לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

"יתד נאמן": להפיל את הממשלה לא בגלל החזרת שטחים אלא בגלל הכפירה בדת ישראל


מאת: נח זבולוני
פורסם: לא פורסם | נשלחו לפרסום - 00/07/1995
מיון מהיר:
דגל התורה
מאמר
נשלחו לפרסום
1995
1. בעקבות הקמת "איחוד רבנים למען ארץ ישראל באמריקה" האוסר ויתור על שטחים, יוצא "יתד נאמן" במאמר מערכת, האומר שאם יש להפיל את הממשלה זה לא בגלל החזרת שטחים, אלא בגלל הכפירה בערכי הדת. 2. עלון ישיבות ההסדר יוצא נגד הופעת רקדניות בטקסים בצה"ל - צה"ל הבטיח שיתחשב, אך יש שתוהים איך זה שבסיום קורס קצינות לא הופיעו רקדניות, ובטקס של ישיבות הסדר כן. האם יש כאן בבחינת "יודע צדיק נפש בהמתו"?

אנשי "דגל התורה" המפלגה החרדית שבראשה עומד הרב אליעזר מנחם שך, המצביעים בכנסת יחד עם הליכוד להפלת הממשלה, עושים זאת לא מפני שהם מתנגדים למדיניות הממשלה של שלום עם הערבים תמורת שטחים, ההיפך הוא הנכון, הם בעד מניעת שפיכות דמים. התנגדותם לממשלה של "דגל התורה" נובעת אך ורק שלפי דעתם הממשלה הנוכחית מורכבת מאנשים שמבקשים להרוס ולעקור את תורת ישראל ולהכעיס ... כך משתמע ממאמר מערכת של בטאון דגל התורה.

בעקבות "פסק ההלכה" של הגוף החדש הקרוי "איחוד רבנים למען ארץ ישראל באמריקה" האוסר ויתור על חלק כלשהוא מארץ ישראל, בו נאמר בין היתר: "כי עקירת יהודים מהגולן ומיהודה ושומרון כחלק ממשוואת שלום ישראל, הוא פשע לאומי, ואסור ליהודי נאמן לתת יד, וקל וחומר לבצע פשע כגון זה".

דברים אלה עוררו את זעמם של אנשי "דגל התורה" והבטאון שלהם "יתד נאמן" יצא בהתקפה גלויה וחזקה נגד גוף רבני חדש זה היושב באמריקה או ישן [ישֵן] בניו-יורק ורואה חלום באספמיה (ירושלים). נוסף לכך חרה לאנשי "דגל התורה" שבגוף הרבנים החדש בוחשים אנשי חסידות חב"ד שנואי נפשם. במאמר מערכת המוקדש לנושא זה כותב "היתד נאמן" בין היתר:
"אין זו הפעם הראשונה, שבה רבנים דתיים לאומיים, מנפיקים הודעות על פסקי הלכה למען "שלמות הארץ", שמכריז כי תכלית הקמתו ומטרתו העיקרית, היא הדאגה לשטחי ארץ ישראל, ובכך הוא רואה את המשימה הראשונה במעלה של תקופתנו ובעיית הבעיות של דורנו".

והוא ממשיך ואומר:
"בעבר כבר הובא בעיתוננו דעת מרנן ורבנן שליט"א, נגד חוגי "שלמות הארץ", על גווניהם השונים, המביעים דעות שאין רוח חכמים נוחה מהן. העמדת ארץ ישראל כערך מרכזי ובלעדי, שגובר על כל שיקול אחר, אף על פיקוח נפש שדוחה כל התורה כולה - מנוגד להלכה. בשל כך הורונו רבותינו, כי אם אכן החזרת שטחי ארץ ישראל תביא למניעת שפיכות דמים, מכריע השיקול של "וחי בהם" (ולא שימות בהם), ואף ההתנגדות למהלכי הממשלה, זו אינה נובעת משיקולים מדיניים ארציים, אלא יסודה בהכרה שמקבלי ההחלטות הם אנשים ההורסים את יסודות קיומו של עם ישראל ומבקשים לעקור תורה להכעיס, ובכל כוחם. ולפיכך אין לסמוך על החלטותיהם ואין להניח כי מעשיהם יביאו לתוצאה חיובית - וכפי שהמציאות המרה הוכיחה בעליל".

ועוד נאמר במאמר מערכת זה:
עם ישראל נתון במצב רוחני קשה ביותר, בכל התחומים. גם האסונות שממיטה עלינו ממשלת השמד, אינם מתמצים ב "פשע הלאומי", כלשון אותו כרוז, של החזרת שטחי ארץ ישראל. ההתמקדות במצווה אחת ויחידה, תוך התעלמות מהשבר הרוחני השורר בכל התחומים, משקפת מבט שטחי על מצבו של עם ישראל. מעולם גם לא שמע על יסוד "איגוד רבנים למען הנחת מצוות תפילין" וכדומה. הקמתו של גוף המגדיר עצמו כ "איחוד הרבנים למען ארץ ישראל", מהווה המשך ישיר לתורתם של מייסדי "המזרחי" (מפד"ל - נ.ז.), שביקשו להסתופף בצל התנועה הלאומית החילונית ולכן נקטו בדרכה והפכו את ארץ ישראל כערך מרכזי ובלעדי. שלמענו מותר להעלים עין מחילול הקודש ומהכפירה במלכות שמים של אותה תנועה הרסנית".

ולבסוף מאמר המערכת:
מאבקנו נגד ממשלה זו, נובע אך ורק מהחששות הכבדים מפני סכנותיה במישור הרוחני. ואיננו שותפים לאותם חוגים דתיים לאומיים, התוקפים את הממשלה בעיקר בשל בגידתה ב "ערכים לאומיים", דרכם אינה דרכנו ואין חלקנו עמהם" ...


עלון ישיבות ההסדר יוצא נגד הופעת רקדניות בטקסים בצה"ל

"
כפייה חילונית או חוסר רגישות ?" בכותרת רעשנית זו פותח העיתון לבני ובוגרי ישיבות ההסדר בשם "היום בהסדר" שגליונו הראשון הופיע בימים אלה בירושלים.

"היום בהסדר" יודע לספר על השבעת מסיימי טירוני שריון ובתוכה שתי מחלקות של חיילי ישיבות ההסדר שהתקיימה באתר חיל השריון בלטרון.

הכפייה החילונית, או חוסר הרגישות, נובעת מזה שבמהלך טקס ההשבעה (ההצהרה) הופיעה בפני החיילים ובני משפחותיהם, להקה אזרחית של רקדניות, תלמידי הישיבות ביקשו לדברי העיתון, ממפקדיהם לשחררם מחלק זה של התכנית, אך להפתעתם כי רבה התשובה שקיבלו היתה שלילית. המפקדים הבהירו להם ש "אין על מה לדבר איתם, והם חייבים להיות חלק מהטקס כולו". אבל לא די בכך, אנשי העיתון פנו לדובר צה"ל בנידון וזו הייתה תגובתו: "הנושא נבחן מחדש ע"י צה"ל ויוסקו מסקנות לגבי הרגישות הנדרשת במקרים כגון אלו". המערכת הסתפקה בתגובה אבל הבטיחה כי תעקוב אחרי הנושא תוך תקווה לתת בעתיד לצה"ל את הקרדיט על תיקון המעוות.

ההשבעה הייתה ב- ב' סיון (31 למאי - למנינם), כנראה שצה"ל כבר הסיק מסקנות מאירוע זה. והוכחה לדבר: ביום כ"א סיון - 21 ביוני למנינם, התקיים באותו אתר טקס של הענקת סיכת קצינות ל-400 מסיימות קורס קצינות, ודווקא כאן לא הופיעו הרקדניות [ונערך] טקס מרשים וקצר שהתקיים בנוכחות בני המשפחות של הבנות וחבריהן.

ואולי יודע "צדיק נפש בהמתו" ולכן הוזמנו רקדניות דווקא בטקס השבעה של תלמידי ההסדר, ככה טענו אחדים. והדבר נשאר בתיקו (תשבי יתרץ קושיות ובעיות) ...

הערות: כתבה זו נכתבה באותו זמן כמו הכתבה: הרב עמיטל תוקף את חנן פורת על שכינה "מרגל" את הרב עובדיה יוסף, והיא זו שבעקבותיה נקבע התאריך של הכתבה על הרב עמיטל, לאור עובדת איזכור התאריך ב' סיון המקביל ל- 31 למאי, אירוע שהתרחש בשנת 1995.
דרך אגב, נראה שיש טעות בתאריך: כ"א סיון - 21 ליוני למנינם, כ"א סיון באותו שנה הוא יום ה- 19 ביוני, ה-21 ביוני הוא כ"ג סיון.

הכתבה יועדה לעיתון "דבר", מדור "מה בירושלים" אך לא פורסמה.
- אלי זבולוני

Powered By Click for details


לא פורסם נשלחו לפרסום 1995
לחצו לפתיחת המסמך
לחצו לפתיחת המסמך
שימו לב: התמונות מוגנות בזכויות יוצרים, אין להעתיקם ללא ציון המקור ממנו נלקח הדף - לפרטים פנו לדף צרו קשר
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות