לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

תקנות בנישואין וגירושין - גישה שיוויונית בהלכה היהודית


מאת: נח זבולוני
פורסם: לא פורסם | נשלחו לפרסום - 00/06/1993
מיון מהיר:
הפרופ' זאב פאלק מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, יהודי שומר מצוות, קלות כחמורות, מחפש פתרון הלכתי בבעיות נשואין וגרושין במסגרת ההלכה והוא גורס "כי מוטלת עלינו חובה להתאים את דיני נשואין וגירושין במסגרת ההלכה לכללי המוסר והשוויון".

פרופ' זאב פאלק פרסם [מאמר] ב "גליון" בטאון "נאמני תורה ועבודה" תנועה דתית ציונית מתונה, הפותח את הגליון בציטטה של הרב יוסף דוב סולובייציק שנפטר לפני זמן מה בבוסטון, שהיה מגדולי התורה ומנהיג רוחני האומר: "בענייני הלכה מסר הקדוש ברוך הוא לחכמי ישראל את הסמכות לפסוק, אולם בשאלות היסטוריות, שאלות שנוגעות לא לתנור ולא לכיכר ולא לסכום של מנה או מאתיים, אלא לגורלו של עם הנצח, פוסק הקדוש ברוך עצמו בעצמו הלכה כדברי מי" (הרי"ד סולובייציק חמש דרשות).

פרופ' פאלק כאמור מחפש מוצא ואפשרות לאשה כשאין אפשרות לגט מבעלה והוא רוצה להשוות את האשה לאיש כאשר הבעל מסרב לתת לה גט.

את הרשימה שלו הוא קורא " תקנות בנישואין וגירושין " והוא גורס כי הנוסח הקיים בדיני נישואין וגירושין גורר התרחקות מההלכה והמסורת היהודית ועלינו מוטלת החובה להתאימו במסגרת ההלכה לכללי המוסר והשוויון, פתרון הלכתי שיאפשר לבעיה זו הוא עריכת שטר שידוכין בין בני הזוג לפני הקידושין.

הפרופ' פאלק קובע כי נושא התיקונים ההכרחיים בידי נשואין וגרושין, נדון בגופים שונים, כגון נעמ"ת וארגונים לעשיית צדק בבתי הדין הרבניים ובבתי המשפט ומציע (?) שהתנועה "נאמני תורה ועבודה" תגבש עמדה מתאימה בנושא זה.

זאב פאלק גורס: "מדינת ישראל ורוב תושביה רואים את שווי זכויות האשה כאחת מזכויות האדם וכערך יסוד המחייב הן את כל הציבור והן כל יהודי. עובדה היא שקיימת דיכוטומיה (חצוי לשניים) בין הגישה השוויונית האנדרוצנטרית של ההלכה לבין הגישה השוויונית של החברה המודרנית, והדבר עלול להביא להשלמה עם הנהגת חוק נישואים אזרחיים".

הפרופ, מוסיף ואומר: למרות התקנה שתוקנה בזמן רבנן סבוראי [ 1 ] , שניתן לכוף אדם לתת גט לאשתו, נמנעו בתי הדין הרבניים, בעיקר באשכנז, מלהשתמש בתקנה זו. כיום הגיע המצב העגום לכדי כך, שבית הדין הרבני מתפקד בדרך כלל כיועץ בלבד, מתוך חשש להפעיל את כוחו השיפוטי והוא שולח את בני הזוג לעשות שלום בית או להביא הסכם. קו מחשבה זה, כאשר הוא ננקט ללא התחשבות במקרים יוצאי דופן, המחייבים אכיפה, יוצר עוגמת נפש רבה, עתים לגבר ועתים לאשה, ומביא לידי ביזוי הדין והדיין וחילול שם שמים.

הפרופ' פאלק גם מביא הצעות להקל על המצב העגום וזאת במסגרת ההלכה היהודית. אחת ההצעות היא לערוך תנאים מוקדמים בין בני הזוג בטרם הקידושין, שיעזרו הן לסדרי החיים המשותפים בצוותא, והן להסכם של סדרי הפרידה במקרה גירושין. חינוך נכון יכול ליצור אצל הזוגות הצעירים הבנה בדבר חשיבותם של תנאים אלו לחייהם יחד, ולא דווקא למקרה פרידה.

יש להשוות את הזכויות של האשה ושל האיש בתוקף הנישואים, ולהשאיר רק הבדלים שהם לענין. הדבר מחייב התקנת תקנות ופירוש חדש של הלכות שונות, אבל קיימים תקדימים רבים לכך בעבר.

למשל יש צורך לבטא בנוסחת הקידושין ובשטר הכתובה שהאשה היא שותפה מלאה, ולא רק שותפה שבשתיקה.

גם הפסול של נשים לעדות - מוסיף הפרופ' פאלק ואומר - איננו מתאים להקשר הקידושין בחברה מודרנית. בכל מקרה אין פסול בהוספת שתי נשים לעדות, שתעמודנה לצד הכלה, ותהיינה גם כעין שושבינות שלה.

השוואת האשה לאיש בעילות הגט צריכה להיעשות, בין היתר על ידי ההוראה בדין רבנן סבוראי, שכופין איש לתת גט, כשאתו טוענת טענת "מאיים עלי".

אין הצדקה לתת היתר נשואין (מאת רבנים) לאיש, כשאין אפשרות לגט ולא לתת היתר מקביל לאשה (למשל כשהאיש חולה רוח, או נעדר), יש צורך לקבוע בתנאים שלפני הנישואין, שהאשה מסכימה להתקדש רק בתנאי שבית דין רבני יוכל להפקיע את הקידושין במקרים אלה. גם אם נניח שהאיש יחזור בו במשך הנישואין מהתנאי, הרי קידושין שנעשו על מנת כן, יהפכו אז למקח טעות ויוכלו הרבנים להפקיע אותם, כהלכה.

סידורי הגט: כשם שיש להקדים שיעורים לבני הזוג לעריכת החופה והקידושין, כן יש לנהוג שיעורים עבור בני הזוג המבקשים להיפרד בגט. על האחראים לשיעורים הללו להביא את בני הזוג, אם לא להתפייסות, הרי לפחות ליחס הדדי שיהיה לטובת הילד המשותף. עליהם לעשות ביחד את חשבון הנפש של הנישואין ולהכיר בצדדים החיוביים של בן זוגם.

לא רק עילות הגירושין אלא גם צורתם טעונה תיקון, בשים לב לרגשות האשה, מן הראוי שלשני הגברים המשמשים לעדות, תיווספנה שתי נשים לעדות מצד האשה ולתמיכה בה בשעה קשה זו.

ועוד: כשם שהאיש אומר בגט שהוא מגרש את האשה ושהיא מותרת מכן ואילך להינשא, כך צריכה האשה לומר לאיש שהיא פוטרת אותו מחובותיו כלפיה ושהיא מתירה לו לשאת אשה אחרת.

גם בחליצה דורש הפרופ' פאלק לערוך תיקונים וזאת כדי למנוע סחיטת אלמנה בשקר לחליצה. כדוגמת התנאי המקדים שיפורים ללהן ויש לצמצם את הפגיעה ברגשות היבמה במעשה החליצה עצמו.

פרופ' פאלק ידוע כרפורמאטור בענייני קידושין וגירושין, אבל בתנאי שהתיקונים יהיו במסגרת ההלכה ולא נגד ההלכה ...

דפים בנושא:


הערות:
1. חכמי ישיבות בבל שעסקו בהסברה והשלמה של התלמוד מסוף תקופת האמוראים ועד תקופת הגאונים.

השורה הראשונה שנמצאת מכילה את המלים: "מענין לענין ובאותו ענין ...", כך שייתכן שכתבה זו היא חלק מכתבה הרבה יותר גדולה. בכל אופן נראה שהכתבה יועדה לעיתון "דבר" אך לא זכתה לפירסום.

למאמר אחר בו מוזכר הפרופסור פאלק יוחס תאריך כתיבה של חודש מאי 1993 (הצעה לסנקציות לסרבני גט מעלה פמיניסטית אורתודוכסית באמריקה), לאור זאת סביר שמאמר זה נכתב בתאריך קרוב, ולכן ניתן התאריך יוני 1993. בנוסף מוזכר במאמר שהוא נכתב סמוך לפטירתו של הרב סולובייצ'יק, אשר נפטר בתאריך 09/04/1993, נתון המחזק את התאריך שניתן למאמר.
- אלי זבולוני
Powered By Click for details


לא פורסם נשלחו לפרסום 1993
לחצו לפתיחת המסמך
לחצו לפתיחת המסמך
שימו לב: התמונות מוגנות בזכויות יוצרים, אין להעתיקם ללא ציון המקור ממנו נלקח הדף - לפרטים פנו לדף צרו קשר
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות