לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

מי עוצר את המשיח?


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | מה בירושלים (עמוד 11) - 24/04/1995 (יום שני)
מיון מהיר:
דגל התורה
מאמר
1995
1. החרדים בירושלים מאשימים את המפלגות הדתיות ובפרט את אגודת ישראל שבתמיכתם בציונות ובהתנגדותם להחזרת שטחים הם דוחקים את רגלי המשיח. 2. מודעות אבל בעיתונות החרדית - העיתונות החרדית החלה לפרסם מודעות אבל עם מסגרות שחורות, שהינו איסור של עשיית דברים כמנהגי הגויים. 3. המודעות - על מודעות פרסומת המופיעות בעיתונות החרדית בלי קידומת של ב"ה או בס"ד. 4. תפירה כשרה - חוברת תפירה כשרה לנשים חרדיות ללא תמונות תועבה בשם "מרבד" יצאה בימים אלה.

גופים חרדיים בירושלים מאשימים זה את זה על שבחטאיהם הם מעכבים את ביאת המשיח ואת הגאולה. מדוע לא מציינים "בסיעתא דשמייא" במודעות שבעתונות החרדית? חדש: חוברת לתפירה כשרה!

חרדים בירושלים מושיטים אצבע מאשימה לעברם של אנשי "אגודת ישראל" ו "דגל התורה" כי הם דוחקים את רגלי המשיח מלבוא. וכאשר הוא סוף סוף יבוא, הוא יראה על המעטים כלומר (העדה החרדית) אלה ויאמר: "הללו ולא אחרים, הם אשר קירבו את בואי" ולכן חרדים אלה קוראים לציבור החרדי להצטרף אליהם, כדי שחלקם יהיה עמם ולא עם המרחיקים והדוחים חס וחלילה.

נשאלת השאלה במה דוחים את בואו של המשיח, לפי דעת העדה החרדית, אנשי אגודת ישראל ודגל התורה, שהם אחרוני המאמינים והאדוקים בציונות שנשארו. וראיה לדבר: מי מתקומם נגד מדינה פלסטינית ומי יוצא חוצץ נגדה?
דווקא אנשי אגודת ישראל ודגל התורה וראיה לדבר: כאשר אתה פותח את העתונות של שתי המפלגות האלו, מי יוצא להגנת הליכוד? דווקא העיתונים האלה, הם רוצים להראות לאומנים ופטריוטים יותר מן הלאומנים הקיצונים. כל פיגוע ואירוע המתרחש במדינה מנוצל על ידם כדי להוכיח את צדקת הימין, המתנגד להחזרת השטחים, אשר בעבר לא רחוק הם אנשי דגל התורה ניהלו מאבק נגד חב"ד על פטירת רבם, הם אנשי דגל התורה. מיטיבים למלא את מקומם של חב"ד בנידון, והם בבחינת תלמידים המחכימים את רבותיהם. וכל התקפה על "הליכוד" מוציא את בני ברקים (דגל התורה) מהכלים ומעורם ומטריפה את דעתם, שאפשר לחשוב במדובר בירא שמים מובהק, שרוצים להמליך את ביבי נתניהו, שזאת היא תקוותם היחידה.

חרף שגם בתוך ה "ליכוד" ישנם מריבות קשות ומרות ונמצאים אנשים מהצמרת של המפלגה המערערים על מעמדו של "המנהיג", ביבי נתניהו ומנסים להכשילו מן המסילה, הנה דווקא "יתד נאמן", בטאון "דגל התורה" באיזו חריפות בלתי מתפשרת נלחם במערערים אלה, ורואה את שורש הפורענות בשלטון השמאל בו דווקא הוא רואה את "שלטון השמד" ולא ב "ליכוד" שאינו טוב מן המערך.

כמסקנה היחידה במצב זה בו אנו שרויים, אין ברירה אחרת אלא לצפות לרגליו של ביאת המשיח צדקנו, אבל קודם יש לסלק או להחזיר בתשובה את אלה הדוחים את בואו.

מודעות אבל בעיתונות החרדית

מעניין לעניין כמעט באותו עניין. הבטאונים של "אגודת ישראל ו "דגל התורה" החלו ללכת "בדרכי האמורי, שהנו אסור של עשיית דברים כמנהגי הגויים, ואחרי פיגוע חבלני מפרסמים את מספר ההרוגים או את שמותיהם במסגרת שחורה ועבה בראש עמוד הגליון.

המושג "דרכי האמורי" כלומר לחקות את חוקות הגויים אסורים מן התורה משום שנאמר: "ובחוקותיהם לא תלכו" (ויקרא י"ח ג'), או משום "ולא תעשה כמעשיהם" (שמות כ"ג כ"ד), כידוע חרדים אינם מפרסמים מודעות אבל במסגרת שחורה, מאותו הטעם של "דרכי האמורי".

לאחרונה, כאשר חלה הקצנה לאומית, לא רק אצל המפד"ל, אלא גם באוהלי אגודת ישראל ודגל התורה כפי שנאמר באידיש " א גיוארענער איז ערגער ווי אגיבארענער" כלומר להבדיל אלף הבדלות, יהודי מושמד הוא יותר גרוע מאשר נוצרי, מפרסמים שני הבטאונים "המודיע" ו "יתד נאמן" כנראה באישורן של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ומועצת גדולי התורה של דגל התורה כאחת, לא סתם במסגרת שחורה, אלא מסגרת שחורה עבה למהדרין מן המהדרין כנראה כדי "לכפר" על העבר על השנים שעברו ולא נהגו כך.

המודעות

בעתונות החרדית, ישנם פרסומים על כל מיני מוצרים ועל השכרת דירות ודברים אחרים, ולא מזכירים כי הדבר יעשה או נעשה בס"ד (בסייעתא דשמיא) או ב"ה (בעזרת השם), במיוחד חרה שנאמר בסוף המודעה: "בעוד 12 חדשים המפתח בידיך" מבלי להזכיר ב"ה.

ומזכירים נשכחות היה זה, מנחם בגין, שבאחרית ימיו, היה הברוך השם או בעזרת השם שגור בפיו אפילו יותר מאשר בפיו של האדמו"ר מסטמאר החרדי הקיצוני, אגב שניהם בעולם דקשוט (עולם האמת).

העוררים מביאים אסמכתא לטענתם למרות שבהלכה "אסמכתא לא קני" אבל בנידון היא ברת תוקף: לפני שנים פורסם בעתונות החרדית לרבות : "יתד נאמן", כי בט"ו באב מתנחלים בקרית ספר העיר, בלי להזכיר כי תהיה עיר בעזרת השם והנה עברו ט"ו באב ועוד כמה חודשים האכלוס בקרית ספר החרדית נדחה, כל זאת בגלל שלא הזכירו את ב"ה.

תפירה כשרה

חוברת תפירה כשרה "למהדרין" בשם "מרבד", הופיעה לאחרונה, שעשויה על "טהרת הקודש" תהא תחליף לחוברות התפירה השונות שלא מספקות את הדרישה היהודית החרדית הנאמנה.

החוברת שנערכה מתוך רוב שיקול דעת וכובד ראש כוללת הוראות מפורשות גם בענייני תפירה וגם בענייני בישול ואפיה, ההוראות ניתנו בלשון הקודש (לא עברית) וגם באידיש, השפה המדוברת בחוגים אלה. גם השם "מרבד" הולם מלגו ומלבר מן הממד הרוחני וגם מן הצד המעשי.

מה הביא ליוזמים ולעסקנים החרדים להוציא חוברת מיוחדת עבור הציבור החרדי. מסתבר כי כבר התריעו בעבר נגד המצב העגום השורר בשטח זה, אולם נאמנים עליהם דברי ה "חפץ חיים" (הרב ישראל מאיר כהן פופקא מראדין) שאמר: את החושך אין מגרשים במקלות.
אי לכך נרתמו נשים צדקניות למשימה זו והוציאו תחת ידם חוברת תפירה על טהרת הקודש והצניעות. כי החוברות הרגילות לפי דעתם מלאות זימה ותועבה ושחץ רחמנא ליצלן. כל עמוד ועמוד מלאים תמונות שחץ של נשים בלבוש לא צנוע בלשון המעטה, שחדרו לתוך הבתים החרדים ועשו שמות בנפשות הטהורות שלא חטאו ולא פשעו, הלקוחות מתוך ספרים של עמים שונים, ושתורגמו לעברית שגורמת להרס רוחני בבני ישראל הכשרים. ואלה שלא הסתפקו כשלעצמה אלא דאגו גם לתחליף חיובי וטהור לתועבה הנוראה המציפה את הרחוב היהודי, אין להם זכות יותר גדולה מזו ולוואי שיהיה חלקנו עמם, אומרים ראשי היהדות החרדית בירושלים.© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר מה בירושלים 1995

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: ירושלים (שכונות חרדיות) | רחוב ישעיהו פרס 2, ירושלים (מרכז אגודת ישראל) | רחוב הרב כהנמן 86, בני-ברק (בית "דגל התורה")
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות