לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

מימוש דרכים מדעיות לקביעת מקום המזבח בבית המקדש


מאת: נח זבולוני
פורסם: לא פורסם | נשלחו לפרסום - 00/00/1973
הצעה לחפש דרך בזיהוי שרידי דם הקרבנות שהקריבו בזמן בית המקדש, שדרכם אפשר יהיה לאתר את מקום המזבח בהר הבית, הוגשה ע"י פרופ' א. ז. קופמן ממכון רקח לפיסיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, והיא הועלתה לדיון במחלקה למקומות הקדושים במשרד הדתות בראשות הרב דב פרלא. בהצעה המוצעת יש סיכוי לזהות את מקום המפגש בין נחל קידרון ובין האמה שהייתה מובילה את הדם מהמזבח.

הפרופ' קופמן במבוא להצעתו מדגיש כי שחרור העיר העתיקה במלחמת ששת הימים הלהיב רבים לחשוב על בניית בית המקדש בימינו, אולם עומדת השאלה היכן מקומו והיכן מקום המזבח? הועלו כמה שיטות מדעיות לחישוב מידות הר הבית. הפרופ' קופמן בהסתמך על מקורות תלמודיים ובעזרת שיטות מדעיות מפתח תכנית עבודה מחקרית נושא זה.

במשנה מסכת מדות פרק ג' משנה ב' נאמר: "ובקרן מערבית דרומית היו שני נקבים כמו שני חוטמין דקין, שהדמים הניתנים על יסוד מערבי ועל יסוד דרומי יורדין בהם וממערבין באמה ויוציאן לנחל קדרון". לפי משנה זו דם הקרבנות לרוב היה זורם אל נחל קידרון, וכמות הדם הייתה עצומה, לפי עדות במסכת יומא פרק ה' משנה ו': "אלו ואלו מתערבין באמה ויוצאין לנחל קידרון ונמכרין לגננין לזבל ומועלין בהן".

עתה נשאלת השאלה האם נשארו סימנים לדם מתקופת בית המקדש? ההנחה היסודית היא כי נשארו סימנים שאפשר לזהותם ע"י שיטות מדעי הטבע. קיימת אפשרות לזהות את מקום המפגש בין האמה המוזכרת במשנה ובין נחל קדרון, מדרום למקום מפגש זה הקרקע צריכה להיות מועשרת בשרידי הדם. יש להניח כי ע"י חפירה ארכיאולוגית רגילה ניתן למצוא את שרידי האמה שדרכה זרם הדם ובדרך זו חושב הפרופ' קופמן להגיע עד מקום המזבח.

איך עושים זאת? לדעת הפרופ' קופמן ישנן שיטות במדעי הטבע לזהות את שרידי הדם והוא מונה "על רגל אחת" כמה אפשרויות, והן: זיהוי הברזל בדם, זיהוי החלבונים בדם (על הצעה זו הוא מודה לפיסיקאי אחר הפרופ' זאב לב שהציע אפשרות זו), אופי הצמחיה. כמובן שמפלס נחל קדרון של ימינו אינו מפלס הנחל של ימי בית המקדש, ולכן יהיה צורך לחפור בעומק בכדי לבדוק את הקרקע.

לאור כל זה מציע הפרופ' קופמן להביא את הצעתו לפני חכמי ישראל וארכיאולוגים, לשמוע את דעותיהם וללמוד מפיהם את המקורות היכולים להאיר אור נוסף על נושא זה. להביא הצעה זו לפני חוקרים במדעי הטבע, כגון: ביוכימיה, פיסיקה, מדעי החיים, פיסיקת הקרקע וגיאולוגיה, ולהתייעץ איתם על הדרכים המעשיות בזיהוי שרידי הדם. לחקור ... [לא נמצא ההמשך]

הערות: הכתבה נמצאה בין כתבות אחרות שלפי מצב הנייר וההדפסה חוברו בשנת 1973. מצאתי רק דף אחד לכתבה זו, אך לדעתי חסרות רק מספר מלים.

הכתבה יועדה כנראה לעיתון "מעריב" אך לא פורסמה.
- אלי זבולוני
Powered By Click for details


לא פורסם נשלחו לפרסום 1973
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות