לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

תנועת מימד נגד קזינו חוקי


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | מה בירושלים (עמוד 11) - 23/04/1995 (יום ראשון)
מיון מהיר:
מימד
מאמר
1995
1. תנועת "מימד" הודיעה ליו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת כי היא תצא למאבק נגד הכוונה לחוקק חוק המתיר הקמת בתי קזינו בישראל. לפי ההלכה היהודית המשחק בקוביה פסול לעדות והוא בבחינת גזלן. 2. בשול אורז וקטניות בפסח - הרב עובדיה יוסף פסק לקראת חג הפסח, כי אשה אשכנזית שנישאת לבעל ספרדי, מותר לה לבשל אורז וקטניות בפסח. 3. פוריות לפי ההלכה - בית חולים "מאיר" בכפר סבא הצטרף לבתי החולים האחרים אשר יחידות הפוריות שלהם עומדת תחת פיקוחו של מכון פוע"ה.

המשחק בקזינו כמשחק בקוביה. ולפי ההלכה היהודית, המשחק בקוביה פסול לעדות, כי כל המשחק בקוביה הוא בבחינת גזלן, וגזלן פסול לעדות, לפי פסק הרמב"ם. יוסי בן-גל, מזכיר "מימד" הודיע ליו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת דדי צוקר, על התנגדות תנועתו לקזינו

תנועת "מימד", התנועה להתחדשות הציונות הדתית בירושלים, הודיעה לצוקר כי "מימד תצא למאבק ציבורי נגד הקמת קזינו חוקי בארץ, ובהזדמנות זו בירכה את צוקר על החלטתו לעמוד בראש הלובי נגד הקמת הקזינו.

במכתב ששיגר יוסי בן-גל אל צוקר נאמר בין היתר: "התנועה מתנגדת עקרונית וחינוכית להקמת קזינו חוקי בארץ והביע את צערו על כך ש "מימד" חשה עצמה בודדה במערכת הדתית וחינוכית זו". יוסי בן-גל מציין כי היה היחידי שהשמיע התנגדות חריפה, לועדת המשנה לתיירות בראשות ח"כ אבי יחזקאל, לשינוי החוק המאפשר הקמת קזינו חוקי וזאת מול חזית אחידה של ח"כים ואנשי עסקים ושר התיירות עוזי ברעם.

יצויין, כי הרמב"ם שפסק כי מי שמשחק בקוביה הרי הוא גזלן ופסול לעדות מדגיש כי דווקא יהודי המשחק עם יהודי, אבל יהודי המשחק עם עכו"ם (עובדי כוכבים) אין בו איסור של גזל, אבל יש בו איסור מדבריהם (רבנן), כי הוא עוסק בדברים בטלים שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה וביישובו של עולם. (רמב"ם הלכות גזילה ואבידה פרק ד, הלכה י"א.).

תמוה שכל החרדים הדתיים שבכנסת טרם הקימו צעקה נגד הקמת קזינו ולא הודיעו כי הם יתנו שכם לדדי צוקר העומד בראש הלובי נגד הקמת הקזינו, מה שכן עשתה תנועה "מימד". ייתכן כי דווקא בגלל שדדי צוקר עומד בראש המאבק נגד הקמת הקזינו, החרדים והדתיים למיניהם יעברו לסדר היום ולא ירעישו כדרכם ב "קודש".

בשול אורז וקטניות בפסח

הרב עובדיה יוסף פסק לקראת חג הפסח, כי אשה אשכנזית שנישאת לבעל ספרדי, מותר לה לבשל אורז וקטניות בפסח ואין משום חשש של חמץ. היא גם מותרת באכילת מאכלים אלה לאחר התרה אצל רב או חכם על המנהגים הקודמים שלה שלא אכלה אורז וקטניות בפסח.

אכילת אורז וקטניות, שנויה במחלוקת בין רבנים אשכנזים לרבנים ספרדים. בעוד שה "בית יוסף" (הרב יוסף קארו (1575-1488) הפוסק האחרון הספרדי מקל ומתיר אכילת אורז וקטניות, הרי הרמ"א (הרב משה איסרלס 1572-1530) מחמיר ואוסר אכילת אורז וקטניות בפסח.

השאלה הועלתה בכל חריפותה במשפחות מעורבות וכאמור הרב יוסף מצא פיתרון לבעיה זו ולפי דעתו "אשה נגררת אחרי בעלה", כאמור "נקבה תסובב גבר" (ירמיהו ל"א) מותרת לבשל לבעל הספרדי את האורז והקטניות וגם מותרת לאכול אחרי התרה אצל רב או חכם ספרדי, לכאורה הכל יפה וטוב. אבל בכל זאת, ישנה בעיה, והיא כאשר ספריה נישאת לאשכנזי, מה דינה האם היא יכולה לאכול אורז וקטניות בפסח או לא? כי אשה נגררת אחרי בעלה ואסור לה באכילת מאכלים אלה, או מותר.

על כך אין הרב עובדיה יוסף לכאורה עוסק ומתעלם מבעיה כאובה זו. אבל בין השורות בפסק ההלכה שלו על האורז והקטניות, אולי ברמז דק, במהלך פסק הלכה הזה, מרמז כי אפשר גם בעיה זו לפתור, בקצת "עדתיות" והוא קובע: היות ובארץ ישראל היו הספרדים מרובים על האשכנזים והיה להם לאשכנזים לנהוג כפי שנהגו הספרדים, בין לחומרא ובין לקולא ולפי דעתו עשו כך. הגם שלאחר כך באו עוד אשכנזים ונתרבו על הספרדים, בכל זאת צריכים האשכנזים לנהוג, כפי שנוהגים ספרדים אפילו לקולא מכיוון שהאשכנזים הראשונים בוטלו לגבי הרוב הספרדי והיה כולם ספרדים. על רעיון זה אפשר לעורר כי לפי ההלכה בריה, בעלי חיים וכל שכן אדם אינם בטלים אפילו באלף (חולין דף ק' ע"י בתוספת שם). ולכן הרמז שלא כל כך דק של הרב יוסף על אישה ספרדייה הנשואה לאשכנזי שיכול הבעל לאכול אורז וקטניות אינו תקף לגבי אכילת אורז וקטניות בפסח.

פוריות לפי ההלכה

בית חולים "מאיר" של קופת חולים הכללית, בכפר סבא, הוא היחידה ה-14 שהצטרף ליתר היחידות הפוריות הנמצאות תחת פיקוחו של מכון "פוע"ה, (פוריות ורפואה על פי ההלכה), מסר הרב מנחם בורשטיין העומד בראש המכון בירושלים.

מנהל בית החולים "מאיר" דני וורמוס, איש צבור ותיק ויהודי שומר תורה ומצוות שוקד מאז התמנותו כמנהל אדמיניסטרטיבי של בית החולים על הגדלת האפשרויות שהצבור הדתי ואפילו החרדי לכל גווניו, יוכל לקבל שירות מתאים לדרישת ההלכה. ביוזמתו של דני וורמוס נפגשה הנהלת בית החולים עם פרופ' יורם בייט הנחשב למומחה בעל שם עולמי בתחומי הגניקולוגיה והפריון, המוכר למשפחות רבות בציבור הדתי החרדי בהצלחות הרפואיות ובאדיבותו המיוחדת. בפגישה השתתף גם ראש היחידה להפריה חוץ גופית, של בית החולים ומומחה בעל שם עולמי הד"ר יצחק בן-נון. הנהלת המכון העלתה את הצדדים ההלכתיים השונים הנדרשים בטיפולי פוריות, וסיפרה על שלושת הטעויות שמשגיחות המכון עלו עליהם ומנעו בשנה האחרונה, ומכאן על החשיבות האנושית וההלכתית הגדולה במניעת טעות אנוש במערכת. בפגישה נידונו גם הצדדים ההלכתיים השונים על תפקוד המעבדות בשבת, ועל הפתרונות ההלכו-טכניים שנמצאו לכך.

פרופ' בייט סיפר על ההשקעות הרבות במחלקה שלו, על מנת שהציבור הדתי והחרדי יוכל לקבל שירותי רפואה מעולים התואמים גם את ההלכה. פרופ' בייט ודני ורמוס, ציינו שהם מקווים בזמן הקרוב להסדר הלכתי מלא במעבדות הפוריות על מנת שכלל הציבור יוכל לקבל תוספת שמירה.

הנהלת מכון "פוע"ה" סיירה במעבדות הפוריות של בית החולים "מאיר" ועברה על הפרטים המעשיים בתהליך הפקוח, מנהל המכון אריה שוחח עם מנהלת המעבדה הגב' יהודית גטלר והבהיר את נהלי הפיקוח ומיקומה של המפקחת בשעת העבודה ואת אופן נעילת האינקובאטור. כמו כן שוחחו עם הד"ר א. שולמן רופא בכיר במחלקה על החידושים הרפואיים האחרונים שהוכנסו לעבודה סדירה של המחלקה.

בתום הסיור ישבה הנהלת המכון, עם ראשי המחלקה ודנו בפירוט רב על שאלות רפואיות הלכתיות אשר זוגות רבים נתקלים בהם במהלך טיפולים ועל האפשרויות השונות של הציבור הדתי והחרדי לקבל טיפולי פוריות חדשניים עם פיקוח הלכתי מהודר במסגרת בית החולים "מאיר בכפר סבא.

דפים בנושא:


© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר מה בירושלים 1995

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: רחוב יד חרוצים 15, ירושלים (מפלגת מימד) | רחוב הקבלן 45, ירושלים (מגורי הרב עובדיה יוסף) | רחוב עזריאל 19, ירושלים (מכון פוע"ה - גבעת שאול) | טשרניחובסקי 59, כפר סבא (בית חולים מאיר)
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות