: "וכך בני פלוני ויגיע לי"ג שנה ויום אחד ואשתדל מבני הנ"ל דאז, שיתן לה שטר חליצה חינם".

הקהילות היהודיות באשכנז בדורות הקודמים היו חדורות רגש של פחד מפני כל מיני סחטנים ודאגו לבנות ישראל לחוס על כבודן, הם עמדו של משמר הגנת כבודן ומניעת יסורים מיוחדים בעת שהמירו תנאים לנתינת החליצה הזקוקה לה לפי ההלכה, שסירובם עלול היה לרתקן לכבלי העיגון.

יש לציין כי מסמך של "שטר חליצה" שנעשה לפני כ-75 שנה בשנת תרנ"ט בעיר הגרמנית וירצבורג, נמצא באחרונה באמתחתו של תושב ירושלים יליד גרמניה הד"ר יצחק במברגר.

הערות: בכתבה נאמר שמסמך "שטר החליצה" נעשה לפני 75 שנה בשנת תרנ"ט, מאחר ששנת תרנ"ט נפלה בין השנים 1898-1899, נקבע תאריך הכתבה כחודש יוני 1937.

לפי התאריך נראה כי הכתבה יועדה לעיתון "מעריב" אך לא פורסמה.
- אלי זבולוני
Powered By Click for details


לא פורסם נשלחו לפרסום 1973
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות