לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

חרדים קוראים להחרים (גם) את בנייני האומה


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | מה בירושלים (עמוד 11) - 29/12/1994 (יום חמישי)
מיון מהיר:
חרמות
דגל התורה
יורדים
מאמר
1994
1. העדה החרדית יוצאת נגד הכנסים שאגודת ישראל ודגל התורה עושים באולמות חילוניים, שאחרי הכנסים מקיימים בהם הצגות של כל מיני פריצות ותועבה. 2. הגרלת ההגירה - מתיחות בקרב היורדים הישראלים בארצות הברית לאור הקדמת הגרלת הגרין קארד. 3. התלונן והוחרם - בד"צ העדה החרדית הטיל חרם על בעל חנות שהגיש תביעה לבית משפט אזרחי במקום לפנות לבד"צ. 4. איך לנהוג בהר הבית - המועצה הציבורית למען "הר הבית" בירושלים פרסמה הנחיות וכללי התנהגות לעולים להר הבית.

הכינוסים שמקיימות המפלגות החרדיות בבנייני האומה ובאולמי ספורט, עוררו את זעמם של "העדה החרדית" ו- "נטורי קרתא". לדבריהם, מקומות אלה הם טומאה ותועבה, המועדים לפורענות ומשפיעים לרעה במיוחד על ילדי תשב"ר (תינוקות של בית רבן) הטעונים שמירה מעולה

"אגודת ישראל" ו "דגל התורה" מקיימות אסיפות באירועים ובמקומות שונים. לחרדים חרה במיוחד, שמטהרים את השרץ בק"ן (150) טעמים. למשל, מפלגת "דגל התורה" קיימה מסיבת חנוכה באולם ספורט בפתח-תקוה. האחראי על היחידה לחינוך חרדי בעיריית פתח תקווה, מצא גם "הידור מצווה" בקיום מסיבת החנוכה באולם הספורט ופתח את המסיבה בפסוקים אלה: "חז"ל, (חכמינו זכרונם לברכה) אומרים שעתידין בתי תיאטראות להפך לבתי מדרשות" ראשית, טוענים בעדה החרדית, כי אין מאמר חז"ל כזה, אולי התכוון הנואם למה שנאמר במסכת מגילה דף ו': "והיה כאלוף ביהודה ועקרון, בתי תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים".
שם מדובר לעתיד לבוא כאשר הגויים יתגיירו ושרי יהודה ילמדו בפניהם תורה. אבל אין כל שייכות לאולמי הספורט בימינו, הקבוע להצגות של כל מיני פריצות ותועבה, כלשונם שנהפך לשעה קלה ל "בית מדרש" ואחרי סיום האירוע, שוב יהפך לאולם הצגה של קולנוע וריקודי תועבה וכך זה מתהפך מטומאה לקדושה ומקדושה לטומאה וחוזר חלילה באין מרגיש ומבין, כי בסך הכל המקום הוא מקום טומאה ותועבה רח"ל.
המארגנים שהעקוב נעשה להם למישור, רוצים לחנך ילדי תשב"ר ולהרגילם לבקר במקומות אלה עם אווירה של טומאה, ועוד משתבחים בזה.

עוד טוענים חרדים אלה לעבר מפלגת "דגל התורה": ואחרי שהצליחו אנשי "דגל התורה" לרכז מסביבו למעלה מאלף ילדי תשב"ר, הוגדלו הסיכויים לקבלת תקציב יותר גדול מן האגף החינוך והתרבות של העירייה, וכדי למלא את הסאה של המאורע הגדילו עשות ועשו במקום גם הצגה של קיום מצוות פדיון פטר חמור, דווקא שם באולם הספורט מקום הוללות, הפרוצדורה שעשויה לעשות רושם גם על החילוניים, בהכנסת החמור שעומדים לפדות אותו, כשהוא מקושט בכל מיני קישוטים לתוך מרכז האולם, ואיך שהרב המסדר, והכהן הפודה, בעל החמור, שהם המחותנים העיקריים של השמחה, החילוניים בעל כרחם יענו "אמן" ויאשרו תקציב יותר גדול עבור "דגל התורה" זה כדאי ומשתלם – מסיקים החרדים את תגובתם.

יצויין מה שנאמר בירושלמי ברכות פרק ד' הלכה ב' שם נאמר: "ולא נתתי חלקי בבתי תרטיות ובתי קרקסיות שאני עמל והם עמלים אני שוקד והם שוקדים אני עמל לירש גן-עדן והם עמלים לבאר שחת" ובמקום אחר בירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ב' נאמר: "הקדוש ברוך הוא מביט בבתי תיטריות ובבתי קרקסיות יושבות בטח ושאנן ושלוה ובית מקדשו חרב, הוא אפילון (רוצה להפיל) לעולמו להחריבו" ...

הגרלת ההגירה

מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית בירושלים, מפרסמת מדי פעם, כי היורדים בארצות הברית חוזרים למולדת. את הבשורה קיבלו בירושלים בשמחה ובסיפוק רב, אולם לא לעולם חוסן.

באחרונה התבשרנו על מתח ודריכות השוררים בקרב היורדים מישראל באמריקה, לקראת הגרלת ה "לוטו" – גרין קראד" לשנת 1995. הזוכים בהגרלה אלה השוהים באמריקה באופן לא חוקי, יוכלו לקבל עבודה ובמשך 5 שנים לקבל את האזרחות האמריקאית המיוחלת.

ההגרלה היא חלק מחוק ההגירה האמריקאי, שנתקבל לפני שנתיים בקונגרס בוושינגטון, לתת הזדמנות לתושבי ארצות שונות שתושביהן שוהים באמריקה באופן בלתי ליגאלי, להתיישב בארצות הברית ולקבל את האזרחות האמריקאית. השנה החליט משרד החוץ בוושינגטון להקדים את ההגרלה, של 55 אלף גרין-קארד, כבר להתחלת השנה החדשה לעומת אשתקד – באמצע השנה, והדריכות בין היורדים היא גדולה, מי יזכה בהגרלת הגרין קארד. ההגרלה של הגרין קארד תבוצע לפי ההקצבות לאזורי המדינות, בה משתתפים גם תושבי ישראל השוהים באמריקה באופן לא לגאלי.

התלונן והוחרם

הבד"צ (בית דין צדק) של העדה החרדית בירושלים הטיל חרם ושמתא על בעל חנות שהגיש תביעה משפטית לערכאות (בית המשפט) ולא פנה בתביעתו של הבד"צ.

א.ל.(שמו שמור במערכת) בעל חנות באחת השכונות החרדיות בירושלים, הגיש תביעה לבית המשפט האזרחי בירושלים. החרדים שמחרימים את בית המשפט החילוני הזהירו את בעל החנות מספר פעמים שיבטל את התביעה ויפנה אל בית הדין של העדה, אולם בעל החנות עומד בסירובו.

משום כך החליט הבד"צ, כאמור, לפי חוות דעתו ההלכתית, להטיל חרם על בעל החנות ואסר להכנס לחנותו ולנהל עסקים, כלומר לקנות אצלו עד שיעשה תשובה, כלומר יבטל את התביעה. את החרם פרסם הבד"צ בשכונות חרדיות מאה עשרים וגאולה בירושלים.

איך לנהוג בהר הבית

"אל הר ה'", המועצה הציבורית למען "הר הבית" בירושלים, פרסמה הנחיות וכללי התנהגות לעולים להר הבית, בצורת דפדפת מלאה ציטוטים ממקורות, החל מנחמיה וכלה במשורר אורי צבי גרינברג, שמואל תמיר, והשופט בנימין הלוי שקבע כי ישראל קסטנר "מכר את נפשו לשטן" וגרם לרציחתו. הדפדפת היא לא לפי סדר כרונולוגי, כי כבר נאמר "אין מוקדם ומאוחר בתורה". בדפדפת גם נכנס ברל כצנלסון, כנראה לשם איזון, שאמר: "הר הבית הוא המפעים את הלב ומעביר על גדותיו", אורי צבי גרינברג אמר בין היתר: "טלו מזרח מן העולם והיה לא עולם; ישראל בלי ההר הוא – לא ישראל". ו "מי ששולט בהר-הבית, שולט בירושלים; ומי ששולט בירושלים שולט בארץ ישראל".

השופט בנימין הלוי בתפקידו כחבר כנסת מטעם "חרות" בדיון על הסכמי קמפ-דייויד אמר: "אין לדורנו זכות לסכן את ריבונותנו על הר הבית, ואת שליטתנו האסטרטגית בארץ ישראל ממערב לירדן. למען בטחון ישראל ולמען ירושלים אצביע נגד אישור הסכמי ההסכם המוצע" כלומר הסכמי קמפ דייויד שחתמו מנחם בגין וסאדאת.

ועל כגון דא, כלומר על אנשים כמו השופט הלוי כבר נאמר במקורות: "זרוק חוטרא לאורא ועל עיקריה הוא קם" (בראשית רבה טז'). – זרוק מקל לאוויר והוא נופל חזרה. כלומר: כל דבר חוזר למקורו ולסביבתו. גם הבריטים היו אומרים: "פעם רביזיוניסט תמיד רביזיוניסט".

הערות: במקור מופיע בטעות כאילו המדור נכתב ע"י מוטי בסוק. כפי שניתן לראות נח זבולוני דאג לתקן זאת בעותק שהחזיק ברשותו.


© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר מה בירושלים 1994

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: שדרות שז"ר 1, ירושלים (בנייני האומה) | רחוב נתן שטראוס 26, ירושלים (בית דין צדק העדה החרדית, מזכירות העדה החרדית - בנייני זופניק) | ארצות הברית | פתח תקווה | רחוב המלך ג’ורג’ 48, ירושלים (הסוכנות היהודית - בית המוסדות הלאומיים) | הר הבית ירושלים
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות