לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

תפילות למען יהודי מקסיקו


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | מה בירושלים (עמוד 11) - 26/04/1995 (יום רביעי)
מיון מהיר:
צרכנות
חב"ד
מאמר
1995
1. תפילות מיוחדות נערכות בישיבות החרדיות בירושלים ובני-ברק למען יהדות מקסיקו שכלכלתה נקלעה למשבר. 2. נייר טואלט ויום השביעי - החרדים יוצאים נגד ציון מפעל "שומר שבת" על מוצרים שאינם נועדו לאכילה. ובפרט על הדפסת עובדה זו על ניירות טואלט. מאחר ו- "שבת" הוא אחד מכינויי הקב"ה, כך שמקום הכתובת בשירותים אינה ראויה. 3. בלז נגד טרור - בטאון חסידות בעלז "המחנה החרדי" יוצא נגד המתנחלים ונגד מפלגות אגודת ישראל ודגל התורה, אשר בהתנגדותם לתהליך השלום הם מרדימות את הציבור מלהתעורר לתשובה, תפילה וצדקה. 4. הזהרו מדבקות - העלון "שבת שבתו" מזהיר מפני המשיחיות היתרה של חסידי חב"ד, ומפני מיסטיקה ממוסחרת. מאידך עלון החסידים המשיחיים של חב"ד מבשר על מוצר חדש: "שעון לקבלת פני המשיח". 5. תיקון נפשות - קריאה של ישיבת השלום בירושלים לעריכת תפילה מיוחדת לתיקון נשמות הנפטרים ... 6. קהלני למפד"ל - אביגדור קהלני מאיים בעזיבת מפלגת העבודה באם תמשיך בנטייתה שמאלה, ובמשא ומתן להחזרת רמת הגולן.

לא בגלל סכנה פיזית, אלא בגלל התדלדלות המשאבים הכספיים, העלולה להשפיע על קיום מוסדות התורה היהודיים. מה הקשר בין נייר טואלט ויום השבת. לחצר בלז יש רעיונות משלה לגבי הלוחמה בטרור

בהיכלי הישיבות החרדיות בירושלים ובבני ברק שליד הכותל המערבי, נערכו תפילות מיוחדות למען יהודי מקסיקו, לפי מוסדות התורה והחינוך החרדי של הקהילה בעיר מקסיקו. את התפילות מקיימים תלמידי ישיבות ואברכי הכוללים, לא בגלל סכנה פיזית, חס וחלילה הצפוייה ליהדות זו, אלא אך ורק מפני המצב הכלכלי הרעוע של המדינה ההולך ומדרדר, הכלכלה נקלעה למשבר חריף פיחותים גדולים בשערי המטבע המקומי.

על אלה גרמו להתמוטטותם של עסקים יהודיים ענקיים, שמאיים על קיומם של מוסדות התורה והחינוך החרדי בכלל במקסיקו. במכתב ששיגרו מנהלי המוסדות התורה במקסיקו אל ראשי הישיבות החרדיות בארץ, הם מבקשים לערוך תפילות מיוחדות ולימודים, ולומר שלוש תפילות מדי יום ביומו ו-3 פרקי תהילים מסויימים.

נייר טואלט ויום השביעי

"תפסת מרובה לא תפסת" כלל ומושג תלמודי זה חל גם על אנשים ומפעלים בימינו אנו. באחרונה מפני חשש של החרדים, כי המצרכים שלא דווקא לאכילה כגון נייר טואלט, אינו כשר למהדרין, מפרסמים בעלי מפעלים שונים כי נייר טואלט מיוצר במפעל של "שומרי שבת". לכאורה הכל כשר וישר אבל כמו שאומרים "אליה וקוץ בה", כי לפי הזהר הקדוש, שחבר התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, שם שבת הוא אחד מהכינויים של הקדוש ברוך הוא, משום כך דורשים החרדים לשנות ולא לכתוב "שומרי שבת" על נייר טואלט אלא "שומרי יום שביעי" כי את הנייר הטואלט מיועד למקומות בהם אסור להזכיר את השם, בבקשה נוספת מהחילוניים שלא ישתמשו בשם שבת אלא כנ"ל "יום השביעי".

בלז נגד טרור

חצר בעלז בירושלים תוקפת בחריפות את "אגודת ישראל" ו "דגל התורה" מבלי לנקוב בשמות ומאשימה את מפלגות החרדיות אלו, כי הן מרדימות את הציבור מלהתעורר לתשובה, תפילה וצדקה וזאת עקב הוויכוחים שהם מנהלים בעיתונות שלהם, על אזלת יד של הצבא ושל מדיניות הממשלה במניעת הטרור.

באשמה חמורה זו יצא "המחנה החרדי", בטאון חצר חסידות בלז בירושלים. במאמר מערכת של הבטאון, עושה חשבון נוקב עם החרדים, הדתיים, המתנחלים ואנשי יש"ע ורבניהם למיניהם, מתווכחים על אזלת יד של הצבא והמדיניות של הממשלה השמאלנית. וויכוחים אלה מרדימים את תשומת הלב הציבור, מלעשות תשובה ולחזור לרבונו של עולם, המחנה החרדי מדגיש כי לא הצבא אשם ולא רבין אשם, רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא היחיד היכול לעזור ולהגן על תושבי יש"ע ועל החוסים בו.

והויכוחים מסביב רצונו או סירובו של צה"ל להגן על תושבי יש"ע הם טיפשיים ומרושעים, הם טיפשיים כי הצבא לדבריהם פשוט אינו מסוגל גם אם הוא רוצה למנוע את גזירת השמים הנוראה הזו (טרור). הצבא צריך להשתדל, אבל המציאות מוכיחה בדמים יקרים, כי ארור הגבר אשר יבטח באדם לכן הוויכוחים הם מרושעים כי הם מרדימים כאמור את הציבור מלחזור בתשובה. כי אם הצבא אשם ורבין אשם, המצב אינו נורא. אנשים ימשיכו לטעות ולחשוב רק נחליף את רבין בשמיר והצבא יהיה חזק יותר ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן ואמן. לא כן יהודים יקרים, מוסיף הבטאון, שמיר לא יושיענו הצבא לא יגן עלינו, רק הקדוש ברוך הוא יעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו.

ובמקום שראשי המתנחלים ורבניהם יעסקו באשמת הצבא, יקראו לבצר את חומות היהדות בקרב הנוער בהתנחלויות ובערים ובלב "ארץ ישראל השלמה" ובזכות זאת נזכה לבטחון וגאולה שלימה במהרה בימינו אמן ואמן סלה.

הזהרו מדבקות

יש גם שמזהירים ומתרים מפני "דבקות ואש יוקדת גדול" כי בכל הדורות דאגו לשמור על מידה נכונה לבל יסחפו בהלכות אשר לא צווה אותם. המדובר בחסידים ה "המשיחים" של חב"ד שמנסים בכל מיני "קונצים" להוכיח כי רבם לא מת אלא עלה למרומים באופן זמני.

"שבת שבתו" עלון שמופץ בבתי הכנסת ובבתי המדרש מדי ערב שבת בשבתו, מזהיר מפני "מיסטיקה ממוסחרת" ומסמיך את דבריו לפשרת "נדב ואביהוא שהקריבו אש זרה אשר לא צווה אותם אלוקים". והם נענשו. עורך העלון הרב ישראל רוזן מונה כרוכל את ה "אש הזרה" של ימינו כגון: "מקובלים יקיימו תפילה מיוחדת להצלת המשק" ועוד בעקבות פניות של מאות מנפגעי הבורסה יתקיימו תפילות שנועדו לעצור משברים כלכליים וכו' וכו'.

הידיעה הסנסציונית היא "ההתכתבות עם הרבי (החב"די שמת) חודש ע"י חסירי חב"ד בשיטה מחתרתית" ההסבר לשיטה: עיקרה של השיטה הטמנת מכתבים באחד מספריו הקדושים וקבלת תשובות מצויינות באותם הדפים בהם הוטמנו המכתבים" והתשובות "לא איחרו לבוא" כפי שהם מדווחים כלומר החבדניקים כי "השיטה קיבלה תאוצה והפונים מדווחים על תשובות עדכניות מדהימות".

הרב רוזן חניך ישיבות ציוניות, מוסר "מודעה רבה לאורייתא" כי אינו מלגלג, חלילה. על מופתי האדמור"ים, כולל בדרכים נשגבות מבינתו המשיקות לעולם המסתורין. ומביא את "גורל הגר"א" שבעזרתו זוהו בזמנו קבריהם של 12 מתוך 35 חללי גוש עציון ע"י הרב רבי אריה לוין ז"ל ולפני יותר משנתיים גרם גורל הגר"א לדרעי להפר את שתיקתו והשיב על שאלת חוקריו וזאת ע"י הגורל הגר"א שערך הרב רבי רפאל לוין בנו של הרב לוין "אבי האסירים" שפורסם ב "דבר". (11.2.93).

הרב רוזן מוסיף ואומר:
"בדורנו כל בדל מיסטיקה "נחטף בשוק" והכל נמכר! קורסים לקבלה מעשית בהתכתבות, כתות גורו מסתוריות, פקסים בגוביינא מחו"ל למערת המכפלה ודומיהם גם אם יש בכל אלו שמץ של המשכת אור הנשמה אל-על. ובכל זאת, יש להתריע כנגד ליבוי תקשורתי של מיסטיקה פיקנטית. ונגד מסחורה ושמושה הפוליטי בידי אינטרסנטים. צדדים אלה הינם בפירוש "אש זרה אשר לא ציוה אותם"
– מסיים הרב רוזן את אזהרתו מפני אש זרה.

ויש כבר ב "שעון לקבלת פני המשיח" מבשר לנו העלון של החסידים המשיחים של חב"ד. על הפקה נוספת בנושא הגאולה. והפעם שעון קיר המעוטר בכיתוב "היום בשעה ... נקבל את פני המשיח", את מקום הספרות הסטנדרטיות מחליפות האותיות במאמר "הנה זה משיח בא". הפקת השעון באה בהמשך להפקת תופי מרים ונעשתה ע"י בית חב"ד באור יהודה. גם דגלוני משיח בגדלים שונים המיועדים לתלות על שמשת הרכב לפרסום בנסיעה ובתוך פני הרכב צמודה עם הכיתוב "יחי אדוננו" ...

תיקון נפשות

ומעניין לעניין באותו עניין.

לא ארכו הימים והלילות, מאז שהרב רוזן הזהיר מפני "מיסטיקה ממוסחרת" והנה שוב יצאה קריאה קדושה לערוך תפילה מיוחדת של המקובלים, הפעם לא למען הכלכלה ולא למען מפגעי הבורסה, אלא תפילה "למען תיקון נפשות נפטרים".

הקריאה יצאה מאותו בית מדרש, ישיבת "השלום" בירושלים, שאין לה שום קשר ומגע עם "שלום עכשיו" או עם תהליך השלום עם ארצות ערב ...

התפילה תהא מיוחדת ולא שגרתית ומבוססת על התיקון שערך בשעתו המקובל רבי יהודה פתייה מחבר הספר "רוחות מספרות" כדי שכל אדם יתפלל לנשמות קרוביו לעילוי נשמתם.

את התפילה ערך המקובל הירושלמי הרב דוד בצרי ערב ראש חודש ניסן שעל פי המסורת, ביום זה משתטחים על קברי אבות מאחר שבכל חודש ניסן אסורה על פי המסורת העלייה לקברים. גם הפעם מי שאין ביכולתו לבוא למקום התפילה יוכל לעשות זאת דרך הטלפון תוך ציון שמות קרוביהם.

יצוין כי הישיבה מיוחדת זו עוסקת נוסף ללימודים בתפילות להצלת המשק והבורסה וכן תפילות לזיווג כשר, והולדת בנים ובנות.

קהלני למפד"ל

ח"כ אביגדור קהלני, מאיים בעזיבת המפלגה, אם מפלגת העבודה תפנה "שמאלה" הוא יפרוש ממנה ויצטרף ל "ליכוד", או ל... מפד"ל.

את האיום של קהלני בעזיבת מפלגת העבודה על כך מוסר בטאון היורדים היוצא לאור בניו-יורק, השמיע קהלני לא במוסדות המפלגה בארץ, אלא במסע התעמולה שלו נגד הנסיגה מהגולן וגיוס כספים שהוא מקיים בארצות הברית. בפגישה עם אישים מהמפלגה הרפובליקנית שחלק מהם מתנגדים להצבת חיילים אמריקאים כמפקחים בגולן במסגרת חוזה השלום עם סוריה.

קהלני הוסיף ואמר: הצבת מפקחים בגולן במסגרת חוזה השלום עם סוריה, נועדה לשכנע את הצבור בישראל לתמוך בנסיגה זאת לאחר שיתברר, כי אסד אינו מוכן לחבוש כיפה, ללכת להתפלל ב "יד ושם", לשתול עץ ב "שדרות חסידי אומות עולם", להכניס פתק בעד השלום בנקיקי הכותל המערבי.

קהלני מנסה להכניס "טריז" בין וושינגטון ודמשק באמרו, כי בתמורה הוא אסד עוד יהיה מוכן לקבל את הגולן וכן ארצות הברית תמצא עצמה כמי שחייבת לממן את ההסכם עוד הכריז קהלני בארצות הברית, כי הוא בעד מתן זכות בחירה לישראלים שירדו לארצות הברית, חרף שבנידון קיימות חילוקי דעות יש התומכים ברעיון זה ויש המתנגדים, יש האומרים כי קהלני הוא בעד זכות בחירה לכנסת ליורדים שיצביעו נגד הנסיגה מהגולן כי מה איכפת להם הם ישובים על סיר הבשר באמריקה, לא הולכים למילואים, ובמקרה של מלחמה עם סוריה לא כולם יבואו להלחם ויעדיפו לשבת באמריקה, הם בוודאי יצביעו נגד הנסיגה מהגולן.

דפים בנושא:


© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר מה בירושלים 1995

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: תחכמוני 1, ירושלים (ישיבת השלום) | מקסיקו | רחוב דובר שלום 16, ירושלים (מערכת המחנה החרדי - קריית בעלז) | 993 E 17 st., Brooklyn, ניו יורק, ארצות הברית (מערכת "ישראל שלנו") | רחוב הארז 3, אלון שבות (מערכת שבת בשבתו) (מכון צומת) | רחוב הירקון 110, תל אביב (מושבה בעבר של מפא"י מפלגת העבודה)
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות