לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

על הנצרות - לקראת כינון היחסים עם הוותיקן


מאת: נח זבולוני
פורסם: לא פורסם | נשלחו לפרסום - 05/01/1994
"כמה דיויזיות עומדות לרשותו של האפיפיור?" שאל בלעג יוסף סטאלין מנהיג ברית המועצות, בתגובה לביקורת שהביע האפיפיור על מה שנעשה בברית המועצות. רבותי, איפה סטאלין וברית המועצות ואיפה האפיפיור והכס הקדוש, כלומר הותיקן. [ * ]

נזכרנו באימרה זו שהיתה שנים רבות לשיחת היום בסלונים ובבתים בעולם כולו, בהקשר לכינון היחסים הדיפלומאטיים בין מדינת ישראל לכס הקדוש, מאורע היסטורי ופיוס היסטורי לאחר כמעט אלפיים שנה.

התגובות בעולם על כינון היחסים היו מרשימות, רואים בקץ של אלפי שנים של שנאה והתעלמות מהיהדות. ואילו אצלנו כדרכם בקודש החרדים הגיבו בשלילה, אבל בקול דממה דקה. כמו שאומרים בתוך השרוול צעקו דאלוי ניקולאי ווטורוי רד ניקולאי השני ... [ ** ] הם טוענים כי היחסים עם הואתיקאן יגרמו להתבוללות ונשואי תערובת ... הרב הראשי לשעבר הרב שפירא אמר לי כי הוא מתנגד לדו-שיח בין רבנים וכמרים וקיום שיחות על ענייני דת ואמונה. היו גם בארץ ובחו"ל שמתחו ביקורת על הוותיקן שעשה את זה באיחור רב כה גדול, אבל איך אומרים "סוף טוב הכל טוב, וטוב מאוחר מאשר אף פעם". מקווים כי האב הקדוש יבוא בקרוב לירושלים כמו שעשה קודמו לפני שלושים שנה בדיוק. מחכים לו בכליון עיניים ואף הופיעו סיסמאות כמו: "היכונו לביאת האפיפיור". להבדיל מ ... [ *** ]

הותיקאן והאפייור הם נושא לשיחת היום, נעלה על קצה המזלג את ענייני האפיפיור והכס הקדוש.

המושג נצרות שנוי במחלוקת, יש אומרים שמקורו בעיר נצרת ויש אומרים שהוא נגזרת מהמלה היוונית כריסטוס והיא משיח. לפי המסורת הנוצרית בעיר נצרת בישר המלאך גבריאל למרים הבתולה על הולדת ישו. על המערה בה בישר המלאך מתנשאת כנסיה בשם "כנסיית הבשורה". הנוצרים מהווים בעולם כולו 27 אחוז מכלל אוכלוסיית העולם, 35 בצפון אמריקה ובדרומה, 33 במערב אירופה, 22 בעולם שהיה פעם קומוניסטי, 5 באסיה, 3 באפריקה ואחוז אחד באוסטרליה.

הכנסיה הרומית-קתולית מאורגנת על בסיס מונארכי. האפיפיור הוא הכל יכול ונציגו של המקום עלי אדמה. לפיו יישק דבר, הוא ראש הכנסיה וסמכות משפטית, השיפוט שלו חל על הגמונים, כמרים ופשוטי העם. האפיפיור אינו "בר-טעות" כלומר בענייני דת ואמונה ובענייני משמעת אינו טועה לעולם. הקרדינלים מהווים את הסנאט של הואתיקאן של בישוף רומא [ **** ] . הם נבחרים על ידי האפיפיור, מקודם מספרם היה 70, כעין סנהדרין שלנו שמנה 71 חברים, ואחר כך העלו ל-85, ואילו פאולוס ה-5 קבע שאין להגביל את מספרם. חבר הקארדינאלים מהווים את הקולגיום הקדוש ואחד מתפקידיו הוא בחירת יורש לאפיפיור לאחר מותו. את האפיפיור בוחרים בישיבה סגורה ברוב של שני שליש, כמו שאומרים יושבים עד שיוצא עשן לבן מארובות הוותיקן.

ישנה קוריה אפיפיורית והיא המנגנון המנהלי העומד לרשות האפיפיור בניהול ענייני הכנסיה. בראשה עומד קארדינל שהוא כעין ראש הממשלה ושר החוץ ביחד, הקוריה מחולקת לוועדות כמו משרדי ממשלה: ועדה לענייני פולחן, הפצת הנצרות ואמונה, ועדת כנסיות ועדה מטפלת בטיפול באינם נוצרים, טיפול באינם מאמינים ועוד.

ישנם גם שלושה בתי דין ליד הכס הקדוש. הידוע ביותר הוא בית הדין הרומי הקדוש (רוטה) העוסק בענייני נשואין ...

התואר הגמון או הבישוף, מופקד על ניהול ענייני הכנסיה המקומית. הוא מתמנה ע"י האפיפיור. בראש ההגמונים עומד ארכי-הגמון הממונה על הכנסיות המחוזיות. פאטריארך הוא תואר כבוד שמעניקים להגמון בכיר ומכובד.

הכנסיות:

הכנסיות המזרחיות קתוליות: הן הכנסיות המכירות בסמכותו העליונה של האפיפיור, הן מתחלקות לששה פולחנים: מארוני, מלכיטי, קופטי, סורי, כלדי, וארמני.

כנסיה אורתודוכסית: כל סוגי הכנסיות האורתודוכסיות מנוהלות באורח דומה, והיא מחולקת לשניים: "הלבנה" שחבריה נשואין והיא מהווה בדרך כלל את הכמורה הקהילתית ו "השחורה" הנזירית הרווקה. כנסיה מזרחיות לא אורתודוכסיות, הידועה בשם הסורית או האשורית. בכנסיה הנמוכה נוהגים נשואין.

הכנסיה הארמנית: תוארו של ראש הכנסיה הארמנית "קאתוליקוס (הכולל) העליון פטריארך כל הארמנים" שמושבו באצ'מיאזדין, שפירושה התגלות, בחבר העמים לשעבר ברית המועצות. יש להם שלושה פטריארכים, בירושלים, בקונסטנטינופול ובסיס (קילקיה שבטורקיה חבל בדרום מזרח אנטליה).

הכנסיה הקופטית היא קצת "אפיקורסית". אמנם היא מכירה בסמכותו של האפיפיור, אבל אינה רואה בו כמי שאינו בר טעות. בכמורה הרגילה של הקופטים נהוגים נשואין.

הכנסיה היעקוביטית (סורית): חברי הכמורה נושאים נשים.

הכנסיה הפרוטסנטית רואה את כתבי הקודש כסמכות עליונה בענייני דת ואמונה הנוצרית וקיום המצוות.

הכנסיה הלותרנית אנגליקנית: לכל כנסיה מורה המשמש מטיף ורועה, האחראי לשלום הקהילה, זקן מנהיג המסדר את ענייני המשמעת של הקהילה ודיאקונים המטפלים בצד הכספי.

במדינת ישראל חיים קרוב למאה אלף נוצרים.

האמונה הנוצרית היא דת מונותאיסטית, כלומר מאמינה באלוהי ישראל ורואה את עצמה כיורשת של היהדות ולכן קדוש בעיניה גם המקרא והתנ"ך. את הנצרות מייחדת אמונתה בישו הנוצרי, והוא נחשב לבן אלוהים, שנולד למרים אמו בלי אב אנושי על ידי רוח הקודש.

ישו הוא אחד משלושת הפרצופים של השילוש הקדוש: האב הבן ורוח הקודש. המהווים סובסטאנציה של אל אחד. הנצרות קיבלה מהיהדות את האמונה בתחיית המתים, בגן עדן ובגיהנום. אולם הכנסיה הוסיפה ומאמינה גם במצרף שנועד לחוטאים כדי להיצרף בו.

למרות שהציפיה לשובו של ישו באחרית הימים וליום הדין האחרון, הרי בדרך כלל שוררת בנצרות האמונה, כי כבר באה הישועה לעולם ע"י מות הכפרה של ישו.

דפים בנושא:


הערות:
* הכתבה נכתבה לאחר התפרקות ברית המועצות.
** דאלוי ניקולאי ווטורוי - ברוסית ומשמעותו: הלאה (או רד) ניקולאי השני.
*** נראה כי רנ"ז מלגלג כאן על הסיסמה "היכונו לביאת המשיח".
**** בישוף רומא הוא אחד מתאריו של האפיפיור
- אלי זבולוני


הערות: ביקורו של האפיפיור פאולוס השישי בישראל היה ב-5 בינואר 1964. הופעת המשפט ".. כפי שעשה קודמו לפני שלושים שנה בדיוק" החלטתי שכתבה זו נכתבה בתאריך 5/1/1994. הדבר הגיוני מאחר והיחסים עם הותיקן נחתמו בדצמבר 1993.

כנראה עיתון "דבר" שאליו יועדה כתבה זו לא היה ערוך לסקירה מקיפה על עולם הנצרות, ורק איזכור התנגדותו של הרב אברהם שפירא להסכם עם הוותיקן הובא בכתבה הבאה: הסכם יסוד בין הוואתיקן לישראל אושר ברומא וייחתם היום בירושלים
- אלי זבולוני
Powered By Click for details


לא פורסם נשלחו לפרסום 1994
לחצו לפתיחת המסמך
לחצו לפתיחת המסמך
שימו לב: התמונות מוגנות בזכויות יוצרים, אין להעתיקם ללא ציון המקור ממנו נלקח הדף - לפרטים פנו לדף צרו קשר
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות