לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

שולחן ערוך רפורמי


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | עולם יהודי (עמוד 5) - 05/12/1983 (יום שני)
מיון מהיר:
מאמר
עולם יהודי
1983
1. "שולחן ערוך" חדש, של-פיו ישק דבר בקהילה הרפורמית בארה"ב ובארצות אחרות וגם בישראל, הופיעה לאחרונה באמריקה. 2. רבניות בתנועה הקונסרבאטיבית - התנועה הקונסרבטיבית שהחליטה על הסמכת נשים לרבניות עומדת לפני פילוג מאחר ויש כאלה המתנגדים להחלטה זו. 3. פסלו את הרצברג - גבאי בית הכנסת "בית צדק" בטורונטו סירבו לאפשר לראביי ד"ר ארתור הרצברג לנאום באסיפה בחסות ידידי "שלום עכשיו". 4. הציביליזציה והיהודים - בארה"ב מחפשים נדבנים, כדי שאפשר יהיה להפיק בעזרתם את סדרת הטלוויזיה הגדולה: הציוויליזציה בעולם והיהודים", ההכנות בעיצומן, ונודע כי אחד הפרשנים בסדרת הטלוויזיה יהיה אבא אבן. 5. יד זכרון לאושוויץ - ביאפאן - בעיר קורוסה, הסמוכה להירושימה תוקם אנדרטה לקרבנות היהודים של מחנה ההשמדה אושוויץ.

"שולחן ערוך" חדש, של-פיו ישק דבר בקהילה הרפורמית בארה"ב ובארצות אחרות וגם בישראל, הופיעה לאחרונה באמריקה. הרבנים הרפורמיים, המתכוננים לעשות את ההלכה משמעותית יותר לדור החדש, הוציא ספר בשם "תשובות של האמריקאים הרפורמיים". [ * ]

הכרך הראשון של "התשובות" הוא בעל 560 דפים ומכיל 172 תשובות, שנכתבו במשך קרוב למאה שנה על-ידי ועדת התשובות (כמו שאלות ותשובות) של איגודי הרבנים המתקדמים. ערך את הכרך ראביי וולטר יעקב, המכהן כיו"ר ועדת התשובות.

"התשובות" נכתבו על-ידי רבנים מוסמכים והן מבוססות בדרך כלל על חוקי הדת והמסורת היהודית. הן נעות בין תשובות ברוח הגישה הרפורמית לבעיות מעשיות, כמו נישואין, גירושין, סדרי לוויה, בר-מצוה, אימוץ, ובעיות וסיבוכין בחיים המודרניים היהודיים ועד לפרטים הבלתי-ידועים ביותר של חוקי הדת היהודית.

בתשובה שכתב בשנת 1979 רביי וולטר יעקב וחתומה עליה כל הוועדה בה נאמר, בין היתר:
"היהדות הרפורמית לא נשארה סטאטית, אך היא מוכנה להתאים את עצמה לצרכים של כל דור ודור, שינויים אלה אינם מתקבלים אצלנו בקלות ותמיד נעשים תוך מגמה להישאר צמודים לשורשים. גישה זו ננקטה תמיד גם על-ידי היהדות המסורתית, דבר שמתגלה גם בהצצה חטופה בשולחן ערוך, או בכל ספר מנהגים, המראה שחוקים רבים שונו מתוך התאמה למצב חדש. כמו כן אנחנו מבינים שחוקים אלה, גם ברגע שנתקבלו על-ידינו, אינם המלה האחרונה וגם הם ניתנים לשינוי ואף לביטול".

בנספח לספר ה "תשובות" נמצא הדו"ח הסופי של איגודי הרבנים המתקדמים, הדן במעמדם של ילדים מנשואי תערובת. דו"ח זה אושר בשנת 1983 על-ידי הכנס השנתי של איגוד הרבנים המתקדמים וזו הפעם הראשונה שפורסם במלואו.

להלן כמה ציטטות מן הדו"ח:
"אנו עומדים כיום נוכח מצב, שבו יש צורך להחליט החלטות חדשות לגבי מעמד ילדים מנישואי תערובת. בימינו קיימים עשרות אלפי מקרים של נשואי תערובת. בחלק ניכר מנישואין אלה יש לחלק הבלתי-יהודי של המשפחה השפעה ניכרת, בעיצוב עולמו של הילד. ולכן לא ניתן להניח מראש שבן של אם יהודיה הוא יהודי, כפי שלא ניתן להניח שבן של אם לא יהודיה איננו יהודי".

הערות:
* כנראה ומדובר על American Reform Responsa מאת Walter Jacob בהוצאת Central Conference of American Rabbis.


רבניות בתנועה הקונסרבאטיבית

התנועה הקונסרבטיבית שהחליטה על הסמכת נשים לרבניות עומדת לפני פילוג.

הפקולטה לרבנות שעל-יד הסמינר על-שם שכטר בניו-יורק החליטה להסמיך נשים לרבניות. ההחלטה נתקבלה ברוב של 38 בעד 8 נגד ו-3 לא השתתפו בהצבעה. מעתה גם נשים יוסמכו על-ידי הסמינר לכהן כרבניות בקהילות הקונסרבטיביות.

המתנגדים להחלטה זו קרובים יותר לרבנים האורתודוכסיים. הם טענו כי הרב פרופסור שאול ליברמן ז"ל, מי שעמד בראש הסמינר והיה חתנו של הרב מאיר בר-אילן ז"ל, חניך הישיבות הליטאיות, ואף עמד בשעתו בראש מכון הרי פישל בירושלים, פסק, כי אסור לנשים לכהן כרבניות. נוסף על זה חלק מן המצביעים בעד אינם שומרי תורה ומצוות ולכן אין להם רשות להחליט על בעיה הלכתית זו. אולם הנגיד החדש של הסמינר ד"ר גרשון כהן היה בעד וכפי שטוענים המתנגדים אף איים שינקוט אמצעים נגד אלה שיצביעו נגד, אולם ד"ר כהן מכחיש אשמה זו מכל וכל.

פסלו את הרצברג

גבאי בית-הכנסת "בית צדק", בטורונטו, קנדה, סירבו לאפשר לראביי ד"ר ארתור הרצברג לשאת את דבריו בבית-הכנסת באסיפה שעמדה להתקיים בחסות ידידי "שלום עכשיו" בקנדה - על כך מוסר "בתפוצות", בטאון הקונגרס היהודי העולמי. לאות מחאה על הסירוב התפטר אחד ממנהיגי הקהילה היהודית בקנדה מחברותו בבית-כנסת זה, שהוא בית-הכנסת הגדול ביותר בקנדה. במכתב שנשלח לפרסום בבטאון יהודי קנדה "קנדייאן ג'ואיש ניוז" קובע הארי שטיינר, מראשי הקונגרס היהודי הקנדי ונשיא לשעבר של תנועת העבודה הציונית בקנדה, כי ההחלטה של גבאי בית-הכנסת לשלול את חופש הביטוי מראביי הרצברג, שהוא מראשי היהדות הקונסרבאטיבית בארה"ב, יהדות שבית-הכנסת "בית צדק" מסונף אליה, היא בלתי נסבלת ומנוגדת לאשיות הדת היהודית.

שטיינר מדגיש כי בין שמסכימים לדעותיהם של אנשי "שלום עכשיו" ובין שמתנגדים להן, הם מייצגים חלק חשוב מדעת הקהל בישראל, וזכותם לנסות ולהשפיע על דעת הקהל היהודית בגולה.

במכתבו מציין שטיינר כי במשך שעות ארוכות הוא ניסה לשכנע את ראשי בית-הכנסת לאפשר את הופעתו של הרצברג, אך לשווא. ורק משנוכח כי יש לו עניין עם אנשים שאי-פאשר לשנות את דעתם, החליט להתפטר מחברותו בבית-הכנסת, החלטה כאובה מאוד לגביור, משום שהיה קשור בו במשך יותר ממחצית היובל".

ראביי ד"ר הרצברג היה נשיא הקונגרס היהודי האמריקאי וסגן נשיא הקונגרס העולמי.

הציביליזציה והיהודים

בארה"ב מחפשים נדבנים, כדי שאפשר יהיה להפיק בעזרתם את הסרט היהודי הגדול שישא את השם: הציוויליזציה בעולם והיהודים".

קבוצת יהודי אמריקה העלתה לפני חמש שנים, בשנת 1978, רעיון להכין סרט גדול על תולדות העם היהודי החל באברהם אבינו עד ימינו. לפי התכנית שעובדה יוצג הסרט בטלוויזיה ב-20 המשכים וכל חלק ימשך חצי שעה. קבוצת היוזמים נתקלה בקשיים כספיים חמורים, אולם מרק זיגל, העומד בראש הפרויקט, משוכנע כי יתגבר על הקשיים. כפי שנמסר כבר החלו בהכנות מבצעיות והספיקו לצלם סיפור יציאת מצרים במדבר סיני לפני שהוחזר למצרים.

בין האישים הנודעים הנמנים עם הצוות המתכנן את הפרוייקט נמנים אבא אבן - הוא יהיה אחד הפרשנים של האירועים החשובים, פרופסור נורמן לאם, נשיא ישיבה יוניברסיטי בניו-יורק, ד"ר אלפרד קולצ'אק, נשיא הסמינר לרבנים על-שם שכטר ונגיד הסמינר ד"ר גרשון כהן. מארק זיגל הצליח לרתום למשימה עשרות מלומדים, היסטוריונים ומומחים בכל תחומי היהדות.

יד זכרון לאושוויץ - ביאפאן

ביפן תוקם בקרוב יד זכרון לקרבנות היהודים של מחנה ההשמדה באושוויץ.

בעיר קורוסה, הסמוכה להירושימה, שנפגעה במלחמה העולם השניה מפצצת האטום האמריקאית הראשונה (6 באוגוסט 1945) ושבה נהרגו 80 אלף נפש ונפצעו כ-70 אלף, תוקם, לפי החלטת העיריה, יד זכרון לקרבנות היהודים במחנה ההשמדה אושוויץ.

במסיבת עיתונאים על הקמת יד הזכרון אמר ראש העיר, כי ההחלטה להקים את יד הזכרון קשורה בעובדה שהירושימה ואושוויץ מסמלות יחדיו את השמדתם של חפים מפשע.

© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר עולם יהודי 1983

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: 1700 Bathurst Street, טורונטו, קנדה (בית כנסת "בית צדק" - Beth Tzedec Congregation) | 3080 Broadway, ניו יורק, ארצות הברית (בית המדרש לרבנים באמריקה - סמינר שכטר - הסמינר התאולוגי היהודי) | הירושימה, יפן (לא ברור היכן העיר קורוסה) | Park Ave. 1, ניו יורק (הקונגרס היהודי העולמי בשנות ה- 80) | רחוב ז’בוטינסקי 21, ירושלים (מערכת עלון בתפוצות) | 355 Lexington Avenue, ניו יורק, ארצות הברית (Central Conference of American Rabbis - CCAR)
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות